xs
xsm
sm
md
lg

หวั่นโรงไฟฟ้าขยะปากน้ำโพ กระทบแหล่งน้ำดิบ-ประปาชุมชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เครือข่ายต้านโรงไฟฟ้าขยะ ชาวหนองบัว จ.นครสวรรค์ กางแผนผังพิสูจน์จุดที่ตั้งโรงไฟฟ้า อยู่บนเนินเหนือชุมชน ชาวบ้านเกรงว่าการระบายน้ำเสียจากโรงไฟฟ้า จะส่งผลกระทบกับ แหล่งน้ำสาธารณะ-แหล่งน้ำดิบทำประปาของชุมชน ที่อยู่บริเวณโดยรอบ รวมทั้งสารพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ จะส่งผลให้เกิดมลภาวะทางอากาศด้วย

กรณีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ (RDF)ของบริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัด ที่มีการก่อสร้างในพื้นที่ หมู่ 17 ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ แต่ถูกชาวบ้านในพื้นที่รวมตัวต่อต้านมาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อ 11 ก.ย.ที่ผ่านมา นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว ได้เปิดการประชุมหารือ 3 ฝ่าย (ตัวแทนหน่วยงานรัฐ , ชาวบ้านที่ต่อต้าน , บริษัททรูเอ็นเนอร์จีฯ) ได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่า จะดำเนินการเปิดประชุม-รับฟังความคิดเห็นชาวบ้านในรัศมีรอบโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมอีก 12 หมู่บ้าน รวมเป็น 20 หมู่บ้าน จากเดิมที่เคยทำ 8 หมู่บ้าน แล้วไม่เป็นที่ยอมรับ แต่ก็ยังไม่มีข้อตกลงว่า บริษัท จะยุติการก่อสร้างอาคารโรงงานฯ ตามข้อเรียกร้องของชาวบ้าน

ทั้งนี้ กลุ่มชาวบ้านที่ออกมาต่อต้าน ในนาม"เครือข่ายชาวบ้าน ปกป้องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อ.หนองบัว" ชี้แจงถึงข้อวิตกกังวลว่าที่ตั้งของโรงไฟฟ้าฯดังกล่าว เป็นบริเวณที่รายล้อมไปด้วยแหล่งน้ำใต้ดิน และผิวดิน พื้นที่ทางการเกษตร มีลักษณะเป็นเนิน ระดับความสูง 52 ม. เหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งสูงกว่าชุมชนชาวหนองบัว ซึ่งชาวบ้านเกรงว่าน้ำผิวดิน และใต้ดิน จะไหลลงแหล่งน้ำบริเวณใกล้เคียงโรงไฟฟ้า เช่น แหล่งน้ำคูเมือง คลองเสมา คลองหนองคันปอก และคลองวังเหียง รวมถึงแหล่งน้ำผิวดินในชุมชน เช่น สระประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัว , สระโอวัลติน ใกล้กับที่ว่าการอ.หนองบัว และ สระน้ำวัดหนองบัว (วัดหลวงพ่อเดิม) ซึ่งเป็นแหล่งน้ำผิวดิน ที่ใช้ผลิตประปาหมู่บ้าน บ้านสุขสำราญ นอกจากนี้ทิศทางการไหลของน้ำยังไหลไปยังสระน้ำเกาะลอย ที่ใช้ผลิตประปาหมู่บ้านโคกมะตูม ใช้อุปโภคบริโภค ครอบคลุม ต.หนองบัวและหนองกลับ

ตามแผนที่แล้ว จุดที่ตั้งโรงไฟฟ้า อยู่ห่างจากแหล่งน้ำประปาคูเมือง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำหรับทำประปาของ หมู่ 20 บ้านสามพันไร่ 1.01 กม. , ห่างจากแหล่งน้ำสาธารณะคลองเสมา 1.26 กม. , ห่างจากหนองคันปอก แหล่งน้ำดิบสำหรับประปาส่วนภูมิภาค สาขา อ.หนองบัว 1.34 กม. ,ห่างจาก แหล่งน้ำสาธารณะ คลองวังเหียง 1.40 กม. , ห่างจากสระประปาภูมิภาค 3.35 กม.

ชาวบ้าน อ.หนองบัว ล้วนกังวลว่า การระบายน้ำทิ้งของโรงไฟฟ้าฯ จะมีสารพิษเจือปนออกสู่แหล่งน้ำรอบข้าง เมื่อถึงฤดูน้ำหลาก และกรณี ที่น้ำท่วม น้ำจากบ่อกักเก็บน้ำทิ้งของโรงไฟฟ้า จะผสมกับน้ำหลากไหลลงแหล่งน้ำสาธารณะและชุมชน

ทางด้านอากาศ เมื่อฝนตกจะชะล้างสารเคมี และสารพิษต่างๆ ที่ปล่อยออกมาจากปล่องของโรงไฟฟ้า และตามหลังคาของโรงงาน น้ำฝนที่ปนเปื้อนสารพิษเหล่านี้จะชะลงสู่ดิน และไหลลงที่ต่ำไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือซึมลงสู่น้ำใต้ดิน ขณะที่ดินบริเวณโดยรอบหนองบัว มีลักษณะเป็นดินทราย น้ำใต้ดินและผิวดินในสระ บ่อ คลองต่างๆ จะไหลถึงกันโดยทั่วถึงได้ ซึ่งรวมไปถึงน้ำที่อาจมีสารพิษปนเปื้อน จากสระกักเก็บน้ำของโรงไฟฟ้าฯ ด้วย

เครือข่ายชาวบ้าน ระบุอีกว่า ในรัศมีรอบโรงไฟฟ้าฯ ล้วนเป็นชุมชน และพื้นที่อ่อนไหว โดยที่ตั้งโรงไฟฟ้าฯ ห่างจากวัดหนองบัว (วัดป่ามะเขือ) 1.99 กม. ,ห่างจากเขตพื้นที่ป่า 2.66 กม. ,ห่างจากที่พักสงฆ์เขาลานวัว 2.89 กม. , ห่างจากสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ 3.00 กม. ,ห่างจาก รร.หนองบัว (มัธยมศึกษา) ซึ่งมีนักเรียนประมาณ 1,700 คน และครูประมาณ 80 คน 3.34 กม. ,ห่างจาก รพ.หนองบัว 3.98 กม. , ห่างจากเขตป่าสงวนเขาสูงและเขาพระ 4 กม.,ห่างจาก รร.อนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม) 4.51 กม. (ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา) , ห่างจากวัดหนองบัว (วัดหลวงพ่อเดิม) 4.63 กม. เป็นต้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...