xs
xsm
sm
md
lg

รัฐไม่ปล่อยเสรีสื่อ ให้2ปลัดนั่งคุมสภาฯ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ผู้จัดการรายวัน360- กมธ. ไม่รับมุกสื่อควบคุมกันเอง แค่ให้ปรับลดปลัดเหลือแค่ 2 คน "วธ.-สำนักนายกฯ" แล้วดึง "กสม.–กก.คุ้มครองผู้บริโภค" เข้าร่วมเป็นกรรมการสภาวิชาชีพสื่อฯ พร้อมให้อำนาจสภาฯ เขียนกฎลงโทษและถอนใบอนุญาต ระบุ 2 ปีแรกใช้เงินจาก กสทช. จากนั้นค่อยอาศัยเงินค่าสมาชิกแทน

วานนี้ (21ก.พ.) พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร ประธานกรรมาธิการ (กมธ.)ขับเคลื่อนการปฏิรูปสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) กล่าวว่า ที่ประชุม กมธ. ได้มีการลงมติเพื่อกำหนดโครงสร้างใน “สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ”ใหม่ โดยให้มีกรรมการเท่าเดิมคือ 13 คน รวมประธาน แต่องค์ประกอบของกรรมการทั้ง 13 คน จะเปลี่ยนไป จากเดิมที่เคยกำหนดให้มีข้าราชการ ระดับปลัดกระทรวงมาร่วม 4 คน เปลี่ยนเป็น ให้มีสัดส่วน 4 คน มาจากข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานของสื่อสารมวลชนโดยตรง จำนวน 2 คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และอีก 2 คน มาจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (กสม.) ซึ่งเขาจะไปคัดกันเองในองค์กรของเขา และจะสรรหาจากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

นอกจากนี้ ยังมีการแก้ไขเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองผู้เสียหายจากการทำหน้าที่สื่อ โดยผู้เสียหาย สามารถยื่นเอกสารร้องเรียนไปยังสภาวิชาชีพฯได้ ซึ่งสภาวิชาชีพฯ หลังจากได้คำร้องเรียนแล้ว ก็จะตั้งกรรมการสอบจริยธรรมเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้จะไม่มีการตัดสิทธิของผู้เสียหาย ในการดำเนินการตามขั้นตอนของศาล

สำหรับเรื่องการออกใบอนุญาตสื่อ นอกเหนือจากผู้ประกอบการสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ที่ต้องไปขอใบอนุญาตจาก กสทช.และ ผู้ประกอบการหนังสือพิมพ์ต้องไปขอใบอนุญาตกับกระทรวงวัฒนธรรมแล้ว เสียงข้างมากของกมธ. เห็นว่า ทั้งผู้ประกอบการและสื่อมวลชนแต่ละคน ควรจะมีการอบรมในหลักสูตร ซึ่งหลังจากผ่านหลักสูตร ก็จะมีการออกใบอนุญาตประจำตัวสื่อมวลชนได้ ซึ่งผู้ทีได้รับใบอนุญาต ข้อมูลของผู้นั้น ก็จะถูกนำไปรวมอยู่ที่ศูนย์ข้อมูลใหญ่ ของทางสมาคม ถ้าหากสื่อคนไหนทำงานแล้วมีความดีความชอบ เขาก็จะได้รับการตอบแทนในเรื่องสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้ อาทิ การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง การให้สิทธิในด้านการรักษาพยาบาล การสนับสนุนกรณีที่มีคดีความเกิดขึ้น หรือการจารึกลงหอเกียรติยศ เป็นต้น ขณะเดียวกันสภาวิชาชีพฯ ก็จะมีอำนาจกำหนดในเรื่องของการลงโทษและการเพิกถอนใบอนุญาตสื่อด้วย

พล.อ.คณิต ยังกล่าวถึงเรื่องเงินสนับสนุนการทำหน้าที่สื่อมวลชน ว่า ทางกมธ.ฯสปท.ได้พิจารณาว่า จะทำอย่างไรจึงจะไม่ขัดกับร่างรธน.ปี 59 ในมาตรา 35 ที่ระบุว่า ไม่ให้ภาครัฐจ่ายเงินสนับสนุนสื่อมวลชน จนในที่สุด กมธ.ฯสปท. ก็ได้ตัดเรื่องเงินอุดหนุนออกไปหมดแล้ว และเห็นว่าในช่วงก่อตั้งสภาวิชาชีพฯ 2 ปีแรก นั้น จะใช้งบประมาณจาก กสทช.ก่อน และหลังจากนั้น ก็จะอาศัยเงินจากค่าสมาชิก เงินจากค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...