xs
xsm
sm
md
lg

ศาลปค.เตือนผู้ว่าฯกทม.ปรับผอ.เขตประเวศ5พัน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ผู้จัดการรายวัน360- คดีป้าทุบรถพ่นพิษ ศาลปค. ออกคำสั่งเตือนผู้ว่าฯกทม.-สั่งปรับ ผอ.เขตประเวศ 5,000 บาท ฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลปค. ที่สั่งคุ้มครองให้ดูแลไม่ให้ผู้ใครก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ แก่บ้านนางบุญศรี เมื่อปี56

ศาลปกครองกลาง แผนกคดีสิ่งแวดล้อม มีคำสั่งกำชับเตือนให้ ผู้ว่าฯกทม. และ ผอ.เขตประเวศ ปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ในคดีหมายเลขดำ ที่ ส. 1/2555 ระหว่าง น.ส.บุญศรี แสงหยกตระการ กับพวกรวม 4 คน เจ้าของบ้าน ในหมู่บ้านเสรีวิลล่า สวนหลวง ร.9 ฟ้องคดี ผู้ว่าฯกทม. กับพวกรวม 4 คน และมี นายสุกิจ นามวรกานต์ กับพวก ที่เป็นเจ้าของตลาดในหมู่บ้านเสรีวิลล่า สวนหลวง ร.9 รวม 7 คน เป็นผู้ร้องสอด โดยให้ผู้ว่าฯกทม. และผอ.เขตประเวศ ปฏิบัติตามคำสั่งศาลปกครอง เกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ลงวันที่ 1 ส.ค.56 เนื่องจากที่ผ่านมาได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร โดยไม่มีเหตุอันสมควร โดยศาลสั่งให้ผู้ว่าฯ กทม. โดยผอ.เขตประเวศ ใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และพ.ร.บ.อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมิให้ผู้ใดก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ น.ส.บุญศรี แสงหยกตระการ กับพวกทั้ง 4 คน ที่เกิดจากการจัดตั้งตลาดในพื้นที่ ที่เป็นมูลคดีพิพาทไว้ชั่วคราวก่อนการพิพากษา จนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น และหากปรากฏข้อเท็จจริงต่อศาลว่า ผู้ว่าฯกทม. และ ผอ.เขตประเวศ ไม่ได้ปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วน หรือปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร ศาลอาจมีคำสั่งไต่สวน เพื่อพิจารณาและมีคำสั่งบังคับคดีต่อไป

นอกจากนี้ ให้ผอ.เขตประเวศ ชำระค่าปรับต่อศาลปกครองเป็นเงิน5,000 บาท โดยให้ชำระภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งศาล หากผอ.เขตประเวศ ไม่ชำระค่าปรับ ศาลอาจมีคำสั่งให้มีการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของผอ.เขตประเวศ และให้สำนักบังคับคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครอง ใช้อำนาจหน้าที่ในการติดตามผลการดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่ง เกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ลงวันที่ 1 ส.ค.56 ของศาล และรายงานให้ศาลทราบ


กำลังโหลดความคิดเห็น...