xs
xsm
sm
md
lg

ปชป.ไม่หารือ : ปิดทางการสืบทอดอำนาจ

เผยแพร่:   โดย: สามารถ มังสัง

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
พรรคประชาธิปัตย์ไม่เข้าร่วมหารือกับ คสช.ในวันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา และก่อนหน้านี้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้พูดชัดเจนว่าจะไม่เข้าร่วม โดยให้เหตุผลในทำนองว่า ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้งเป็นของ กกต.ทาง คสช.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งคาดการณ์ว่าถ้าเข้าร่วมแล้วเป็นเพียงไปนั่งฟัง ไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นก็ไม่เกิดประโยชน์อันใด พร้อมกันนี้ได้พูดถึงการเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีให้สภาฯ รับรองว่า ทาง ปชป.จะเสนอชื่อหัวหน้าพรรค และจะไม่หนุนคนนอก

โดยนัยถ้อยแถลงของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ จะเห็นได้ว่าถูกต้องสอดคล้องกับหลักกฎหมาย และเป็นตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จึงเท่ากับเป็นการบอกว่า การที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะประธาน คสช.และในฐานะนายกรัฐมนตรี ผู้นำฝ่ายบริหารมานั่งเป็นประธานที่ประชุม เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการเลือกตั้ง จึงถือได้ว่าเข้ามาก้าวก่ายงานของ กตต.เป็นการไม่ถูกต้อง และไม่สอดคล้องกับหลักการในระบอบประชาธิปไตย ทั้งทำให้เกิดความได้เปรียบและเสียเปรียบทางการเมืองเกิดขึ้นด้วย

ดังนั้น จากคำพูดของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ จึงเท่ากับการปิดทางก้าวขึ้นสู่อำนาจทางการเมืองของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อการสืบทอดอำนาจในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เรียบร้อยแล้ว

ด้วยเหตุนี้ การพูดในวันนั้นของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อาจทำให้คาดการณ์ได้ว่า พรรคประชาธิปัตย์และกลุ่มการเมืองที่นิยมทักษิณ จะนำแนวร่วมกับออกเสียงไม่เห็นด้วยกับการเสนอชื่อพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ก็เป็นไปได้ โดยหลักการ แต่มิได้หมายความว่า พรรคประชาธิปัตย์และกลุ่มการเมืองฝ่ายทักษิณนิยม จะร่วมมือกันจัดตั้งรัฐบาล

ถ้าการคาดการณ์ข้างต้นถูกต้อง การเมืองไทยหลังการเลือกตั้ง ก็จะถึงทางตัน และทำให้เกิดความวุ่นวายได้ เว้นไว้แต่ว่าจะเกิดเหตุพลิกผันทางการเมืองดังต่อไปนี้

1. พรรคประชาธิปัตย์ และกลุ่มการเมืองฝ่ายทักษิณนิยม ได้รับเลือกเข้ามารวมกันแล้วมากพอที่จะตั้งรัฐบาลได้ โดยไม่ต้องพึ่งเสียง ส.ว. 250 คน และทางฝ่ายทักษิณนิยม ยินยอมให้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นนายกรัฐมนตรี และทางฝ่ายทักษิณนิยมเป็นประธานสภา โดยมีทางพรรคประชาธิปัตย์ยอมรับเงื่อนไขนี้ การจัดตั้งรัฐบาลก็เกิดขึ้นได้ตามครรลองแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

2. พรรคประชาธิปัตย์ได้เสียงข้างมาก และเมื่อรวมกับกลุ่มการเมืองฝ่ายประยุทธ์นิยม โดยมีเสียง ส.ว. 250 คนร่วมด้วยเสนอชื่อคนนอก แต่ไม่ใช่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และเป็นคนที่พรรคประชาธิปัตย์ยอมรับได้เป็นนายกรัฐมนตรี การจัดตั้งรัฐบาลก็เกิดขึ้นได้เช่นกัน

ทั้งสองเงื่อนไขข้างต้น โอกาสที่เงื่อนไขที่ 2 จะเกิดขึ้นเป็นไปได้มากกว่าเงื่อนไขที่ 1 ทั้งนี้ด้วยเหตุผลในเชิงตรรกะดังต่อไปนี้

1. แนวทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์เท่าที่ผ่านมา เคยยอมรับคนนอกเป็นนายกฯ มาแล้วสมัยพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ และปรากฏว่าในครั้งนั้น ทำให้ประเทศไทยรอดพ้นภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจมาได้

ดังนั้น ในครั้งนี้ถ้ามีการเสนอชื่อคนที่มีความสามารถ และเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมเป็นที่ยอมรับของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ เชื่อว่าพรรคประชาธิปัตย์คงจะยอมถอยจากจุดยืนเดิม และเปิดทางให้คนนอกเป็นนายกรัฐมนตรีได้ ทั้งนี้เมื่อเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชนซึ่งเป็นอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์อยู่แล้ว (คือประชาชนต้องมาก่อน)

2. ถ้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ยอมตามเงื่อนไขข้อ 1 แต่ยอมที่จะเป็นรัฐบาลร่วมกับกลุ่มการเมืองฝ่ายนิยมทักษิณ ถึงแม้จะเป็นไปตามหลักการแห่งระบอบประชาธิปไตย และเป็นไปตามปรัชญาการเมืองที่ว่า “ไม่มีมิตร และศัตรูถาวรในวงการเมือง” แต่ในทางสังคม พรรคประชาธิปัตย์จะพบกับวิกฤตศรัทธา และถอยหลังสู่ห้วงเหวแห่งความหายนะในทางการเมืองชนิดตายแล้วเกิดอีกได้ยาก ส่งผลกระทบต่ออนาคตทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์เอง

ดังนั้น จึงอนุมานได้ว่า ทั้งอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในฐานะผู้นำพรรค และผู้อาวุโสของพรรค เช่น ชวน หลีกภัย และบัญญัติ บรรทัดฐาน เป็นต้น คงไม่ยอมให้พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นสถาบันการเมืองมีอันต้องเสื่อมเสีย เพราะเพียงแค่ได้เป็นรัฐบาล โดยไม่คำนึงถึงคุณภาพและคุณธรรมของพรรคร่วมรัฐบาลแน่นอน

ด้วยเหตุผลในเชิงตรรกะ 2 ประการข้างต้น อนุมานได้ว่า ถ้ามีการจัดตั้งรัฐบาลจะเป็นไปตามข้อ 2 มากกว่าข้อ 1

แต่ที่น่าจะเป็นไปได้ และเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติดีกว่านี้ก็คือ การไม่เลือกตั้งตามที่กำหนดไว้ และมีการจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะกิจขึ้นมาทำการปฏิรูปประเทศในด้านที่จำเป็นเร่งด่วน เช่น ด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม แล้วค่อยจัดการเลือกตั้ง โดยใช้เวลา 1-2 ปีนับจากนี้ จะทำให้ประเทศได้ประโยชน์มากกว่าที่จะเลือกในขณะนี้ ซึ่งไม่เป็นผลดีแก่ประเทศชาติ และประชาชนโดยรวม


กำลังโหลดความคิดเห็น...