xs
xsm
sm
md
lg

อภิสิทธิ์-สมัคร ใครได้เปรียบ?

เผยแพร่:   โดย: พล.ต.ต.สุชาติ เผือกสกนธ์

ตามที่ผมได้เคยนำเสนอบทความเรื่อง “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี?” ไปแล้วว่า

“......เมื่อนำเอาดวงชะตาประจำปี พ.ศ. 2550 ของคุณอภิสิทธิ์ ซึ่งโดดเด่นเนื่องจากได้รับพลังของดวงอาทิตย์ที่สถิตอยู่ในเรือนที่ 10 ภพที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงาน ซึ่งเกื้อหนุนให้เกิดเกียรติยศชื่อเสียงแก่ตัวคุณอภิสิทธิ์ เองมาพิจารณาร่วมกับดวงชะตาประจำปีของพรรคประชาธิปัตย์ ช่วยให้เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่า ถึงแม้ว่าจะมีดวงอาทิตย์ที่มีกำลังสูงสถิตอยู่ในเรือนที่ 10 เช่นกัน แต่โดยความหมายของดวงชะตาพรรคแล้ว เรือนที่ 10 นี้เป็นภพที่เกี่ยวกับหัวหน้าพรรค และคณะผู้บริหารพรรค จึงเป็นการยืนยันอีกชั้นหนึ่งว่า พรรคประชาธิปัตย์กำลังได้ผู้นำพรรคที่ดีซึ่งสามารถขับเคลื่อนให้พรรคก้าวหน้าไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอน เมื่อได้ดูจากดวงชะตาแล้วแต่เป็นที่น่าเสียดายว่า ดวงชะตาของพรรคประจำปีนี้มีลักษณะพิกลพิการไม่สมประกอบเนื่องจากถูกดาวเสาร์ และดาวอังคารบั่นทอนไปไม่น้อยดังกล่าวแล้วข้างต้น น่าจะไม่สามารถเป็นพาหะนำคุณอภิสิทธิ์ ให้เดินทางไปถึงเป้าหมายคือการเป็นนายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550...”

ต่อจากนั้น ก็ได้มีคำถามจากผู้ที่อยู่ในวงการการเมือง และโหราศาสตร์ ติดตามมาบ่อยครั้งว่า ถ้าคุณอภิสิทธิ์ ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ ใครเล่าจะได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี? คุณสมัคร สุนทรเวช จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่? คำถามประเด็นหลังดูจะเป็นคำถามยอดนิยม เนื่องจากผมยังไม่มีข้อมูลชีวประวัติโดยเฉพาะวันเดือนปี และเวลาเกิดของคุณสมัคร และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ชัดเจน ผมจึงได้รั้งรอการให้คำตอบมาจนถึงบัดนี้ซึ่งผมได้รับสิ่งที่ต้องการมามากพอสมควร

หากข้อมูลชีวประวัติของคุณสมัคร สุนทรเวชที่ผมได้รับมาถูกต้อง คุณสมัคร เกิดวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2475 เวลา 20 นาฬิกา กรุงเทพมหานคร ลัคนาสถิตราศีมังกร 16 องศา 35 ลิปดา เมื่อวันที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา คุณสมัคร มีอายุครบ 72 ปี เมื่อผูกดวงชะตาประจำปีตามหลักวิชาโหราศาสตร์ก้าวหน้าแล้ว ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎ 22 องศา 36 ลิปดา มีดาวเสาร์กุมลัคนาเกือบสนิท (ห่างกัน 4 องศา 9 ลิปดา) และมีดาวศุกร์สถิตอยู่ในราศี เรือนภพเดียวกัน และเมื่อคำนวณหาดาวประจำตัวคุณสมัคร ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2550-13 มิถุนายน 2551 แล้ว ปรากฏว่า ดาวเสาร์เป็นดาวประจำตัวประจำปี ดังนั้น ดาวเสาร์จึงเป็นเจ้าการสำคัญที่จะชี้โชคชะตาอนาคตของคุณสมัคร โดยเฉพาะเรื่องการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 นี้ได้ค่อนข้างแน่ชัด

