xs
xsm
sm
md
lg

พรก.การศึกษาแห่งชาติผ่านกฤษฎีกา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม กอปศ.ว่า ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการพิจารณา ร่าง พ.ร.ก.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ… ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว รอรัฐบาลนำขึ้นทูลเกล้าฯ เมื่อโปรดเกล้าฯลงมาแล้ว จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะจะทำให้เกิด คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ที่จะดูแลการศึกษาในภาพรวมทั้งประเทศ
โดยคณะกรรมการชุดนี้จะมี นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จะต้องปรับบทบาทหน้าที่ไปเป็น สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ โดยขณะนี้ สกศ. อยู่ระหว่างพิจารณาปรับโครงสร้างภายใน เพื่อรองรับบทบาทใหม่ โดยต่อไปสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายฯ จะต้องไม่ยึดติดกับระบบราชการเหมือนที่ผ่านมา แต่จะต้องมีความคล่องตัวและมีความเข้มแข็งในเรื่องระบบข้อมูลเพื่อนำไปสู่การจัดทำนโยบายทางการศึกษาที่เหมาะสม รวมถึงจะต้องมีการปรับแผนการศึกษาแห่งชาติ ให้สอดรับกับ ร่าง พ.ร.ก.การศึกษาฯ ด้วย ทั้งนี้ ในช่วง 2 เดือนแรก หลังพ.ร.ก.การศึกษาฯ ประกาศใช้ กอปศ. จะทำหน้าที่คณะกรรมการนโยบายฯ ชั่วคราวไปพลางก่อน
ส่วน ร่าง พ.ร.ก.การศึกษาฯ ฉบับใหม่นี้ ได้มีการทบทวน หรือปรับข้อกังวลของกลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษาได้ทักท้วง หรือไม่ นพ.จรัส กล่าวว่า ไม่ได้มีการปรับ เพราะหลายเรื่องได้ถูกปรับไปจากสิ่งที่ กอปศ. เสนอไปแล้ว แต่ยังคงหลักการ และความจำเป็นที่จะต้องมีการปฏิรูปการศึกษา ให้ความสำคัญ และคืนศรัทธา และยกย่องครู อย่างแท้จริง ไม่ใช่ครูเป็นลูกน้องผู้บริหาร เป็นการเปลี่ยนจากระบบบริหารไปเป็น ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ซึ่งหัวใจสำคัญ คือ โรงเรียน ไม่ใช่ระบบบริหาร ที่เหมือนกับการบริหารธุรกิจ แต่ต้องเป็นเรื่องของความรับผิดชอบโรงเรียน ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ คุณภาพของนักเรียน ทางคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นสอดคล้องกับ กอปศ. ว่าต้องใช้คำว่า ครูใหญ่ ที่มีความหมายใหญ่มากกว่า ผู้อำนวยการโรงเรียน และมีความสำคัญจริงต่อประสิทธิผลทางการเรียนของเด็ก
"ต้องถือว่ารัฐบาลนี้ มีความกล้าหาญมาก ที่จะปฏิรูปการศึกษาให้ประสบความสำเร็จ เพราะมีเสียงคัดค้าน แต่ก็ผ่านมาได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ออกมาค้าน เป็นการค้านในสิ่งสมมติ แต่สิ่งที่ กอปศ.เสนอและทำคือ ของจริง กฎหมายนี้เปลี่ยนวิธีคิด หลักคิด ค่านิยม ว่าการศึกษาไม่ใช่ดีขึ้นเพราะการบริหาร แต่การศึกษาดีขึ้นด้วยครู " นพ.จรัส กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...