xs
xsm
sm
md
lg

ผู้จัดการสุดสัปดาห์

x

ลบเงาสลัวเกาะรัตนโกสินทร์ “ผีขนุน – คนเร่ร่อน คลองหลอด”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

กทม. ลงพื้นที่ย่าน คลองหลอด – ตรอกสาเก หาทางออกปัญหา ค้าประเวณี - ขอทาน – คนจรจัด
ผู้จัดการสุดสัปดาห์ - ย่านเมืองเก่า “คลองหลอด-ตรอกสาเก” พื้นที่บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ อดีตแหล่งโลกีย์แห่งนี้ยังคงเป็นทำเลทองของ โสเภณีผีขนุน เร่ขายบริการราคาถูกหลักร้อย ทั้งเป็นแหล่งพำนักพักพิงของบรรดา คนเร่ร่อน, คนไร้บ้าน, ขอทาน ฯลฯ

ท่ามกลางการปรับพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ แม้ปัญหาการค้าประเวณี ปัญหาขอทานคนไร้บ้าน จะทุเลาเบาบางลง แต่ใช่ว่าจะหมดไปเสียทีเดียว คนกลุ่มนี้ยังคงปักหลักใช้ชีวิตสาธารณะในย่านคลองหลอดไม่ไปไหน มีให้พบเห็นประปรายตลอดพื้นที่ตรอกสาเก ตั้งแต่บริเวณคลองหลอดวัดเทพธิดาราม ถนนดินสอ ถึงบริเวณหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ ถนนอัษฎางค์

ก่อนหน้านี้ สภากรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา อนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อเป็นแหล่องท่องเที่ยวสำคัญในอนาคต

เดินหน้าแก้ไขปัญหาใหญ่ 3 ประเด็น ซึ่งเป็นปัญหาหมักหมมกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศมานาน คือ หนึ่ง - ปัญหาคนขอทาน สอง - ปัญหาคนไร้ที่พึ่งหรือคนจรจัด และ สาม - ปัญหาการค้าประเวณี อีกทั้งจะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความสวยงาม

นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริง และกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน โดยยอมรับว่า ตรอกสาเก ซึ่งอยู่ติดคลองหลอดวัดเทพธิดาราม เชื่อมกับคลองคูเมืองเดิม มีการค้าประเวณีในบริเวณนี้จำนวนมากเป็นปัญหาในทุกยุค

การค้าประเวณีอย่างเปิดเผยในตรอกสาเกมีชื่อเสียงเป็นที่รู้กันทั่ว เป็นประเด็นที่แก้ได้ยาก ด้วยการค้าประเวณีมีปัจจัยหลายอย่างประกอบกันทั้งปัญหาเศรษฐกิจ สังคม แม้จะมีกฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีก็ไม่สามารถควบคุมการลอบค้าประเวณีได้

เบื้องต้นวางแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในพื้นที่ตรอกสาเก คลองหลอด และบริเวณใกล้เคียง กทม. พยายามใช้วิธีละมุนละม่อมพูดคุยทำความเข้าใจกับผู้ค้าประเวณีให้ตระหนักเห็นความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ไม่ควรใช้สถานที่แห่งนี้ทำการการค้าประเวณี

กล่าวสำหรับภารกิจของคณะกรรมการวิสามัญฯ ชุดนี้ จะเข้ามากำกับดูแลเฉพาะการบริหารจัดการและการจัดระเบียบพื้นที่ กล่าวคือบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ มีสถานที่สำคัญหลายแห่ง อาทิ พระบรมมหาราชวัง วัดวาอาราม สถานที่ราชการ หน่วยงานต่างๆ ล้วนมีความสวยงามเผยให้เห็นศิลปวัฒนะธรรมของยุครัตนโกสินทร์ ฉะนั้น โดยรอบบริเวณต้องปรับปรุงพัฒนาสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อรองรับการท่องเที่ยว

“กทม.จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือกลุ่มบุคคลทั้ง 3 ประเภท โดยจะนำเข้าสู่กระบวนการของรัฐเพื่อหาทางแก้ไขเยียวยาและช่วยเหลือให้บุคคลทั้ง 3 ประเภทให้พึ่งพาตนเองได้ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตั้งแต่ขั้นตอนของการจัดการจนไปถึงการฟื้นฟูให้ใช้ชีวิตอย่างคนปกติ” นายไพฑูรย์ กล่าว

