xs
xsm
sm
md
lg

ต่างชาติเที่ยวไทย38ล้านคน ปี61โกยรายได้2ล้านล้าน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ผู้จัดการรายวัน360-"วีระศักดิ์"เผยปี 61 ต่างชาติเที่ยวไทย 38.27 ล้านคน โกยเงินเข้าประเทศ 2.01 ล้านล้านบาท ส่วนนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย 164.24 ล้านคน-ครั้ง สร้างรายได้กว่า 1 ล้านล้านบาท มีรายได้จากท่องเที่ยวเป็นอันดับ4ของโลก คาดปีนี้ นักท่องเที่ยวเพิ่มเป็น 41.1 ล้านคน เพิ่ม 7.5% มีรายได้ 2.21 ล้านล้านบาท เพิ่ม 10%

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยถึงผลงานด้านการท่องเที่ยวรอบปี 2561 ว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังจะเห็นได้จากไทยมีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จำนวน 38.27 ล้านคน ก่อให้เกิดรายได้ 2.01 ล้านล้านบาท และจำนวนนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย 164.24 ล้านคน-ครั้ง สร้างรายได้กว่า 1.068 ล้านล้านบาท ทำให้ในปัจจุบันประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับ 4 ของโลก

"ความสำเร็จที่เกิดขึ้น มาจากการใช้นโยบายการท่องเที่ยวแบบ "วิถีไทย" เป็นตัวขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ และยังได้เน้นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมด้วยการกระจายจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้สู่ชุมชนให้ทั่วถึง และยังเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวด้วยการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัย ทำให้แม้จะมีปัจจัยท้าทายทั้งในและต่างประเทศ แต่ภาพรวมการท่องเที่ยวของไทย ยังเติบโตเป็นไปตามเป้าหมายและเป็นการเติบโตในเชิงคุณภาพ"

นายวีระศักดิ์กล่าวว่า นอกจากการท่องเที่ยวในเมืองหลักแล้ว ยังมีการกระจายตัวไปยังเมืองรองต่างๆ ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบ พร้อมมีมาตรการสนับสนุน ตั้งแต่การลดหย่อนภาษีแก่นักท่องเที่ยว การยกเว้นภาษีกรณีจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดเมืองรอง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองรองต่างๆ มีผลทำให้นักท่องเที่ยวขยายตัวจากปี 2554 จำนวน 50 ล้านคน เป็น 90 ล้านคน ในปี 2561 โดยนักท่องเที่ยวมีการขยายตัวไปในทุกจังหวัด

โดยเมืองรองที่นักท่องเที่ยวมีการขยายตัวสูงสุด 2 อันดับแรก คือ ราชบุรี และชัยนาท และยังพบว่ามีจำนวน 18 เมืองรองที่รายได้จากการท่องเที่ยวขยายตัวสูงกว่าภาพรวมของเมืองรองทั้งหมด โดยเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์ มีการเติบโตของผู้มาเยี่ยมเยือนสูงสุด ประมาณ 21% จากการจัดแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก (MotoGP) รายการพีทีที ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2018 สนามที่ 15 ซึ่ง นับเป็นกิจกรรม Sports Tourism มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมการแข่งขันมากกว่า 205,000 คน ก่อให้เกิดรายได้แก่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียงมากกว่า 3,100 ล้านบาท

สำหรับแนวโน้มการท่องเที่ยวปี 2562 คาดว่า จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน 41.1 ล้านคน เพิ่มขึ้น 7.5% สร้างรายได้ 2.21 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% โดยเป็นนักท่องเที่ยวจากจีน 11.69 ล้านคน เพิ่ม 11% อาเซียน 11.31 ล้านคน เพิ่ม 10% และยุโรป 6.90 ล้านคน เพิ่ม 2% เป็นต้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...