เมื่อได้คำนวณกำลังดาวพระเคราะห์ประจำปี พ.ศ. 2550 ของคุณสมัคร แล้ว ปรากฏว่า ดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจำปีมีกำลังเพียง 0.75 ทั้งยังมีสภาพเป็นดาวที่ให้ทุกข์โทษแก่เจ้าชะตาเช่นเดียวกับดาวพุธซึ่งสถิตอยู่ในเรือนที่ 12 ภพวินาสน์ เมื่อพิจารณาถึงประเด็นนี้ จึงเห็นภาพที่ชัดเจนว่า กลไกที่จะช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนให้คุณสมัคร ก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรียังมีไม่เพียงพอ การที่ดาวพุธซึ่งเป็นดาวพระเคราะห์เกี่ยวกับการสื่อสารกับมวลชนมีสถานะเป็นทุกข์โทษแก่เจ้าชะตาด้วย จึงช่วยตอกย้ำความเป็นไปได้ของคำพยากรณ์นี้ คุณสมัคร จึงควรมีความระมัดระวังในการกล่าวปราศรัย และการให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนให้มาก

เป็นที่น่าเสียดายว่า ผมไม่มีข้อมูลแน่ชัดเกี่ยวกับการจัดตั้งพรรคพลังประชาชนดังเช่นพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งผมใช้ประกอบการพิจารณาพยากรณ์ดวงชะตาประจำปี 2550 ของคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่ผมได้กล่าวไว้ข้างต้น

คุณอภิสิทธิ์ มีจุดอ่อนเกี่ยวกับดวงชะตาประจำปีของพรรคประชาธิปัตย์ ส่วนคุณสมัคร มีจุดอ่อนเกี่ยวกับดวงชะตาประจำปีของตนเอง ดังนั้น เมื่อนำเอาดวงชะตาของทั้งสองคนมาเปรียบเทียบกันจึงเห็นภาพชัดเจนว่า คุณอภิสิทธิ์ เหนือกว่าคุณสมัคร มากทีเดียว

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงหลักธรรมไว้ประการหนึ่งที่เรียกว่า “บุพพนิมิตแห่งมรรค 7” ซึ่งเมื่อนำเอาองค์ธรรมนี้มาประยุกต์ให้หลักธรรมง่ายๆ สำหรับปุถุชนทั่วไป แล้ว หมายถึง “แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดี” จะปรากฏแก่บุคคลที่ถึงพร้อมด้วยกัลยาณมิตร (มีเพื่อนร่วมงานที่ดี) 1 ศีลสัมปทา (เป็นคนมีศีลธรรม) 1 ฉันทสัมปทา (เป็นผู้มีความยินดีพอใจในงานที่ทำ 1) อัตตสัมปทา (ตนเองมีความพร้อมในการที่จะปฏิบัติงานนั้นมากน้อยเพียงใด มีสุขภาพพลานามัยและอยู่ในวัยที่เหมาะสมกับการงาน) 1 ทิฏฐิสัมปทา (มีความเห็นที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม) 1 อัปปมาทสัมปทา (เป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท) 1 และโยนิโสมนสิการ (มีความฉลาดคิดแยบคายสามารถนำเอาใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสม) 1

ดังนั้น ขอแนะนำให้คุณอภิสิทธิ์ และคุณสมัคร น้อมนำเอาองค์ธรรมดังกล่าวมาใช้ประโยชน์สำรวจตนเองว่า เป็นผู้ที่ถึงพร้อมครบถ้วนหรือยัง ยังมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยังขาดตกบกพร่องบ้าง จำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงตนเอง และผู้ร่วมงานอย่างไร ถ้าปฏิบัติได้ตามนี้ ผมขอยืนยันว่า ถึงแม้ว่าดวงชะตาของท่านทั้งสองจะมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างกันอยู่ก็ตาม หากผู้ใดได้ทำการสำรวจตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงอย่างจริงจังโดยไม่ชักช้า ท่านผู้นั้นย่อมมีโอกาสเห็นแสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดี คือ ประสบชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างแน่นอน

