xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ตรวจฯรับคำร้อง"สมชัย" พิจารณาก่อนส่งตีความ"เซตซีโร"กกต.

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวภายหลังการประชุมผู้ตรวจการแผ่นดิน ว่า ที่ประชุมมีมติรับคำร้องที่ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. ยื่นขอให้พิจารณา และส่งความเห็นไปยังศาลรธน. เพื่อวินิจฉัยว่า มาตรา 70 ของ พ.ร.ป.กกต. กรณีให้เซตซีโรกกต. ชุดปัจจุบัน ขัดต่อรธน. หรือไม่ ไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้ว หลังจากนี้ก็จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ยื่นคำชี้แจงกลับมาโดยเร็ว แต่ทั้งนี้ไม่สามารถยืนยันได้ว่า ผู้ตรวจการแผ่นดิน จะมีความเห็นเรื่องดังกล่าว ก่อนกระบวนการสรรหา กกต. จะเริ่มขึ้นหรือไม่ เพราะเห็นว่าต่างคนต่างก็มีหน้าที่ของตนเอง
อย่างไรก็ตาม การพิจารณาของผู้ตรวจฯไม่ได้รู้สึกหนักใจ แม้จะทำหน้าที่เหมือนคนกลาง แต่ก็ไม่ใช่บุรษไปรษณีย์ โดยเรามีอำนาจที่จะวินิจฉัยในเบื้องต้นก่อน ตามศาลรธน.ได้เคยมีคำวินิจฉัยไว้เป็นบรรทัดฐานว่า โดยหน้าที่ของผู้ตรวจฯ สามารถวินิจฉัยคำร้องได้เบื้องต้น ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรธน. หรือไม่ หากเห็นว่าไม่มี ก็ต้องยุติเรื่อง และชี้แจงเหตุผลให้สังคมทราบ เช่นเดียวกัน หากเห็นว่ามีปัญหา ก็ต้องชี้แจงว่า ทำไมจึงต้องเสนอต่อศาลรธน. วินิจฉัย ดังนั้นการพิจารณาจึงอยู่บนพื้นฐานการยึดข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายเป็นหลัก ว่าเนื้อหาตาม พ.ร.ป. เขียนไว้อย่างไร เพราะก็เขียนเปิดช่องให้ทำได้ ทั้งเซตซีโร รีเซ็ต และ ให้อยู่ครบวาระ แต่การพิจารณา ก็จะไม่เอาประเด็นเรื่องที่ผู้ตรวจฯ ได้อยู่ครบวาระตาม ร่าง พ.ร.ป.ผู้ตรวจการแผ่นดิน มาเป็นปัจจัยในการพิจารณาวินิจฉัย
ทั้งนี้ นายรักษเกชา กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ทางผู้ตรวจฯ ได้เร่งพิจารณา ร่าง ระเบียบต่างๆ ที่จะต้องออกมาเพื่อรองรับหากร่างพ.ร.ป.ผู้ตรวจการแผ่นดินมีผลบังคับใช้ เพราะเนื้อหากฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจฯไปพอสมควรจึงจำเป็นต้องปรับปรุงให้ทันสมัยรองรับการทำงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต
กำลังโหลดความคิดเห็น...