xs
xsm
sm
md
lg

แนะรัฐเร่งหาบทสรุป"บุหรี่ไฟฟ้า"

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนา กล่าวถึงการ จัดเสวนาหัวข้อ"แบนบุหรี่ไฟฟ้า ประเทศไทยได้หรือเสีย" ว่า ปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้า เป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้า จำหน่าย และให้บริการ แต่ก็ยังมีผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าในประเทศกว่า 3 แสนราย ที่แอบซื้อขายกันตามโลกออนไลน์ ยากต่อการควบคุม ตรวจสอบ และเก็บภาษีของภาครัฐ ฝ่ายคัดค้านยังคงให้แบนบุหรี่ไฟฟ้าต่อไป ด้วยเหตุผลว่า ยังขาดหลักฐานทางวิชาการที่น่าเชื่อถือเพียงพอที่จะสรุปเกี่ยวกับความปลอดภัยของบุหรี่ไฟฟ้า และอาจเป็นช่องทางเพิ่มนักสูบหน้าใหม่ ขณะที่ฝ่ายสนับสนุน ก็ยกผลวิจัยจากต่างประเทศ ที่ระบุว่า บุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงต่อสุขภาพน้อยกว่าการสูบบุหรี่มวน และในต่างประเทศอนุญาตให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าได้อย่างถูกกม. และมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสม
ดังนั้น หากรัฐบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้มีการรวบรวมและทบทวนข้อมูลผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องนี้ รวมทั้งศึกษาผลดีและผลเสีย ของแนวนโยบายของต่างประเทศ ที่มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าอย่างเป็นระบบ ก็จะเป็นผลดีต่อการตัดสินใจ กำหนดนโยบายในการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
นายอาสา ศาลิคุปต์ ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าฯ กล่าวว่า ขอเรียกร้องให้นายกฯ แต่งตั้งหน่วยงานที่เป็นกลางขึ้นมา เพื่อรวบรวมและทำการศึกษาผลดีและผลเสียของการใช้บุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งเราพร้อมพูดคุย และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นพ.พิชิต ขจัดพาลชน เจ้าของเฟซบุ๊คเพจ Drama-addict กล่าวว่า ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่มวน หรือบุหรี่ไฟฟ้า ก็มีความเสี่ยงต่อสุขภาพทั้งนั้น เพราะมีนิโคติน ซึ่งเป็นสารเสพติด ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดคือการเลิก แต่ความจริงในสังคมที่เราต้องยอมรับคือ จะมีคนจำนวนหนึ่งที่ตัดสินใจไม่เลิก ดังนั้น ถ้ามีผลิตภัณฑ์ยาสูบอะไรที่ปลอดภัยกว่าบุหรี่ รัฐบาลก็ควรสนับสนุนให้ผู้สูบบุหรี่ได้ใช้ ในขณะเดียวกันก็ต้องหาทางป้องกันเด็ก และเยาวชนจากผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบใหม่เหล่านั้นด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...