xs
xsm
sm
md
lg

4บอร์ดสปสช.ไขก๊อก-เลี่ยงยื่นบัญชีทรัพย์สิน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ผู้จัดการรายวัน360- 4 บอร์ด"สปสช."ไขก๊อก ปมประกาศป.ป.ช. บังคับยื่นบัญชีทรัพย์สิน ด้านประธาน ป.ป.ช.เห็นใจ สภามหาวิทยาลัยไม่พร้อมยื่นบัญชี แต่กฎหมายบังคับ จำเป็นต้องทำ เตรียมประชุมหาทางออกวันนี้

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข กล่าวถึง กรณี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ออกประกาศ เรื่องกำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน จะมีผลบังคับหลังวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 วัน หรือวันที่ 1 ธ.ค.นี้ ที่ให้ผู้ดำรงตำแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ทั้งนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ว่า เรื่องนี้เข้าใจว่าเป็นเรื่องของกฎหมาย และในบอร์ด สปสช. ก็มีทั้งภาครัฐ และเอกชน หากใครสมัครใจจะลาออก ก็คงไม่สามารถบังคับได้ แต่เรื่องนี้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ โดยต้องเตรียมยื่นเอกสาร หลักฐานทางการเงินให้พร้อม ส่วนที่หลายฝ่ายมีการเสนอว่า ทาง ป.ป.ช. น่าจะมีการพิจารณาทบทวนเรื่องนี้ ส่วนตัวไม่ขอก้าวล่วง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุดมี กรรมการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ยื่นขอลาออกรวม 4 คน ประกอบด้วย 1. นพ.พินิจ หิรัญโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ทางเลือก 2. นางชุมศรี พจนปรีชา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลัง 3. นายสมใจ โตศุกลวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย และ 4. นพ.จรัล ตฤณวุฒิพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยทั้งหมดได้ยื่นหนังสือลาออกต่อ บอร์ดสปสช. แล้ว แต่ในการประชุมบอร์ด สปสช.มีมติให้หารือเรื่องนี้อีกครั้ง ว่าทั้ง 4 คนจะทบทวนการลาออกหรือไม่

พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. กล่าวถึง กรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่างๆ เตรียมยื่นลาออกจากตำแหน่ง เนื่องจากไม่พอใจประกาศ ป.ป.ช. ที่กำหนดให้ตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อป.ป.ช.ว่า พร้อมรับฟังข้อสังเกต และข้อทักท้วงเพื่อนำมาหาทางแก้ไขปัญหาในการประชุม ป.ป.ช.วันนี้ (6 พ.ย.)

ทั้งนี้ เนื่องจาก พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2561 ระบุให้ ป.ป.ช.เป็นผู้กำหนดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงทั้งหมด ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน ซึ่งหมายความรวมถึง กรรมการบริหารในหน่วยงานของรัฐ ที่ครอบคลุมถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยของรัฐด้วย การที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย อยากให้ป.ป.ช. ตัดข้อกำหนดเรื่องนี้ทิ้ง คงเป็นไปได้ยาก เพราะกฎหมาย ป.ป.ช. ระบุให้ตำแหน่งดังกล่าวต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน กฎหมายเขียนอย่างไร ต้องเป็นตามนั้น ไม่มีทางเป็นอย่างอื่น กฎหมายใหม่ป.ป.ช.กำหนดถึงขั้นให้ข้าราชการทุกคนต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินในอนาคต โดยข้าราชการระดับสูงยื่นต่อ ป.ป.ช. ส่วนระดับอื่นๆ ยื่นต่อผู้บังคับบัญชา

"ป.ป.ช.เห็นใจ แต่กฎหมายไม่ได้เปิดโอกาสให้ยกเลิกประกาศดังกล่าวได้ ถ้ามีปัญหาถึงขั้น กรรมการสภามหาวิทยาลัยจะยื่นใบลาออกทั้งหมด จนทำให้การบริหารงานในมหาวิทยาลัย สะดุด ป.ป.ช.ต้องหาหนทางอื่นว่าจะทำอย่างไรได้บ้าง อาจเลื่อนระยะเวลาประกาศบังคับใช้กฎหมายที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจะต้องเริ่มยื่นบัญชีทรัพย์สินในวันที่ 2 ธ.ค.61 ออกไปก่อน" ประธานป.ป.ช. กล่าว และว่า ป.ป.ช. จะรายงานปัญหาให้รัฐบาล และ คสช. ทราบต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...