xs
xsm
sm
md
lg

๑๑ บุคคลในภาพสุดปลื้มปีติ พระราชกรณียกิจในหลวง ร.๑๐ สืบพระราชปณิธาน กษัตริย์ของประชาชน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ผู้จัดการสุดสัปดาห์ - เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการตามหาบุคคลที่ได้เคยถวายงานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชกรณียกิจต่างๆ ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม การศึกษา การพระศาสนา การเกษตร การแพทย์และการสาธารณสุข การทหาร ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทย รวมทั้งเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนประชาชน เยาวชน ได้น้อมนำพระราชดำรัสและพระจริยวัตรไปใช้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตและพัฒนาประเทศต่อไป

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) ได้คัดเลือกภาพบุคคลที่ได้ถวายงานตามท้องถิ่นทุรกันดารทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวน ๑๐ ภาพ ๑๑ บุคคล ซึ่งแต่ละคนล้วนแล้วแต่มีความปลื้มปีติที่ได้ถวายงานใต้เบื้องพระยุคลบาท

ภาพที่ ๑ บุคคลในภาพ คือ นายกองเต้น บุญประสพ อดีตครูใหญ่โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย ซึ่งมีโอกาสได้ถวายงานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับคณะผู้ใหญ่บ้าน ครู และราษฎรบ้านหมากแข้ง เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๙

นายกองเต้นเล่าว่า ภายหลังเกิดเหตุการณ์การปะทะระหว่างคอมมิวนิสต์กับทหารไทย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมทหาร ตำรวจในสนามรบ ซึ่งทุกคนไม่คาดคิดว่าพระองค์ท่านจะเสด็จมา ไม่มีใครได้เตรียมตัว ชาวบ้านตื่นเต้น ใครแต่งกายแบบไหนอยู่ก็มารับเสด็จแบบนั้น เมื่อเสด็จมาถึงช่วงบ่ายก็ได้ทอดพระเนตรสภาพและลาดตระเวนไปกับทหารตำรวจ เพราะทรงเป็นห่วงประชาชน พร้อมกับประทับแรมอยู่ที่ฐานปฏิบัติการในพื้นที่ ๑ คืน ซึ่งตนเองรู้สึกภาคภูมิใจที่พระองค์ทรงห่วงใยประชาชนสุดจะหาคำมากล่าวในความซาบซึ้งใจ และรู้สึกปลื้มปีติที่ได้เฝ้าฯ รับเสด็จในครั้งนั้น

ภาพที่ ๒ นพ.เทพนม เมืองแมน นายกสมาคมค้นคว้าทางจิตแห่งประเทศไทย อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) ถวายงานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดอาคารศูนย์ฝึกอบรม และพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับสาธารณสุขมูลฐาน

นพ.เทพนมเล่าว่า แม้เหตุการณ์ในภาพผ่านมานานกว่า 32 ปี แต่ยังจำภาพประทับใจได้ไม่ลืม ในวันนั้นตนเองได้ถวายรายงานเกี่ยวกับการทำงานด้านสาธารณสุขมูลฐานของประเทศไทย ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ ยูเนสโก ที่ให้การสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐานมาให้บริการกับประชาชน และได้รับรางวัลจาก มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดด้วย ทั้งนี้ ทรงมีกระแสพระราชดำรัสกับคณะทำงานทุกคน ว่าขอให้ทำงานด้วยความสามัคคี พัฒนางานให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อประโยชน์ของประชาชน

ภาพที่ ๓ ว่าที่ ร้อยโท ดิลก ศิริวัลลภ อดีตประชาสงเคราะห์จังหวัด ถวายงานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงประทับเรือพระที่นั่งทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศ ณ บริเวณบึงบ้านบากง ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านบากง ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๒๙

ว่าที่ร้อยโทดิลกเล่าว่า ในวันนั้นปฏิบัติหน้าที่เป็นล่าม โดยพระองค์ทรงชวนพายเรือ ซึ่งเป็นขนาดเล็ก สำหรับนั่งได้สบายๆ ๓ คน แต่วันนั้นไปกัน ๔ คน (รวมพระองค์) ตนเองนั่งอยู่ติดกับพระองค์ ขณะนั้นคนพายเรือ พายช้า เนื่องจากเกรงว่าเรือจะล่ม พระองค์จึงตรัสว่าพายช้า ไม่ทันใจและทรงเอาพายไปพายเอง ประกอบกับลุกขึ้นยืนเพื่อทอดพระเนตรบรรยากาศ ทำให้ตนรู้สึกตกใจ เพราะเกรงว่าเรือจะล่ม ขณะเดียวกันก็รู้สึกตื้นตันใจ ที่ได้มีโอกาสถวายงาน

“พระองค์ทรงสานต่องานทุกอย่างของพระบิดา สมกับคำที่ว่าลูกพ่อ ทำให้ประทับใจไม่มีวันลืม และจะรักษาความดีประพฤติตนเป็นคนดี เป็นมรดกกับลูกหลาน”

ภาพที่ ๔ นางสมทรง ประดับแก้ว อดีตหัวหน้างานหน้าบัลลังก์ ถวายงานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของศาลอาญาในระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของศาลต่างๆ ในกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๓๐

นางสมทรงเล่าว่า เหตุการณ์ในวันนั้นเกิดขึ้นขณะเสด็จทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของศาลต่างๆในกระทรวงยุติธรรม พระองค์ได้เสด็จขึ้นประทับบนบัลลังก์ตามประเพณีของพระมหากษัตริย์ โดยได้ทรงร่วมพิจารณาคดีในครั้งนั้นเป็นคดีลักทรัพย์ จำเลยเป็นผู้ชาย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จึงทรงตัดสินให้จำคุก แต่ให้รอลงอาญาไว้ก่อน สร้างความปลาบปลื้มใจให้ทุกคนในที่นั้นเป็นอย่างมาก

