xs
xsm
sm
md
lg

โพลชี้พรรคการเมืองจับขั้วตั้งรบ.วุ่นวาย คนไทยดีใจคสช.หมดหน้าที่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นิด้าโพล เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “รู้สึกอย่างไร เมื่อ คสช. กำลังจะหมดหน้าที่” ทำการสำรวจจากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั่วประเทศ กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,257 หน่วยตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 23 – 24 พ.ค.ที่ผ่านมา พบว่า 5 อันดับแรก คือ ร้อยละ 24.50 รู้สึกดีใจ น่าจะไปได้ตั้งนานแล้ว , ร้อยละ 23.79 ไม่มีความรู้สึกใด ๆ , ร้อยละ 13.84 รู้สึกอยากขอบคุณที่ช่วยดูแลประเทศในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา, ร้อยละ 13.29 รู้สึกเสียดาย น่าจะอยู่ต่อไป , ร้อยละ 9.55 รู้สึกว่า ความวุ่นวายทางการเมืองแบบเก่า ๆ กำลังจะกลับมา
ส่วนด้านระดับความสุขของประชาชน ในโอกาสครบรอบ 5 ปีที่ คสช. เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ พบว่า ร้อยละ 44.63 มีความสุขเท่าเดิม เพราะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง , ร้อยละ 33.73 มีความสุขลดลง เพราะเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนแย่ลง ค่าครองชีพสูง ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ, และ ร้อยละ 21.64 มีความสุขเพิ่มขึ้น เพราะการบริหารงานต่างๆ ดี มีการช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึง สำหรับสิ่งที่ทำให้ประชาชนมีความสุขที่สุด ใน 5 ปี ของคสช. คือ ร้อยละ 48.69 บ้านเมืองสงบเรียบร้อยไม่มีความวุ่นวายทางการเมือง ส่วนเรื่องที่ยังไม่ทำให้มีความสุข คือ ร้อยละ 38.82 การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในภาพรวม.
**ดุสิตโพล ชี้ คนมองจับขั้วตั้งรัฐบาลวุ่นวาย
“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รายงานผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ในหัวข้อ “ประชาชนกับการรอคอย “รัฐบาลใหม่”” จำนวนทั้งสิ้น 1,107 คน ระหว่างวันที่ 22-25 พ.ค. ที่ผ่านมา จากกรณีการจับขั้วเพื่อตั้งรัฐบาลของพรรคการเมืองต่างๆ ณ วันนี้ ที่ยังไม่มีความชัดเจน พบว่า
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 31.59 ระบุ มีแต่ความวุ่นวาย แก่งแย่งผลประโยชน์ เสื่อมเสียภาพลักษณ์ รองลงมา ร้อยละ 23.79 อยากให้จัดตั้งรัฐบาลโดยเร็ว บ้านเมืองจะได้เดินหน้า และ ร้อยละ 19.25 ควรรักษาคำพูด เห็นแก่ส่วนรวม ร่วมมือกันทำงาน
ส่วนความวิตกกังวล เกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ร้อยละ 46.49 ห่วงความไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรม ไม่เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย รองลงมา ร้อยละ 36.48 ห่วงขัดแย้ง แตกแยก ผู้ที่ไม่เห็นด้วยออกมาเคลื่อนไหว ต่อต้าน และ ร้อยละ 24.45 รัฐบาลใหม่ขาดเสถียรภาพ ไม่ได้รับการยอมรับ อยู่ได้ไม่นาน
สำหรับ รัฐบาลใหม่ ที่ประชาชนอยากจะเห็นในเร็วๆนี้ ร้อยละ 40.58 อยาก ได้คนดี ผู้นำที่ดีเข้ามาทำงาน พัฒนาเศรษฐกิจ ประชาชนอยู่ดีกินดี รองลงมา ร้อยละ 35.69 เป็นรัฐบาลที่มาจากเสียงข้างมาก เข้ามาด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม และ ร้อยละ 32.88 เน้นความสามัคคี ปรองดอง คำนึงถึงประเทศชาติและประชาชน
ส่วนความขัดแย้งของการเมืองไทยเมื่อเปรียบเทียบ “ก่อนที่จะมีรัฐบาลใหม่” กับ “หลังจากที่ได้รัฐบาลใหม่แล้ว” ร้อยละ 52.21 มองว่าขัดแย้งเหมือนเดิม เพราะ การเมืองไทยไม่สามารถปรองดองได้ เป็นปัญหาที่ฝังรากลึกมานาน มีความแตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่าย แก้ได้ยาก ร้อยละ 34.06 ขัดแย้งมากขึ้น เพราะ ไม่ได้รับการยอมรับ ถูกต่อต้านจากฝ่ายตรงข้าม ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกัน และ ร้อยละ 13.73 ขัดแย้งน้อยลง เพราะ เมื่อรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศ ทุกคนต้องยอมรับตามกฎ กติกา เชื่อว่าผู้นำรัฐบาลใหม่จะควบคุมสถานการณ์ได้
สิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอก ส.ส. ณ วันนี้ ร้อยละ 51.26 ให้ เป็นส.ส. ที่ดี เป็นตัวแทนของประชาชน ไม่ทุจริตคอรัปชั่น ร้อยละ 30.23 รักษาสัญญา สร้างผลงาน พัฒนาประเทศ ดูแลพื้นที่ให้เจริญก้าวหน้า และ ร้อยละ 27.05 หยุดทะเลาะเบาะแว้ง สร้างความสามัคคี ปรองดอง
สำหรับสิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอก ส.ว. มากที่สุด ได้แก่ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม ยึดมั่นในคำสัตย์ ปฏิญาณ นึกถึงประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชนเป็นสำคัญ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ นำความรู้ความสามารถที่มีช่วยกันทำงาน
กำลังโหลดความคิดเห็น...