xs
xsm
sm
md
lg

“กฎหมาย-ปากกา-รัฐประหาร”???

เผยแพร่:   โดย: ชัชวาลย์ ชาติสุทธิชัย


ที่ฆ่าคนมิใช่อาวุธ ที่ฆ่าคน...คือ...คน! นั่นเป็นหลักคิดของ “โกวเล้ง” นักเขียนนวนิยายกำลังภายในชื่อดังที่ลาจากโลกไปแล้ว...

ส่วน “อาวุธ” ทางการเมือง ที่ทำให้ “คนเกิด-คนโต-คนตาย” ได้ มีทั้ง “กฎหมาย” กับ “ปากกา”!

การเมือง “เกิด-โต-ตาย” ด้วยกลยุทธ์หลากมิติในสนามเลือกตั้ง! ด้วยนโยบายหาเสียงและกลโกงหลากมิติ! หลังเลือกตั้ง “ผู้มีอำนาจ” จะถูกชี้วัดด้วยผลการทำผิดกฎหมายหรือเปล่า? ทำเพื่อชาติหรือทำเพื่อตัวเองเป็นหลัก?

หาก “นักการเมืองเลือกตั้ง” และ “รัฐประหาร” ทำผิดกฎหมายชาติบ้านเมืองก็ต้องเผชิญการ “ตาย” ชั่วคราวและตายชนิด “ฟื้นไม่มี” ด้วย “กฎหมาย”!

ส่วน “นักฯ เลือกตั้ง” ทำเพื่อชาติและประชาชน “ปากกาประชาชน” จะลิขิตให้“นักฯ เลือกตั้ง-เกิด-โต-ตาย” ได้ตลอดเวลา

แต่ในชาติไทยนั้น การ “เกิด-โต-ตาย” ทางการเมือง มิได้มีแค่ “ปากกา” กับ “กฎหมาย” ที่เป็นอาวุธถูกต้องตามกฎหมาย “ลิขิต” เท่านั้น หาก “นักการเมือง” ใน “สภา-รัฐบาล” ใช้อำนาจอธรรมก็อาจ “ตาย” ฉับพลันด้วย “อาวุธผิดกฎหมาย” ที่เรียกว่า “รัฐประหาร” อีกด้วย!

หลังการทำ “รัฐประหาร” จะมีกลุ่ม “นักการเมืองรัฐประหาร” “เกิด-โต” ก่อนจะ “ตาย” ทางการเมืองเพื่อให้ “นักฯ เลือกตั้ง” หวนกลับมา “เกิด-โต-ตาย” ด้วย “ปากกา” อีกครั้งหนึ่ง จึงกลายเป็น “วงจรอุบาทว์การเมือง” อยู่กับชาติไทยตราบทุกวันนี้…

“นักการเมืองรัฐประหาร” จะสลายหายไป ต่อเมื่อ “นักการเมืองเลือกตั้ง” เลิกทำชั่วต่อชาติเท่านั้น!

ด้วยสิ่งที่ “ฆ่า” ความชั่วได้คือความดี! ที่ “ฆ่า” การเมืองชั่วได้คือการเมืองดี! ที่ “ฆ่า” นักการเมืองชั่วได้คือนักการเมืองดี! แต่ชาติไทยมี “นักการเมืองดี” จาก “เลือกตั้ง” และ “รัฐประหาร” ที่กล้าหาญและรักชาติน้อยมาก!

โดยความจริงประจักษ์ชัดแล้วว่า การ “เลือกตั้ง” ที่ผ่านมาแก้ต้นเหตุปัญหาชาติไม่ได้เลย! แถมการ “เลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรม” ที่ผ่านมายิ่งทำให้ชาติได้ “ส.ส.-สภา-นายกฯ-รัฐบาล” ไร้คุณภาพและไร้คุณธรรมมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ “เลือกตั้ง” ที่เป็นเสมือน “พืชหลักชาติ” มี “นักฯ เลือกตั้ง” ส่วนใหญ่ “เกิด-โต-ตาย” ในสภาพเป็น “ไม้ล้มลุก” ไม่อาจขจัด “รัฐประหาร” ที่เป็น “พืชชั่วครั้งชั่วคราว” ให้ “ตายถาวร” ไปจากสังคมการเมืองได้จนบัดนี้...

ด้วยรัฐประหารในชาติไทยที่ผ่านมา ไร้คุณภาพและไร้คุณธรรม เพราะไม่ได้แก้ต้นเหตุปัญหาชาติในมิติสำคัญต่างๆ ซึ่งชี้เป็นชี้ตายต่อความเจริญมั่นคงของชาติ-ศาสนา-พระมหากษัตริย์-ประชาชน โดยเฉพาะการลดความเหลื่อมล้ำเรื่อง “รวยกระจุกจนกระจาย”! การปราบคอร์รัปชันโกงชาติ! การปฏิรูปชาติทุกภาคส่วนก่อนเลือกตั้ง ฯลฯ

สนามเลือกตั้ง ส.ส.จึงยังคงเต็มไปด้วยนักการเมืองไร้คุณภาพและไร้คุณธรรม ส่งผลให้สภาฯ และรัฐบาลยังมีการ “ถอนทุน-บวกกำไร” จากการคอร์รัปชันโกงชาติจนถูกเปิดโปงความไร้ธรรมาภิบาล มีการ “ยุบสภา” เลือกตั้งใหม่ ถูกประชาชนขับไล่ และโดน “รัฐประหาร” อีกครา!...

