xs
xsm
sm
md
lg

ยื่นสอย9รัฐมนตรีขัดรธน. “วิษณุ-อภิศักดิ์-ปนัดดา”โดนด้วย

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทย เข้ายื่นหนังสือต่อ ประธาน กกต. ผ่านนายพลวัฒน์ พิรติชัยธนกุล ผอ.สำนักเลขานุการกกต. ขอให้ตรวจสอบรัฐมนตรี 9 ราย ว่ามีการกระทำเข้าข่ายเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ตามหมวด 9 ของรธน.หรือไม่ และเข้าข่ายยื่นศาลรธน.วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ ต้องพ้นจากตำแหน่ง ตามความในมาตรา 264 วรรคสอง ประกอบมาตราอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือไม่
นายเรืองไกร กล่าวว่า จากการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินที่รัฐมนตรียื่นต่อสำนักงานป.ป.ช. พบว่ามีรัฐมนตรีเข้าข่ายขาดคุณสมบัติ 9 ราย โดยมีคนที่อาจเข้าข่ายเป็นการกระทำต้องห้ามตาม มาตรา 186 หรือ มาตรา 187 ตามรธน. มาตรา 170(5) และมีผลให้ต้องพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีตาม มาตรา 264 วรรคสอง ประกอบด้วย
1.นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ ยื่นแสดงรายการเงินลงทุน บริษัท ปูนซิเมนไทย จำกัด , บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด 2. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง ยื่นแสดงรายการเงินลงทุน บมจ.ซีเค พาวเวอร์ , บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย , บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง 3. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ ยื่นแสดงรายการเงินลงทุน บริษัท ปูนซิเมนไทย จำกัด , บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด 4. นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยื่นแสดงรายการเงินลงทุน DTAC
5. พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน ยื่นแสดงรายการเงินลงทุน บริษัท บ้านปู จำกัด , บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด , บริษัท อินทัช โฮลดิ้ง จำกัด 6. นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม ยื่นแสดงรายการเงินลงทุน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด , บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด , บริษัท ปตท.จำกัด , บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตเลียม จำกัด 7. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช.พาณิชย์ ยื่นแสดงรายการเงินลงทุน ธุรกิจที่ดินเขาใหญ่ เป็นเอกสารชุดเดียวกับของ นายอุตตม สาวนายน ซึ่งทั้งสองคนเข้าข่ายเป็นห้างหุ้นส่วน เพื่อประสงค์ทำธุรกิจที่ดินและแบ่งปันผลกำไร โดยเรื่องดังกล่าวเคยมีแนวคำวินิจฉัยของศาลรธน. ที่ 12-14/2553 แล้ว และ กกต.เองก็เคยมีมติเห็นว่า รัฐมนตรีจะถือครองหุ้นจนถึงวันที่เข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีไม่ได้ และเคยมีการส่งให้ศาลรธน.วินิจฉัยมาแล้ว ในกรณีของ นายมานิต นพอมรบดี อดีตรมช.สาธารณสุข
8.นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ถือครองหุ้น บมจ.เออาร์ไอพี ซึ่งเป็นบริษัทประกอบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ และจัดประชุมสื่อดิจิตอลและสื่ออื่น ซึ่งหากนางกอบกาญจน์ ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นดังกล่าว อาจขัดรธน. มาตรา 98(3) ต้องพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีตาม มาตรา 264 วรรคสอง 9. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ที่มีตำแหน่งในหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชนอื่นอยู่ ทั้งตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรรมการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงอาจจะขัดต่อรธน. มาตรา 187 ในส่วนความว่า "รัฐมนตรีต้องไม่เป็นลูกจ้างของบุคคลใด" จึงขอให้ กกต.ตรวจสอบว่า นายวิษณุ เข้าข่ายต้องพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรี ตามมาตรา 264 ประกอบมาตรา 170(5) หรือไม่
ทั้งนี้ นายเรืองไกร กล่าวว่า หลังจากรธน. มีผลบังคับใช้ หากรัฐมนตรีถือหุ้นสัมปทานอยู่ แม้จะแค่ 1 หุ้น ก็ต้องพ้นจากตำแหน่ง จึงต้องให้กกต.ตรวจสอบว่า รัฐมนตรีทั้งหมดยังมีการถือครองหุ้นอยู่จนวันที่รธน.มีผลบังคับใช้หรือไม่ หากรัฐมนตรีรู้ตัวว่ามีการถือหุ้นสัมปทานอยู่ ก็ควรจะลาออก เพราะเรื่องนี้มีเพียงโทษการให้พ้นจากตำแหน่ง ไม่มีโทษทางอาญา การลาออกจากตำแหน่งก็จะถือว่าเรื่องดังกล่าวสิ้นสุด
กำลังโหลดความคิดเห็น...