ในบทความเรื่อง “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีคนใหม่?” ผมได้ปิดท้ายบทความด้วยเรื่อง “รามเกียรติ์” โดยให้ท่านผู้พิจารณารูปลักษณะของทศกัณฐ์ จอมทัพมาร กับ พระราม และพระลักษณ์ ไปแล้วนั้น ต่อมาได้มีท่านผู้อ่านหลายท่านแสดงข้อคิดเห็นมานานาประการ มีอยู่ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือ “ตามเรื่องแล้ว ทศกัณฐ์ต้องจบชีวิตลงเพราะหัวใจที่ฝากไว้กับพระฤาษีโคบุตรนั้นถูกบีบขยี้โดยหนุมานซึ่งยอมเสียสละให้พระรามลงโทษเฆี่ยนตีขับไล่ ต้องกระเซอะกระเซิงไปอาศัยสมัครเป็นข้าทาสบริวารของทศกัณฐ์ ใช้เล่ห์กลเพทุบายต่างๆ จนกระทั่งทศกัณฐ์รักใคร่ไว้เนื้อเชื่อใจเสมือนลูก และหนุมานได้ฉวยโอกาสนี้ไปหลอกลวงพระฤาษีโคบุตรขอดูกล่องดวงใจของทศกัณฐ์ เมื่อพระฤาษีหลงเชื่อนำออกมาให้ดู ก็เนรมิตกล่องดวงใจปลอมขึ้นมาอย่างรวดเร็ว แล้วสลับสับเปลี่ยนเอากล่องดวงใจของจริงส่งไปให้องคตซึ่งติดตามมาและรอคอยอยู่บนเวหาอากาศเก็บรักษาไว้ก่อน ส่วนกล่องดวงใจของปลอมนั้นได้ส่งคืนให้พระฤาษีโคบุตร ต่อมาเมื่อพระราม พระลักษณ์กรีธาทัพมารบกับทศกัณฐ์อีกครั้ง หนุมานจึงได้แสดงตนให้ทศกัณฐ์รู้ตามความเป็นจริง และรับเอากล่องดวงใจของจริงจากองคตมาไว้ในมือ เมื่อพระรามแผลงศรไปประหารทศกัณฐ์ หนุมานจึงนำเอาดวงใจของทศกัณฐ์ออกจากกล่องมาบีบขยี้ ชีวิตของทศกัณฐ์ จอมทัพมารก็ถึงจุดอวสาน”

จากประเด็นของท่านผู้อ่านข้างต้น ทำให้ผมได้ข้อคิดว่า ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ใน “บุพพนิมิตแห่งมรรค 7” ในหัวข้อ กัลยาณมิตร ซึ่งหมายถึง พรรคการเมืองที่มีเจตนาจะเข้ามาเสียบร่วมรัฐบาลเพื่อหวังผลประโยชน์ของตนเองเป็นที่ตั้ง รวมทั้งสมาชิกของพรรคพลังประชาชนจำนวนหนึ่งที่มิได้มีความจงรักภักดีต่อคุณสมัคร ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นไส้ศึกคอยบ่อนทำลายพรรค เช่น นำเอาเอกสารเท็จมานำเสนอเพื่อให้หัวหน้าพรรคผลีผลามนำออกมาแฉในที่สาธารณะโดยมิได้มีการตรวจสอบอย่างรอบคอบก่อน ฯลฯ แทนที่จะเป็นผลดีต่อคุณสมัคร ในทางตรงข้ามกลับทำลายภาพลักษณ์ของคุณสมัคร สร้างความเสื่อมศรัทธาแก่ประชาชนทั่วไปเพิ่มขึ้นทุกวัน ซึ่งคุณสมัคร ควรจะได้ให้ความสนใจในเรื่องทำนองนี้ให้มากเป็นพิเศษครับ
กำลังโหลดความคิดเห็น...