xs
xsm
sm
md
lg

อุบัติเหตุในเทศกาล : ผลของพฤติกรรมซ้ำซาก

เผยแพร่:   โดย: สามารถ มังสัง


ในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีที่ผ่านมา ได้มีอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนเกิดขึ้น และทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต รวมไปถึงทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมาก

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากเมาแล้วขับ และขับรถเร็วซึ่งเป็นพฤติกรรมซ้ำซากในทุกปี

ในเทศกาลสงกรานต์ที่เพิ่งผ่านพ้นไป ก็ในทำนองเดียวกันคือ ได้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น มีผู้บาดเจ็บ 3,442 ราย และเสียชีวิต 386 ราย สาเหตุส่วนใหญ่มาจากเมาแล้วขับ และขับรถเร็วเช่นที่ผ่านมา ทั้งๆ ที่ในปีนี้ทางราชการได้วางมาตรการป้องกันด้วยการใช้กฎหมายเข้มงวดขึ้น มีทั้งโทษปรับ และยึดรถไว้ดำเนินคดี แต่ผลที่ปรากฏออกมาไม่ทำให้อุบัติเหตุลดลงเท่าที่ควร ทั้งนี้ น่าจะเกิดจากเหตุปัจจัยดังต่อไปนี้

1. จากข่าวที่ปรากฏทางสื่อพบว่า อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นบนถนนสายรองหรือถนนภายในพื้นที่ซึ่งต่อเชื่อมกับถนนสายหลัก และยวดยานที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดได้แก่ รถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นยานพาหนะที่ขับขี่สัญจรไปมาในพื้นที่เพื่อพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงจึงมีการดื่มสุราเมรัย รวมไปถึงสิ่งเสพติดให้โทษชนิดต่างๆ ครั้นเลิกจากการสังสรรค์ขี่จักรยานยนต์กลับบ้านจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับมีมากกว่าสาเหตุอื่น ประกอบกับพฤติกรรมในการขับขี่บนถนนภายในชุมชนจะมีความเคยชินมากกว่าการขับขี่ โดยมีกฎหมายจราจรกำกับ ผู้ขับขี่ส่วนหนึ่งเป็นคนนอกพื้นที่เข้ามาท่องเที่ยวหรือเป็นทางผ่าน จึงไม่คุ้นเคยกับเส้นทาง แต่ขับขี่โดยอาศัยเครื่องหมายจราจรเป็นหลัก ดังนั้น จึงมีโอกาสเสี่ยงชนกับรถที่ขับขี่โดยคนในพื้นที่ ซึ่งทั้งเมาและไม่เคารพกฎจราจรได้ง่าย

2. มาตรการป้องกันที่ทางราชการใช้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุมุ่งเน้นการใช้กฎหมายเป็นหลัก และเน้นการป้องกันบนถนนสายหลัก โดยมองข้ามพฤติกรรมเคยชินของคนในพื้นที่บนถนนสายรอง จึงทำให้ป้องกันอุบัติเหตุได้ไม่มากเท่าที่ควรจะเป็น

จากเหตุปัจจัย 2 ประการข้างต้น จะเห็นได้ว่าเหตุที่ทำให้เกิดภัยบนท้องถนน ไม่ว่าจะเป็นมาแล้วขับ และการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ล้วนแล้วแต่เป็นการทำผิดกฎหมายที่ผู้ขับขี่ทุกคนรู้ แต่ก็ยังมีผู้กระทำผิด จึงอนุมานได้ว่า มาตรการทางกฎหมายเพียงอย่างเดียว คงไม่ทำให้อุบัติเหตุในเทศกาลลดลงได้เท่าที่ควรจะเป็น เมื่อเทียบกับการทุ่มเทที่ทางภาครัฐได้ดำเนินไปในแต่ละปี

ดังนั้น ในเทศกาลปีต่อไปน่าจะได้ใช้มาตรการทางสังคมเข้ามาเสริมให้มาตรการทางกฎหมายมีผลในทางปฏิบัติมากขึ้น ซึ่งสามารถดำเนินการได้ดังนี้

1. ให้แต่ละจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นทางผ่านไปยังแหล่งอื่นๆ มีการจัดตั้งชมรมป้องกันอุบัติเหตุในเทศกาล โดยใช้วัดและโรงเรียนเป็นศูนย์กลางให้ความรู้ และข้อมูลทางวิชาการในการป้องกันอุบัติเหตุแก่ผู้ขับขี่ยวดยาน โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ในพื้นที่

2. จัดให้มีชมรมรถจักรยานยนต์และรถรับจ้างทุกประเภท เพื่อให้ผู้ขับขี่ทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนร่วมกับผู้อื่น โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนมาให้ความรู้เป็นประจำทุกเดือนหรือ 3 เดือนแล้วแต่ความเหมาะสม

ถ้าสามารถทำได้เชื่อว่าจะช่วยให้อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนลดลงได้แน่นอน

สุดท้าย ขอจบด้วยกลอน 2 บทต่อไปนี้

เกิดยาก ตายง่าย น่าเสียดายการเกิด
สัตว์ประเสริฐ คือมนุษย์ ตามพุทธสอน
ควรยับยั้ง ชั่งจิต คิดแน่นอน
หากขับย้อน เครื่องหมาย เข้าใกล้โลง
 
ตัวเราตาย ญาติมิตร คิดแล้วทุกข์
คนที่สุข ผู้อยากให้ เราตายโหง
ไยต้องตาย ให้คนคิด จิตคดโกง
หวังเชื่อมโยง การตาย ป้ายสีเรากำลังโหลดความคิดเห็น...