xs
xsm
sm
md
lg

ขบวนการโยนกลองกรณีปราสาทพระวิหาร (ตอน 2)

เผยแพร่:   โดย: เทพมนตรี ลิมปพยอม

มาถึง ณ วันนี้เรากำลังจะสูญเสียดินแดนให้กับกัมพูชาตามการตีความของศาลโลก อันที่จริงแล้วแม้ศาลโลกจะไม่มีอำนาจตัดสินเรื่องดินแดน และเขตแดนของประเทศคู่ความก็ตาม แต่ในขณะเดียวกันในฐานะประเทศไทยเป็นสมาชิกแห่งสหประชาติ ประเทศไทยในสายตาข้าราชการและนักการเมืองจำต้องปฏิบัติตามอย่างไม่ต้องสงสัย

หากการตีความของศาลโลกมีผลทำให้พื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตร หรือถ้าหากร้ายแรงไปกว่านั้นจำต้องหมายถึงพื้นที่กว่า 17 ตารางกิโลเมตร (รวมถนน ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ศาลา พระพุทธรูปและธงชาติไทย รวมทั้งบังเกอร์ทหาร ยุทโธปกรณ์ต่างๆ) ตามแผนผังมาตรการคุ้มครองชั่วคราวของศาลโลกด้วย ซึ่งทำให้ประเทศกัมพูชามีความสุขแต่ประเทศไทยเฉพาะประชาชนย่อมมีความทุกข์

ถ้าศาลได้ตัดสินให้เป็นของกัมพูชาแล้วไซร้ ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องวางมาดผู้ดีตีนแดง ยอมยกดินแดนและอธิปไตยที่เหลือถวายเจ้าเหนือหัวของเขมรและสมเด็จฮุนเซน ทั้งๆ ที่การตัดสินของศาลโลกประเทศไทยไม่ยอมรับคำตัดสิน ประเทศไทยตั้งข้อสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนตัวปราสาท การเดินทางไปปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2505 ได้กระทำตามที่ศาลโลกได้ตัดสินไปจนเสร็จสิ้นแล้ว

ประเทศไทยในสมัยนั้นได้ล้อมรั้วลวดหนามความยาว 7,700 เมตรครอบตัวปราสาทเพื่อให้เขมรขึ้นมาใช้อำนาจอธิปไตยในเนื้อที่รวม 150 ไร่ ประเทศไทยยังไม่ได้เสียดินแดนบริเวณดังกล่าวให้กัมพูชา แต่รอโอกาสที่จะใช้ข้อสงวนสิทธิ์ที่ไม่มีอายุความ อีกทั้งประเทศไทยยังได้ถอดกำลังยามรักษาการณ์ ตำรวจ ทหารออกจากอาณาบริเวณไปเรียบร้อยแล้วตามบันทึกของนายจาพิกรณ์ เศรษฐบุตร และคำสั่งของจอมพลประภาส จารุเสถียรที่ไปปฏิบัติการล้อมรั้วลวดหนาม ประเทศไทยได้ปฏิบัติเป็นลูกแหง่ที่ดีของสหประชาชาติและประชาคมโลกเรียบร้อยแล้ว

“ผมได้อ่านสำนวนเขมรที่ส่งให้ศาลโลกตีความ พบว่า เขมรเขากลัวเรื่องข้อสงวนสิทธิ์ของไทยเรามาก แต่ข้อสงวนสิทธิ์นี้ถูกข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศไปตีความว่าหมดอายุความ ผมไม่เข้าใจ”

                ดังนั้น ถ้าประเทศไทยสูญเสียอธิปไตยและดินแดนตามการตีความของศาลโลกอีกครั้ง หน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียดินแดน เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้แก่

1. กรมกิจการชายแดนทหาร

2. กรมแผนที่ทหาร

3. กรมยุทธการทหารบก

4. กองกำลังสุรนารี กองทัพภาค 2

5. กรมอุทยานแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. กรมศิลปากร

7. กระทรวงมหาดไทย

8. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

9. สำนักงานอัยการสูงสุด

10. กรมเอเชียตะวันออก

11. กรมองค์กรระหว่างประเทศ

12. กรมสารนิเทศ

13. กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

14. ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

รายชื่อหน่วยงานที่กล่าวมาข้างต้นจะต้องรับผิดชอบ และต้องถูกลงโทษตามกฎหมายมาตราสูงสุดคือ “ถูกประหารชีวิต” อนึ่ง หากเราสูญเสียดินแดนจริงๆ ยังมีนักการเมืองอีกจำนวนหนึ่งที่จะต้องถูกลงโทษ ได้แก่รัฐมนตรีในคณะรัฐบาลปัจจุบันและอดีตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ในข้อหาที่ทำให้สูญเสียดินแดน เพราะในขณะนี้กองกำลังติดอาวุธของชาวกัมพูชาและองค์การยูเนสโกของกัมพูชาได้เข้ามาติดธงสัญลักษณ์ในดินแดนประเทศไทย ตั้งที่ทำการ ANPV ตั้งวัดแก้วสิกขาคีรีสวาระบนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ โดยเจ้าหน้าที่ไม่ยอมขับไล่ตั้งแต่ พ.ศ.2542 ภายใต้พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ และลุกลามใหญ่โตมาจนถึงต้องถอนทหารออกจากบริเวณวัดแก้วฯ ดังกล่าว แม้แต่หน่วยงานและองค์กรอิสระ อย่างคณะที่ปรึกษาเศรษฐกิจฯ สำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ยืนยันให้รัฐบาลอภิสิทธิ์ดำเนินการผลักดันชาวกัมพูชาออกไป แต่รัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์ก็ไม่ปฏิบัติตาม

ผมในฐานะคนไทยคนหนึ่งรู้สึกเหนื่อยหน่ายต่อการโยนกลองของหน่วยงานราชการและนักการเมือง โยนกันไปโยนกันมากองเชียร์แม่ยกก็โง่เขลาเบาปัญญาติดรูปหล่อติดเสียงใส่ จนจะเสียดินแดนอยู่แล้ว กรมอุทยานฯ ก็ดี หน่วยทหารก็ดี หรือแม้แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศก็โยนกลองกันไปมาเหมือนไม่รู้สึกรู้สาว่าตนเองจะต้องรับผิดชอบ
กำลังโหลดความคิดเห็น...