xs
xsm
sm
md
lg

บีโอไอไฟเขียวทรู นำร่องดิจิทัลพาร์ค

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ผู้จัดการรายวัน360 - บีโอไอเผยลงทุนดิจิทัลบูมยอดขอสิทธิ์ส่งเสริมโต 405% หรือกว่า 2.5 พันล้านบาท ล่าสุดไฟเขียวทรูสร้างดิจิทัลพาร์คแห่งแรกของไทย ลงทุนกว่า 1.5 พันล้านบาท บนพื้นที่ 41,000 ตารางเมตร มั่นใจสอดคล้องตามนโยบาย 4.0 และช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 2561 นักลงทุนให้ความสนใจยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 135 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนกว่า 12,740 ล้านบาท เงินลงทุนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 405 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่าอยู่ที่ 2,524 ล้านบาท

ทั้งนี้ตั้งแต่ต้นปี บีโอไอได้ทยอยอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนแก่กิจการกลุ่มดิจิทัลแล้วจำนวนมาก เช่น กลุ่มกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ ประกอบด้วย ซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (Enterprise Software) ซอฟต์แวร์ด้านมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (Digital Content) และซอฟต์แวร์ที่ฝังตัวอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Embedded Software) เป็นต้น นอกจากนี้ยังอนุมัติส่งเสริมการลงทุนแก่กิจการคลาวด์เซอร์วิส ซึ่งเป็นระบบการจัดสรรทรัพยากรพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ต ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผล และทำให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถลดต้นทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเอง

“การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มดิจิทัล เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าความสนใจลงทุนในประเทศไทยเป็นไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม รวมถึงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม” นายนฤตม์ กล่าว

นอกจากนี้ล่าสุดคณะอนุกรรมการส่งเสริมการลงทุน ยังได้อนุมัติส่งเสริมการลงทุนโครงการของบริษัท ทรู ดิจิทัล พาร์ค จำกัด ซึ่งนับเป็นกิจการดิจิทัล พาร์ค แห่งแรกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ โดยบริษัทลงทุนกว่า 1,580 ล้านบาท เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจดิจิทัล บนพื้นที่กว่า 41,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก (Co-working Space) ห้องทดลองทางด้านเทคโนโลยี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกอบรม พื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจ ศูนย์บริการแบบวันสต็อปเซอร์วิส และบริการพื้นที่สำหรับสถานศึกษาเพื่อการสร้างนวัตกรรม เป็นต้น

โครงการลงทุนของบริษัท ทรู จะเป็นส่วนสำคัญในการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ส่งเสริมให้เกิดชุมชนเทคโนโลยีและระบบนิเวศในการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศ อีกทั้งจะเป็นสถานที่บ่มเพาะบุคลากรด้านดิจิทัล และศูนย์กลางสร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” และจะเป็นแหล่งสำคัญในการพัฒนาระบบดิจิทัลต่างๆในสมาร์ทซิตี้อีกด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...