xs
xsm
sm
md
lg

สนช.ยอมถอยพ.ร.บ.ข้าว ทบทวนก่อนถกใหม่26ก.พ.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ผู้จัดการรายวัน360-เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ข้าว ยื่นหนังสือประธาน สนช. ขอชะลอการพิจารณา ไม่ควรออกกฎหมาย ทำให้ชาวนาได้รับผลกระทบ ควรให้เป็นหน้าที่รัฐสภาหน้า ด้าน "สุรชัย" สั่งปิดประชุม สนช. กระทันหัน ก่อนถึงวาระพิจารณาร่างพ.ร.บ.ข้าว "พรเพชร" เรียกวิป สนช.ถกด่วน ล่าสุดเลื่อนพิจารณาไปเป็น 26 ก.พ. เพื่อนำข้อคัดค้านไปทบทวน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 10.30 น. วานนี้ (20 ก.พ.) ที่รัฐสภา เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก โดยนายมงคล ด้วงเขียว ผู้ประสานงานเครือข่ายฯ และน.ส.ทัศนีย์ วีระกันต์ สมาชิกเครือข่ายฯ ได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ผ่านพล.อ.ศุภวุฒิ อุตมะ สมาชิกสนช. ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. ข้าว พ.ศ. ... เพื่อคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว และขอให้ สนช.ชะลอการพิจารณาไว้ก่อน

นายมงคลกล่าวว่า เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก เห็นว่า ร่าง พ.ร.บ.ข้าว ต้องเป็นประโยชน์ต่อชาวนา ผู้ประกอบการในห่วงโซ่เศรษฐกิจข้าว และผู้บริโภค เป้าหมายของร่างกฎหมายดังกล่าว ต้องส่งเสริมศักยภาพของชาวนารายย่อย พัฒนาองค์กรชาวนาให้มีความเข้มแข็ง ภายใต้ระบบการผลิตที่ยั่งยืน ส่งเสริมการอนุรักษ์ การแลกเปลี่ยนพันธุ์ และพัฒนาข้าวที่เหมาะสมกับภูมินิเวศน์ วิถีวัฒนธรรม และเศรษฐกิจชุมชน ทั้งเพื่อใช้เองและการจำหน่าย โดยเกษตรกรและชุมชน

น.ส.ทัศนีย์กล่าวว่า เครือข่ายฯ เห็นว่าไม่ควรรีบเร่งในการออกกฎหมายที่กระทบสังคมในวงกว้าง และควรรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน จึงขอเรียกร้องให้ สนช. ชะลอการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ข้าว โดยให้เป็นหน้าที่ของรัฐสภา ที่จะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้ง

เมื่อถามว่า ตามที่สนช.ระบุว่า ใช้เวลาถึง 2 ปี ในการรับฟังความเห็น ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ ทางเครือข่ายฯ ได้แสดงความเห็นหรือไม่ น.ส.ทัศนีย์ กล่าวว่า ทราบว่ามีการรับฟังความเห็นผ่านศูนย์ข้าวชุมชน และผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งศูนย์ข้าวชุมชน ก็ผลิตข้าวให้กรมการข้าว แต่ในส่วนของชาวนาทั่วไปกว่า 1,000 แห่ง ไม่เคยได้รับฟังความเห็นเลย

ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า ในการประชุม สนช. วานนี้ มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ผังเมือง พ.ศ. ... ในวาระ 2 และวาระ 3 และตามระเบียบการประชุมจะต้องพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ข้าว พ.ศ. ... ต่อ แต่ปรากฏว่าเมื่อพิจารณาร่างกฏหมายผังเมืองเรียบร้อย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานการประชุม สนช. ขณะนั้น ได้สั่งปิดการประชุมในเวลา 14.30 น.

ทั้งนี้ ต่อมา คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ สนช. (วิปสนช.) ที่มีนายพรเพชร เป็นประธาน ได้นัดประชุมทันที หลังจากปิดประชุม สนช. และหลังการประชุมวิป สนช. พล.อ.มารุต ปัชโชตะสิงห์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ (กมธ.) พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ข้าว พ.ศ. ... พร้อมด้วย นายสมชาย แสวงการ เลขานุการ วิปสนช. แถลงว่า เหตุที่มีการเลื่อนวาระการประชุม ร่าง พ.ร.บ.ข้าว ออกไปเป็นวันอังคารที่ 26 ก.พ.2562 เพราะกมธ.เห็นพ้องว่าจะนำข้อเรียกร้องและคัดค้านจากฝ่ายต่างๆ กลับไปทบทวนอีกครั้ง เช่น การซื้อขายข้าวตามวิถีชุมชน เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพรเพชร ได้กล่าวในที่ประชุม ขอให้ กมธ. นำร่าง พ.ร.บ.ข้าว ไปทบทวนเนื้อหาตามประเด็นที่มีเครือข่ายชาวนา ยื่นหนังสือท้วงติง และเสนอความคิดเห็นขัดแย้ง เพื่อให้เกิดความรอบคอบ และทำร่างกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับชาวนาทุกกลุ่ม


กำลังโหลดความคิดเห็น...