xs
xsm
sm
md
lg

ชงเก็บภาษีบุหรี่ไฟฟ้าแทนการแบน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต กล่าวถึง กฎหมายของประเทศไทยที่ห้ามบุหรี่ไฟฟ้า เอาโทษอาญากับผู้ใช้ เป็นกม.ที่ไม่ทันต่อโลก เพราะกม.ต้องก้าวให้ทันนวัตกรรม แต่แนวกฎหมายของไทย เลือกที่จะใช้อำนาจเด็ดขาด เน้นปราบปราม ให้โทษอาญา เป็นการตัดสินผู้กระทำความผิดโดยปราศจากการคำนึงถึงบริบท การแบนไม่ได้แก้ปัญหาหรือทำให้ควบคุมได้ แต่ทำให้เกิดเศรษฐกิจใต้ดิน ยากต่อการควบคุม และยังเป็นช่องทางของการทุจริต คอร์รัปชัน ทำลายการท่องเที่ยว รัฐบาลควรเร่งมีการศึกษาอย่างเป็นกลาง ครบถ้วน รอบด้าน ทั้งวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคม และควรปรับปรุงกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ
ผศ.ดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ อาจารย์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต เสริมว่า ประเทศไทยต้องหยุดปฏิเสธการมีอยู่ของธุรกิจสีเทาและสินค้าบาปอื่นๆ ทั้งการพนัน หวยใต้ดิน โสเภณีและบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งเป็นสิ่งที่แพร่หลายอย่างมากในประเทศไทย ความพยายามในการปิดกั้นและปราบปรามโดยให้โทษรุนแรง ยิ่งทำให้เกิดธุรกิจใต้ดิน และรัฐบาลก็ไม่สามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การยอมรับการมีอยู่ และนำมาควบคุมในที่แจ้งและควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดน่าจะดีกว่า
นายเกิดผล แก้วเกิด ทนายความชื่อดัง เห็นว่าข้อกฎหมายยังคงมีความสับสน และขัดแย้งไม่ชัดเจน เช่น โทษอาญาของการแบนบุหรี่ไฟฟ้าในไทยไม่สมเหตุผล ขาดความชัดเจน การกำหนดโทษอาญาต้องมีความเจาะจงถึงลักษณะการกระทำผิด ไม่ใช่เขียนกว้างๆจนทำให้เกิดปัญหาการตีความ และการบังคับใช้ "กฎหมายต้องมีความเท่าทันนวัตกรรม และต้องไม่ละเมิดสิทธิของบุคคล หากบุหรี่ไฟฟ้ามีความปลอดภัยกว่าบุหรี่มวนจริง การห้ามจะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ใช้ในการเข้าถึงสิ่งที่ปลอดภัยกว่า ส่วนที่ภาครัฐอ้างถึงเรื่องกลัวจะควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ คิดว่าไม่สมเหตุสมผล เพราะบุหรี่ปัจจุบันก็คุมได้ หรือ แม่แต่อาวุธปืนยังสามารถควบคุมได้" ทนายเกิดผล กล่าว
รศ.อุ่นกัง แซ่ลิ้ม รองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ กล่าวถึง มูลค่าตลาดใต้ดินของบุหรี่ไฟฟ้าอาจสูงถึง 6,000 ล้านบาทต่อปี เพราะมีการเติบโตเร็วมาก มาตรฐานสินค้าก็มีความหลากหลาย และการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ก็ผิดๆ ถูกๆ พร้อมเสนอให้รัฐ หากจะนำมาควบคุมโดยใช้มาตรการภาษีที่เหมาะสมเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้สูบบุหรี่กว่า 11 ล้านคน ในประเทศไทย ก็อาจเป็นฐานภาษีเพิ่มเติมจากภาษียาสูบที่สร้างรายได้ให้แก่รัฐบาลปีละหลายพันล้านบาท ที่ผ่านมาปัจจัยที่ทำให้ตลาดบุหรี่ไฟฟ้าใต้ดินเติบโตอย่างรวดเร็ว คิดเป็นปีละ 100% เนื่องจากเป็นเรื่องที่ถูกห้ามยิ่งทำให้พฤติกรรมของ ผู้สูบบุหรี่ อยากใช้บริโภครวมถึงการสร้างผู้บุหรี่หน้าใหม่ให้เกิดขึ้น" รศ.อุ่นกัง กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...