นอกจากนี้ จะดำเนินการเรียกร้องให้มีการมอบอำนาจให้แก่ กทม. นายไพฑูรย์ กล่าวต่อไปว่า กทม. ยังไม่มีเครื่องมือในการจัดการบริหารคนในพื้นที่ เนื่องจากประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่และกฎหมายที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ อำนาจบริหารขึ้นอยู่กับหน่วยงานอื่น กทม. ไม่สามารถบังคับใช้ข้อกฎหมายได้ โดยจะมีการดำเนินการเรียกร้องให้มีการมอบอำนาจให้แก่ กทม. เป็นผู้ดำเนินการตั้งแต่กระบวนการดำเนินการปฏิบัติงาน กระบวนการทางกฎหมายไปจนถึงกระบวนการฟื้นฟู เพิ่มอำนาจให้ กทม. เป็นผู้ดำเนินการมากขึ้น เพื่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

รวมทั้ง มีการปรับปรุงพื้นที่และภูมิทัศน์ใหม่ จัดระเบียบให้มีความสะอาดสวยงาม บริหารจัดการน้ำคลองคูเมืองเดิมให้ใสสะอาดปราศจากขยะ เพิ่มไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ตรวจสอบการกระทำความผิด เป็นต้น

สำหรับการแก้ปัญหาเรื่องขอทาน คนเร่รอน คนไร้บ้าน ที่เข้ามาพำนักในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ที่ผ่านมา กทม. ได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานเพื่อสังคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการแก้ไขจัดระเบียบคนขอทาน คนไร้ที่พึ่ง และผู้ค้าประเวณี

ในส่วนของ กทม. ให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลทั้ง 3 กลุ่ม โดยนำเข้าสู่กระบวนการสร้างเสริมอาชีพและการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตให้พึ่งพาตนเองได้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จัดโครงการ บ้านอิ่มใจ เพื่อเป็นศูนย์คัดกรองช่วยเหลือคนไร้บ้าน จัดที่พักพิงชั่วคราว ฝึกอาชีพ การจัดหางาน การขอมีบัตรประจำตัวประชาชน ติดตามญาติ และการเข้าถึงสิทธิต่างๆ

อ้างอิงมูลนิธิอิสรชน เปิดเผยตัวเลขคนไร้ที่พึ่งในพื้นที่กรุงเทพฯ ปี 2561 มีจำนวน 3,993 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 363 คน เขตที่พบมากที่สุด คือ พระนคร 687 คน รองลงมาบางซื่อ 302 คน และจตุจักร 277 คน ข้อเท็จจริงประการหนึ่ง การจัดระเบียบเมืองส่งผลให้คนเร่ร่อนหายไปจากพื้นที่เดิม โดยกระจัดกระจายไปแหล่งอื่นๆ แทน

น.ส.อัจฉรา สรวารี เลขานุการมูลนิธิอิสรชน เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาการจัดระเบียบคนเร่ร่อนไม่สามารถแก้ปัญหาที่แท้จริง เพราะแต่ละครั้งที่จับคนเหล่านี้ไปอยู่ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เพียงดูแลเพียงชั่วคราวพอสิ้นสุดกระบวนการกลับเข้าสู่วัฏจักรคนเร่ร่อนเช่นเดิม

อนึ่ง การสลัดภาพแหล่งโลกีย์และการจัดระเบียบคนเร่ร่อนในย่านเมืองเก่าแห่งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มอบหมายให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปรับปรุงแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ใหม่ เพื่อเป็นการกำหนดกรอบนโยบายการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ของกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2560 - 2575 เพื่อให้ครอบคลุมด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านภูมิทัศน์ ด้านการจราจร ด้านการใช้ที่ดิน ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ ด้านการท่องเที่ยว และด้านกายภาพและวิถีชุมชนซึ่งจะนำไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

กำหนดพื้นที่ดำเนินการออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก ฝั่งธนบุรีตรงข้ามบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ และพื้นที่ต่อเนื่องบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก ตั้งแต่แนวคลองรอบกรุง (คลองบางลำพู - คลองโอ่งอ่าง) ถึงแนวคลองผดุงกรุงเกษม

โดยเป้าหมายหลักของการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วยการอนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าในพื้นที่ กำหนดแนวทางการจัดการอย่างเป็นระบบ กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและการควบคุมอาคารให้เหมาะสม จัดระเบียบการจราจรในพื้นที่เน้นการใช้ระบบขนส่งสาธารณะผสานกับการเดินเท้า การออกแบบภูมิทัศน์เมืองเพื่อการสื่อความหมายและสร้างความต่อเนื่องเชิงพื้นที่ ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชน จัดระเบียบการท่องเที่ยวสำหรับรองรับการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ และการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการในอนาคต

และประการสำคัญเพื่อสอดรับกระแสการท่องเที่ยว ซึ่งในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง กำลังมีโครงการรถไฟฟ้าผ่านเข้ามาในพื้นที่แห่งนี้ การพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์จะเป็นการรองรับภาคการท่องเที่ยว อันเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
กำลังโหลดความคิดเห็น...