xs
xsm
sm
md
lg

"ชิน-เพชรา–จำลอง" ศิลปินแห่งชาติปี2561

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้ประกาศ ผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติปีนี้ มีทั้งหมด 12 คน มีชื่อ "ชิน ประสงค์" ผู้ปั้นสุนัขทรงเลี้ยง “จำลอง ฝั่งชลจิตร” สาขาวรรณศิลป์ “เพชรา เชาวราษฎร์-ประภาส ชลศรานนท์” สาขาศิลปะการแสดง ด้วย

วานนี้ (21 ก.พ.) ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) จัดแถลงข่าวการประกาศยกย่องศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ร่วมแถลงข่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลตามที่คณะอนุกรรมการอำนวยการคัดเลือกศิลปินแห่งชาตินำเสนอจำนวน 12 ราย ดังนี้ สาขาทัศนศิลป์ 4 ราย แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทวิจิตรศิลป์ นายชิน ประสงค์ (ประติมากรรม) และนายปริญญา ตันติสุข (จิตรกรรม) ประเภทประยุกต์ศิลป์ ได้แก่ นางคำปุน ศรีใส (ประณีตศิลป์-ทอผ้า) และนายคงศักดิ์ ยุกตะเสวี (สถาปัตยกรรมภายใน) สาขาวรรณศิลป์ 2 ราย ได้แก่ นายจำลอง ฝั่งชลจิตร และนายเสน่ห์ สังข์สุข

สาขาศิลปะการแสดง 6 ราย แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทดนตรีไทย นาฎศิลป์ไทย และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ได้แก่ นายวิโรจน์ วีระวัฒนานนท์ (ลิเก) และนางกั้น เชาวพ้อง (โนรา) ประเภทดนตรีสากล และนาฏศิลป์สากล ได้แก่ นางสุคนธ์ พรพิรุณ (ผู้ประพันธ์เพลงไทยสากล) และนายประภาส ชลศรานนท์ (ผู้สร้างสรรค์งานบันเทิงและดนตรีไทยสากล) และประเภทภาพยนตร์ และละคร ได้แก่ นางสมสุข กัลย์จาฤก (ละครวิทยุ-ละครโทรทัศน์) และ นางเอก ชาวราษฎร์ หรือ เพชรา เชาวราษฎร์ (ภาพยนตร์)

นายวิษุ ยังได้ยกตัวอย่างผลงานของศิลปินแห่งชาติบางราย อาทิ นายชิน ได้สร้างสรรค์ผลงานปั้นประติมากรรมไว้มากมาย และมีผลงานสำคัญๆ อาทิ ปั้นพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งประดิษฐาน ณ ค่ายลูกเสือแห่งชาติ จ.ชลบุรี รวมถึงประติมากรรมสุนัขทรงเลี้ยงทั้ง 12 สุนัข ตั้งแต่พ.ศ. 2553-2559 ถวายในหลวง รัชกาลที่ ๙ และภายหลังการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นายชิน ได้รับมอบหมายจากกรมศิลปากร ให้ปั้นประติมากรรม “คุณทองแดงและคุณโจโฉ” สุนัขทรงเลี้ยง เพื่อนำไปประดับข้างพระจิตกาธาน พระเมรุมาศ

ส่วน นายคงศักดิ์ ในวงการยกย่องเป็นสถาปนิกเอก มีผลงานโดดเด่นในต่างประเทศและเป็นที่รู้จักมากกว่าในประเทศไทย โดยเป็นผู้ออกแบบและตกแต่งพระราชวัง พิพิธภัณฑ์ อาคารสถานที่สำคัญๆ และของบุคคลสำคัญๆหลายประเทศในโลก เช่น บ้านพักตากอากาศของประธานาธิบดีปูติน ประเทศรัสเซีย พระราชวังสุลต่าน แห่งมาเลเซีย พระราชวังของบรูไน และบ้านของบุคคลสำคัญของนานาชาติอีกหลายแห่ง

ขณะที่ เพชรา เชาวราษฎร์ เป็นนางเอกของคนไทยตลอดกาล แสดงภาพยนตร์มา 300 เรื่อง ทำกำไรให้แก่ผู้สร้าง แม้ว่าจะหยุดการแสดงภาพยนตร์ไประยะหนึ่งแล้ว เนื่องจากปัญหาสุขภาพด้านในตา และปัจจุบันยังทำงานเบื้องหลังงานบันเทิง รายการเพลงทางวิทยุ และอยู่เบื้องหลังงานภาพยนตร์หลายชิ้น จึงเป็นผู้ที่มีผลงานต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการฯจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ท่านเป็นศิลปินแห่งชาติ

จากนี้ทาง สวธ.จะทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมวโรกาสนำศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2561 ทั้ง 12 ราย เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเข็มและโล่เชิดชูเกียรติ ในเวลาที่ทรงพระกรุณาฯ โปรดเกล้าฯ ต่อไป ทั้งนี้นับตั้งแต่มีการประกาศ ศิลปินแห่งชาติ ปี 2528 จนถึงปัจจุบัน มีจำนวน 307 ราย เสียชีวิต 150 คน ยังคงมีชีวิตอยู่ 167 คน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ที่ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ จะได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 25,000บาท ตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่ ค่ารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยอนุโลม เว้นแต่มีสิทธิเบิกจากหน่วยงานอื่น ให้เบิกจากหน่วยงานนั้นก่อน ถ้าเบิกจากหน่วยงานนั้นได้ต่ำกว่าสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ให้มีสิทธิเบิกในส่วนที่ยังขาดอยู่ได้อีกภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ต่อปี งบประมาณ ค่าช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัย ครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท ต่อครั้ง ค่าของเยี่ยมในยามเจ็บป่วยหรือในโอกาสสำคัญเท่าที่จ่ายจริง รายละไม่เกิน 3,000 บาท ต่อครั้ง และกรณีเสียชีวิต จะได้รับเงินช่วยเหลือบำเพ็ญกุศลศพ รายละ 20,000 บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริง รายละไม่เกิน 150,000 บาท.
กำลังโหลดความคิดเห็น...