xs
xsm
sm
md
lg

คุมรพ.โขกค่ารักษา สั่งเปิดราคา-รับร้องเรียน-ซื้อยานอกรพ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

"พาณิชย์" แย้มมาตรการกำกับดูแล "ยาและเวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์" แก้ปัญหารพ.เอกชนโขกค่ารักษา เตรียมสั่งให้ประกาศราคายาของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง ผ่านเว็บไซต์ เปิดช่องทางให้ผู้บริโภคร้องเรียนได้ หากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการใช้บริการ และผลักดันให้รู้สิทธิ์ ในการซื้อยานอกโรงพยาบาล มั่นใจดึงราคาลงมาได้แน่

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการดูแลยาและเวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ ที่มีกรรมการจากกระทรวงสาธารณสุข สมาคมประกัน ตัวแทน รพ.เอกชน มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นต้น ที่จะประชุม ในวันที่ 31 ม.ค.นี้ จะมีการเสนอมาตรการที่จะนำมาใช้ในการกำกับดูแล เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภค ที่เข้าไปใช้บริการใน รพ.เอกชน โดยมีมาตรการหลักๆ ที่จะดำเนินการ 3 มาตรการ คือ การดูแลในเรื่องราคายาและเวชภัณฑ์ การเพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม และ การกระตุ้นให้ผู้บริโภครู้จักสิทธิ์ของตัวเองในเรื่องการซื้อยานอก รพ.

โดยในด้านการดูแลราคา จะมีการนำราคาของยาและเวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ ซึ่งเบื้องต้นจะมีประมาณ 1,000 รายการ และส่วนใหญ่เป็นยาและค่ารักษาพยาบาล ที่ประชาชนต้องใช้บริการกันเป็นจำนวนมาก นำขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์กลาง และเว็บไซต์ของ รพ.เอกชนแต่ละแห่ง เพื่อให้ประชาชนสามารถเปรียบเทียบราคาได้

ส่วนการเพิ่มช่องทางการร้องเรียน จะใช้ช่องทางผ่านสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 เพราะเดิมกระทรวงพาณิชย์ ไม่มีอำนาจในการเข้าไปดูแล แต่เมื่อเป็นสินค้าและบริการควบคุมแล้ว ทำให้สามารถเข้าไปดูแลได้ หากประชาชนที่เข้าไปใช้บริการแล้วพบว่ามีการคิดราคาที่สูงเกินจริง ก็สามารถร้องเรียนเข้ามาได้ จากนั้นจะเข้าไปตรวจสอบ และขอให้ รพ.ชี้แจงต้นทุน หากพบว่าราคาไม่เหมาะสม ก็จะมีมาตรการทางกฎหมาย เข้าไปจัดการต่อไป

สำหรับการกระตุ้นให้ผู้บริโภครู้จักสิทธิ์ของตัวเองในการซื้อยา จะเป็นการรณรงค์ให้ผู้บริโภครับรู้ว่า ในการเข้าไปรักษาที่ รพ. และหากต้องใช้ยาเพื่อการรักษา สามารถที่จะขอให้แพทย์เขียนใบสั่งยา เพื่อไปซื้อยานอกรพ.ได้ แต่ที่ผ่านมา ไม่ค่อยมีใครกล้าปฏิเสธ ทั้งๆ ที่เป็นสิทธิ์ที่ทำได้ ซึ่งหากรณรงค์ทำให้ผู้บริโภครู้จักสิทธิ์ของตัวเอง ก็จะทำให้ รพ.เอกชนไม่กล้าคิดราคายาที่แพงกว่าปกติ

ทั้งนี้ มาตรการที่จะนำมาใช้ เป็นมาตรการเบื้องต้น ที่ประเมินแล้วจะช่วยสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภคที่ใช้บริการ รพ.เอกชน ให้ได้รับการดูแลในเรื่องราคา และโรงพยาบาลเอกชน ก็ไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการที่นำมาใช้กำกับดูแล เพราะเป็นสิ่งที่สามารถดำเนินการได้อยู่แล้ว แต่หากมาตรการที่นำมาใช้ ไม่ได้ผล ก็จะมีการพิจารณามาตรการที่จะนำมาใช้ในการกำกับดูแลเพิ่มเติมต่อไป

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 62 ครม.ได้มีมติให้นำ ยาและเวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ เข้าเป็นสินค้าและบริการควบคุม ตามที่กระทรวงพาณิชย์ โดยคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) เสนอ เพราะพิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบัน รพ.เอกชน มีการคิดราคาแพง ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจริง
กำลังโหลดความคิดเห็น...