ภาพที่ ๕ นายโชคชัย เอกทัศนาวรรณ นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ถวายงานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๓๖ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ม.เกษตรศาสตร์

นายโชคชัยเล่าว่า ได้ถวายรายงานเรื่องการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด ซึ่งพระองค์ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเป็นอย่างมาก ทรงติดตามการพัฒนาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ที่ มก.อีกครั้ง เมื่อปี ๒๕๔๖ ซึ่งตนเองได้มีโอกาสถวายรายงาน ความก้าวหน้าในการทำงาน

“ผมมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้ถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาท พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ สนพระราชหฤทัยงานด้านการเกษตร เจริญรอยตามพระราชปณิธานของในหลวง ร.๙ อย่างแท้จริง ทรงเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน ทรงใส่พระราชหฤทัยในด้านการเกษตร ด้วยความห่วงใยประชาชน ”

ภาพที่ ๖ นายสุวิชญ์ รัศมิภูติ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร ถวายงานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทอดพระเนตรแบบจำลองบริเวณเขาชีจรรย์ ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีแกะสลักพระพุทธรูป พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา เป็นปฐมฤกษ์ ณ บริเวณเขาชีจรรย์ วัดญาณสังวราราม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๓๙

นายสุวิชญ์ รัศมิภูติ เล่าว่า ได้รับเสด็จในช่วงที่ดำรงตำแหน่งรองปลัดวธ. โดยได้ทอดพระเนตรแบบจำลองบริเวณเขาชีจรรย์ ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีแกะสลักพระพุทธรูป พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา เป็นปฐมฤกษ์ ที่บริเวณเขาชีจรรย์ วัดญาณสังวราราม ในวันนั้นได้พระราชทานคำแนะนำ และมีกระแสพระราชดำรัสว่า “คุณสุวิชญ์ ทำให้สำเร็จนะ จะทำถวายสมเด็จพ่อ” ด้วยกระแสพระราชดำรัสดังกล่าว จึงทำให้ตั้งใจทำงานสนองพระมหากรุณาธิคุณอย่างสุดความสามารถ และรู้สึกปลื้มปีติทุกครั้งที่ได้ทำงานถวายเบื้องยุคลบาท

ภาพที่ ๗ รศ.ศานติ วิริยะวิทย์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถวายงานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งศุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๒

รศ.ศานติเล่าว่า พระองค์ทรงเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่นักบิน ทั้งในด้านความมุ่งมั่น การฝึกฝนในด้านการบินมาตลอด โดยทรงสนพระราชหฤทัยเรื่องการบินมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการเปิดการเรียนการสอนการบินของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการบิน และยังเป็นอาจารย์ผู้สอนการบินให้แก่โรงเรียนนายเรืออากาศอีกด้วย

ภาพที่ ๘ นายสุรเดช สมิเปรม สัตวแพทย์และ นายสมบัติ ปภาณี เจ้าพนักงานสัตวบาล ถวายงานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสโดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ไปทอดพระเนตรและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านขุนแตะ หมู่ที่ ๕ ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔

นายสุรเดชซึ่งปัจจุบันเป็นปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ เล่าว่า ในวันนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้อาหารแกะในโครงการฟาร์มตัวอย่าง ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่พระองค์ท่านทรงต้องการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงให้เข้ามาเรียนรู้ในการเลี้ยงสัตว์นานาชนิด โดยหากผู้มีความประสงค์จะรับสัตว์ไปนั้นสามารถนำไปเป็นรายได้ และเป็นโปรตีนในการบริโภค

ขณะที่ นายสมบัติ บอกว่า ในเหตุการณ์ดังกล่าวตนเองรับตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ มีหน้าที่เลี้ยงแกะและดูแลสัตว์ในบริเวณฟาร์มตัวอย่าง ขณะพระองค์ท่านทรงให้อาหาร เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสถวายงานใกล้ชิด รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ถวายงานพระองค์ท่าน

ภาพที่ ๙ พญ.ยารียะห์ สารีกามา ถวายงานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๖

พญ.ยารียะห์ เล่าว่า ในขณะนั้น ตนเองเป็นแพทย์เพิ่งจบการศึกษามาไม่นานและ รพ.ได้ให้เป็นผู้ถวายงาน รู้สึกประหม่า ตื่นเต้น แต่พระองค์ท่านทรงมีความเป็นกันเองทำให้หายประหม่า จากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังความภาคภูมิใจที่ได้เคยถวายงานพระองค์ท่าน

ภาพที่ ๑๐ นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน จ.นราธิวาส ถวายงานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสโดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ หมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อทรงติดตามผลการดำเนินงานจัดการแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและอุปโภคบริโภคของราษฎร เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๗

นายเฉลิมชัยเล่าว่า ในวันนั้นได้ทอดพระเนตรการขาดแคลนน้ำและทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานให้ความช่วยเหลือในการสร้างสถานีสูบน้ำและระบบผันน้ำเพื่อเข้านา ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้

และทั้งหมดนั้นคือความปลื้มปีติของทุกคนที่ได้มีโอกาสถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทนับตั้งแต่ทรงดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสืบเนื่องมาจนเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ แห่งบรมราชจักรีวงศ์


กำลังโหลดความคิดเห็น...