xs
xsm
sm
md
lg

ผู้จัดการสุดสัปดาห์

x

รีเซ็ตป.ป.ช. หลุดยกแผง เสร็จภารกิจลับ“บิ๊กกุ้ย”

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ
ผู้จัดการสุดสัปดาห์ - จังหวะได้พอดี หรือจงใจไม่รู้ ! เพราะหลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษายกฟ้อง สมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตรองนายกรัฐมนตรี พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พล.ต.ท.สุชาติ เหมือนแก้ว อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาล จำเลยในคดีที่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบ กรณีสั่งสลายการชุมนุมกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย หน้ารัฐสภา เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551 ปุ๊บ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ก็เคาะเรื่องคุณสมบัติ กรรมการป.ป.ช. เสร็จปั๊บ ไล่หลังไม่กี่วัน

โดยกรธ. เห็นควรให้มีการรีเซ็ตกรรมการป.ป.ช.ชุดปัจจุบัน เพื่อให้ตรงคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญ ปี 2560 กล่าวคือ กรรมการป.ป.ช.ชุดปัจจุบัน ที่มี “บิ๊กกุ้ย”พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ เป็นประธาน หากใครคุณสมบัติขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ แม้จะเพิ่งเข้ารับตำแหน่งได้ไม่นาน ก็เป็นอันพ้นสภาพ เมื่อ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. … มีผลใช้บังคับ และมีการสรรหากรรมการป.ป.ช.ใหม่ เสร็จเรียบร้อย

เมื่อเป็นเช่นนี้ ส่งผลให้กรรมการป.ป.ช.ชุดปัจจุบัน ทั้งที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งไม่กี่เดือน หรือที่อยู่มาก่อนหน้านี้แล้ว มีอันต้องพ้นเก้าอี้แทบยกพวง เพราะรัฐธรรมนูญปี 2560 กำหนดคุณสมบัติเอาไว้เข้มข้นพอสมควร และ กรรมการป.ป.ช. ชุดปัจจุบันขัดคุณสมบัติกันเพียบ

โดยรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว กำหนดคุณสมบัติเอาไว้ว่า 1. รับราชการ หรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ตํ่ากว่า อธิบดีผู้พิพากษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ป.ป.ช.

2.รับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ตํ่ากว่าอธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ป.ป.ช.

ขณะที่คุณสมบัติต้องห้ามก็ได้บัญญัติไว้เข้มข้นเช่นเดียวกัน ว่า ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระต้องไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระใด เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง ในระยะ 10 ปี ก่อนเข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหา

เมื่อเป็นเช่นนี้ ส่งผลให้กรรมการป.ป.ช.ชุดปัจจุบัน เตรียมตัวเก็บกระเป๋ากลับบ้านถึง 7 คน จาก 9 คน เริ่มตั้งแต่ ตัวประธานป.ป.ช.อย่าง “บิ๊กกุ้ย” เอง เพราะเคยเป็น รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมืองของ“บิ๊กป้อม”พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ก่อนจะมาเป็นประธานป.ป.ช. ซึ่งยังพ้นตำแหน่งไม่ถึง 10 ปี

คนต่อมาที่อาวุโสสูงสุดในป.ป.ช. ตอนนี้ “ปรีชา เลิศกมลมาศ”แม้จะเคยเป็นเลขาธิการ ป.ป.ช. มา ซึ่งเป็นตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ แต่เมื่อนับเวลาดำรงตำแหน่งเลขาธิการป.ป.ช. จนถึงวันเข้ารับการสรรหาไม่ถึง 5 ปี “บิ๊กหลาว”พล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง แม้จะเป็นจเรตำรวจ ที่เทียบเท่าตำแหน่งอธิบดี ทว่าเมื่อนับเวลาดำรงตำแหน่ง จนถึงวันเข้ารับการสรรหา ไม่ครบ 5 ปีเช่นเดียวกัน

"ณรงค์ รัฐอมฤต" เคยเป็นเลขาธิการ ป.ป.ช. แต่ก็โดนเหตุผลเดียวกับ “ปรีชา”และ “สถาพร”คือ นับเวลาดำรงตำแหน่งไม่ถึง 5 ปี “วิทยา อาคมพิทักษ์”รายนี้เต็มเปา เพราะก่อนจะเข้ารับการสรรหา เพิ่งจะลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) มีลักษณะต้องห้าม เพราะถือเป็นองค์กรอิสระ

“พล.อ.บุณยวัจน์ เครือหงส์”เคยเป็นผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม ยังไม่แน่ว่าเทียบเท่าอธิบดี หรือไม่ แต่ต้องให้เทียบเท่า เมื่อนับเวลาการดำรงตำแหน่งถึงวันรับการสรรหา ก็ไม่ครบ 5 ปีอยู่ดี ส่วนรายสุดท้าย คนนี้หลายคนเสียดาย เพราะทำงานเถรตรง “สุภา ปิยะจิตติ" เคยเป็นรองปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งเทียบเท่าอธิบดี แต่อยู่ในตำแหน่งไม่ถึง 5 ปี
 