ดังนั้น ชาติ-ศาสนา-พระมหากษัตริย์-ประชาชน จะเจริญรุ่งเรืองมั่นคงสถาพรสังคมไทยมีคุณภาพและคุณธรรมความดีเป็นหลักนั้น มีเพียงหนทางเดียวเท่านั้น นั่นคือ

“ผู้มีอำนาจ” ในบ้านเมืองที่รักชาติ ต้องทำทุกวิถีทางให้คนดีได้บริหารชาติบ้านเมืองอย่างมั่นคง และต้องกีดกันคนชั่วมิให้มีอำนาจทางการเมือง ก่อความเดือดร้อนให้ชาติบ้านเมืองให้ได้เท่านั้น

แต่ “บิ๊กตู่” หน.รปห.และนายกฯ ที่มีอำนาจเผด็จการมาตรา 44 ไม่ได้ปฏิรูปชาติก่อนเลือกตั้ง ดัง “สัจจะวาจา” ที่ได้ประกาศไว้ต่อสังคมไทย

ผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 มีแนวโน้มว่า “รัฐบาลใหม่จะไม่มั่นคงเท่าที่ควร”! ทั้งยังส่งสัญญาณทางการเมืองอย่างชัดแจ้งว่า

“นักการเมืองไทย” จะ “คิด” และ “ทำ” ในเรื่องสำคัญๆ ต่อชาติและประชาชน ด้วยรูปแบบเก่าๆ ที่ไร้ประสิทธิภาพ และกอบโกยประโยชน์ให้ตนกับพวกพ้อง ด้วยวิธี “เดินอยู่กับที่” หรือ “เดินอืดอาด” ต่อไป ซึ่งชาติไทยจะไร้การปฏิรูปเปลี่ยนแปลงให้ทันคนทันโลก อีกทั้งไร้ธรรมาภิบาลต่อไป -ไม่ได้อีกแล้ว! เช่น

“ผู้นำชาติ” และนักการเมืองจะปล่อยให้ชาติไทยเต็มไปด้วยการคอร์รัปชันโกงชาติ-ไม่ได้อีกแล้ว! จะปล่อยให้ชาติไทยทวีความ “รวยกระจุก จนกระจาย” เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ-ไม่ได้อีกเช่นกัน! จะไม่ปฏิรูปชาติเพื่อทำให้การเมืองและนักการเมือง ด้อยคุณภาพและไร้คุณธรรม-ไม่ได้อย่างแน่นอน ฯลฯ

ด้วยประชาชนไทยไม่อาจทนอยู่กับความด้อยคุณภาพไร้คุณธรรมของนักการเมือง ซึ่งยังผลให้ชาติและประชาชนต้องจมปลักอยู่กับสังคมการเมืองด้อยคุณภาพไร้คุณธรรม ทั้งในปัจจุบันจรดอนาคต

เพราะ “นักฯ เลือกตั้ง” และ “นักฯ รัฐประหาร” มัก “ผิดสัจจะวาจา” มีพฤติกรรม “พูดอย่างทำอย่าง” มาโดยตลอด

ถึงเวลาหยุดทำความชั่วกันได้หรือยัง? “นักการเมืองไทยทุกคน” จะต้องนับหนึ่ง ด้วยการลด-ละ-เลิกคอร์รัปชันโกงชาติดังในอดีต แล้วกลับตัวหันมา “ทำการเมืองดีให้ชาติไทย” เพื่อนำ “สังคมไทยสู่ศิวิไลซ์” ให้ได้ ตามการเรียกร้องของชาวไทยทั้งชาติ

“การเมืองไทยในกอไผ่” ไม่มีอะไรซับซ้อนซ่อนเร้น แค่ “นักการเมืองเลือกตั้งทุกคน” หยุดโกงชาติ และใช้อำนาจรัฐอย่างเป็นธรรมเท่านั้น “รัฐประหารตาย-วงจรอุบาทว์มลาย” แน่นอน

“กฎหมาย-ปากกา-รัฐประหาร” คือ “อาวุธ” ฆ่านักการเมืองชั่วมาตลอด!

“กฎหมาย-ปากกา-รัฐประหาร” “ฆ่า” นักการเมืองดีมีผลงานทำเพื่อชาติและประชาชนไม่ได้!

หยุด...การเมืองชั่วที่คอร์รัปชันโกงชาติ! ต้อง...สร้างการเมืองใหม่ที่ดีมีคุณภาพมากคุณธรรม!
กำลังโหลดความคิดเห็น...