จาก 9 จึงจะเหลือแค่ 2 หน่อ คือ “สุรศักดิ์ คีรีวิเชียร”ที่คุณสมบัติครบถ้วน เนื่องจากเคยเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ ตั้งแต่ปี 2551 และได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อปี 2558 และ “เจ๊แป๋ว”สุวณา สุวรรณจูฑะ ที่เป็นอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตั้งแต่ปี 2549 และได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการป.ป.ช. เมื่อปี 2558 รับงานในระนาบนี้มาเกิน 5 ปี

ถือว่า“ยกกระบิ”กันเลยทีเดียว แต่ก็ไม่ใช่ว่า จะปลอดภัยกันเสียทีเดียว เพราะถ้าจำกันได้ ตอนกรธ.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตอนแรกก็เห็นควรให้รีเซ็ต แต่เมื่อไปใน ชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ปรากฏว่า เห็นเหลือทำงานกันไม่กี่หน่อ ผนวกกับไม่อยากให้กลายเป็นปลาสองน้ำ จึงหักดิบ จัดการเซตซีโรกันทั้งแผง
 
กรณีของป.ป.ช.จึงน่าสนใจ เพราะเหลืออยู่แค่ 2 ราย สนช. อาจเดินแนวทางเดียวกับที่ใช้กับ กกต. ไหนๆ ก็ไหนๆ เริ่มกันใหม่ 9 คนเลยดีกว่า

มองเผินๆ อาจจะชวนประหลาดใจว่า เหตุใด กรธ. จึงตัดสินใจแบบนี้ ทั้งที่กรรมการป.ป.ช. ชุดปัจจุบัน โดยเฉพาะพวกที่เข้าไปตอนหลัง ซึ่งเพิ่งจะสรรหากันหมาดๆ ทั้ง “บิ๊กกุ้ย”พล.อ.บุณยวัจน์ วิทยา สุวณา และ สุรศักดิ์ ต่างถูกมองว่า คอนโทรลได้ เพราะผลักดันกันไปเอง ไฉนมาเสร็จนา ฆ่าโคถึก เสร็จศึกฆ่าขุนพล กันอย่างนี้
 
โดยเฉพาะ “บิ๊กกุ้ย” ที่ทำงานได้ประทับใจผู้สนับสนุนเป็นอย่างยิ่งยวด

แต่บางที นี่อาจเป็นเป้าหมายตั้งแต่แรกในการส่ง “บิ๊กกุ้ย”และคณะเข้ามาทำภารกิจบางอย่างให้สำเร็จลุล่วงก็เป็นได้ โดยเฉพาะ คดีสลายการชุมนุมกลุ่มพันธมิตรฯ ที่ตั้งแต่กรรมการป.ป.ช.ชุดนี้เข้ามา มีกระแสข่าวความพยายามในการล้มคดีอยู่ตลอด ไม่ว่าจะเป็นการที่ พล.ต.อ.พัชรวาท ยื่นเรื่องขอให้ถอนคดี ตลอดจนข้อครหาว่า ขึ้นชกไม่เต็มที่ในเวทีศาล หรือแม้กระทั่งเรื่องที่กำลังถูกบี้อย่างหนัก ให้โชว์สปิริตกลบเสียงคนนินทา ให้อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลฎีกาฯ
 
ตอนนี้อดีตผู้บังคับบัญชาอย่าง พล.ต.อ.พัชรวาท เป็นไทแล้ว จึงถือว่า “มิชชั่นคอมพลีท”เรียบร้อย เลยมีรายการอุ้ม“บิ๊กกุ้ย”กลับสู่สถานที่ที่ปลอดภัย หลังต้องรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ ด่าทอ อย่างหนักตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับตำแหน่ง เพราะไม่มีความจำเป็นต้องรับก้อนอิฐให้เจ็บตัวอีกต่อไป

แล้วก็ไม่ต้องกลัว “บิ๊กกุ้ย”และทีมงานจะเสียอกเสียใจ ดูแล้วงานนี้ พี่ใหญ่บูรพาพยัคฆ์ น่าจะมีรางวัลสำหรับความทุ่มเทที่มีให้อย่างสาสม เพราะเคยเป็นถึงระดับ ประธานป.ป.ช.มาแล้ว เก้าอี้ที่จะเอามารองก้นหลังพ้นตำแหน่ง คงไม่ใช่เก้าอี้เล็กๆ ธรรมดา อย่างเก้าอี้ ส.ว. ชุดแรก ที่มีโควตาถึง 250 ตัว เอาจริงๆ อย่างเล็กไป เผลอๆ ดีไม่ดีในฐานะที่มีดีกรีเป็นระดับคนนั่งหัวโต๊ะ จะรองประธานวุฒิสภา หรือประธานวุฒิสภาเอา เพราะเก๋าเกมอยู่เหมือนกัน เผลอๆ ใหญ่ถึงขั้นประธานบอร์ดรัฐวิสาหกิจเกรดเอ เลยทีเดียว
 
เพียงแต่ก่อนจะไป ยังมีเวลาเหลืออีกพอสมควร อาจปัดเป่าอะไรได้อีกเยอะ ไม่ว่าจะเป็นคดีร่ำรวยผิดปกติของ พล.ต.อ.พัชรวาท ที่ยังคาอยู่ใน ป.ป.ช. หรือการปิดจ็อบคดี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ยังเหลืออยู่อีก 9 คดี


กำลังโหลดความคิดเห็น...