xs
xsm
sm
md
lg

คำทำนายว่าด้วยผลการแข่งขันโอลิมปิก

เผยแพร่:   โดย: รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์

การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 28 หรือที่รู้จักกันในชื่อ Athens Games จบลงแล้วตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม 2547 กรีซได้รับคำชมเชยในฐานะเจ้าภาพที่สามารถจัดการแข่งขันได้อย่างดียิ่ง อย่างน้อยที่สุด Jacques Rogge ประธานโอลิมปิกสากลแสดงความชื่นชม ทั้งๆ ที่ก่อนหน้าการแข่งขันเพียงเดือนเศษ การตระเตรียมการแข่งขันยังอยู่ในสภาพไม่พร้อม สนามการแข่งขันไม่พร้อม สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไม่พร้อม

กรีซใช้จ่ายเงินในการจัดการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้เกินกว่า 6,000 ล้านยูโร (เทียบเท่า 7,200 ล้านดอลลาร์อเมริกัน) แต่ผู้ชำนัญการประมาณว่า กรีซต้องจ่ายเงินไปถึง 10,000 ล้านยูโร ไม่เพียงแต่สนามแข่งขันและสิ่งอำนวยความสะดวกต่่างๆ จะใช้เทคโนโลยีอันล้ำยุคเท่านั้น หากงบประมาณยังโป่งพองเนื่องเพราะรายจ่ายในการป้องกันการก่อการร้ายอีกด้วย ภาพ Munich Games หลอกหลอนผู้จัดการแข่งขัน Athens Games จวบจนการแข่งขันจบสิ้นโดยสวัสดิภาพ ต่อแต่นี้ไปเป็นหน้าที่ของรัฐบาลกรีกที่จะต้องดำเนินการเก็บเกี่ยวประโยชน์อันเกิดจาก Athens Games ให้คุ้มกับรายจ่ายที่สูญเสียไป

วงวิชาการเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมแข่งในกีฬาโอลิมปิกด้วย ในขณะที่กรีซประสบความสำเร็จในการจัดการแข่งขัน วงวิชาการเศรษฐศาสตร์ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งในการให้คำทำนายผลการแข่งขัน

การพัฒนาแบบจำลองในการให้คำทำนายผลการแข่งขันโอลิมปิกมีมาแต่ Sydney Games 2000 แล้ว โดยที่คำพยากรณ์มีความแม่นยำพอสมควร แบบจำลองนี้เป็นผลงานร่วมระหว่างศาสตราจารย์แอนดรูว์ เบอร์นาร์ด (Andrew B. Bernard) กับศาสตราจารย์เมฆัน บัสล์ (Mehan R. Busse) เบอร์นาร์ดสังกัด Tuck School of Business แห่ง Dartmouth College ส่วนบัสล์สังกัด Hass School of Business แห่ง UC Berkeley โดยที่ก่อนหน้านี้สังกัด Yale School of Management

บทความที่ทำนายผลการแข่งขัน Sydney Games 2000 เพิ่งตีพิมพ์ในวารสาร Review of Economic and Statistics (February 2004) โดยที่มีการเผยแพร่คำพยากรณ์ก่อนการแข่งขันดังกล่าว ซึ่งนิตยสาร The Economist (August 12, 2004) ประเมินว่าเป็นคำพยากรณ์ที่เที่ยงตรงถูกต้องถึง 96% ในคราวนี้ นักเศรษฐศาสตร์ทั้งสองร่วมกันให้คำทำนายผลการแข่งขัน Athens Games อีกครั้งหนึ่ง คำพยากรณ์หาอ่านได้จาก Home Page ของแอนดรูว์ เบอร์นาร์ด ที่ Dartmouth College

ตามแบบจำลองดังกล่าวนี้ ปัจจัยที่มีผลในการกำหนดผลการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก อาจจำแนกเป็น 4 กลุ่ม อันได้แก่ จำนวนประชากร ระดับรายได้ประชาชาติต่อหัว ผลการแข่งขันในอดีต (Past Performance) และการเป็นเจ้าภาพ (Host Effect)

ประเทศที่มีประชากรมากมีโอกาสค้นพบประชาชนที่มีความสามารถและทักษะด้านการกีฬามากกว่าประเทศที่มีประชากรน้อย ประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีสามารถทุ่มการใช้จ่ายด้านการกีฬาได้มากกว่าประเทศยากจน รวมทั้งมีโอกาสในการหาประโยชน์จากเทคโนโลยีการกีฬาที่ก้าวหน้ามากกว่าได้อีกด้วย ประเทศที่เคยประสบความสำเร็จในการแข่งขันสามารถต่อยอดความสำเร็จนั้นได้ง่ายกว่าประเทศที่ยังไม่เคยพานพบความสำเร็จเลย ท้ายที่สุด ประเทศเจ้าภาพมีสิ่งจูงใจและมีความพยายามไขว่คว้าเหรียญรางวัลมากกว่าประเทศที่มิได้เป็นเจ้าภาพ ในการพยากรณ์ผลการแข่งขัน Sydney Games 2000 นักเศรษฐศาสตร์ทั้งสองพบว่า Host Effect มีค่าเท่ากับ 1.8% หมายความว่า ประเทศเจ้าภาพมีโอกาสได้เหรียญการแข่งขันมากกว่าแนวโน้มธรรมชาติ 1.8%

คำทำนายผลการแข่งขัน Athens Games 2004 ใกล้เคียงกับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นจริงพอสมควร ในการทำนายอันดับประเทศที่ได้เหรียญโอลิมปิกรวม 10 อันดับแรก (ดูตารางที่ 1) และเหรียญทอง 10 อันดับแรก (ดูตารางที่ 2) ในแง่รายชื่อประเทศผลการทำนายปรากฏว่าผิดพลาดเพียง 1 ประเทศ เนื่องเพราะคำทำนายให้น้ำหนัก Host Effect มากเกินไป ทำให้กรีซติดอยู่ใน 10 อันดับแรกตามคำทำนาย โดยที่ข้อเท็จจริงกรีซติดอันดับที่ 15 ในขณะเดียวกัน คำทำนายดูเบาญี่ปุ่นมากเกินไป ในแง่ลำดับของประเทศ คำทำนายใกล้เคียงกับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นจริงพอสมควร

สหรัฐอเมริกาและเยอรมนีติดอันดับสูง เพราะทั้งสองประเทศมีประชากรจำนวนมาก และมีฐานะทางเศรษฐกิจดี การคัดสรรนักกีฬาทำได้ง่าย การพัฒนาการกีฬาและการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่การกีฬาเป็นไปได้มากกว่าประเทศที่มีประชากรน้อยและยากจน

สาธารณรัฐประชาชนจีนประสบความสำเร็จในกีฬาโอลิมปิกมากกว่าเยอรมนี ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส อิตาลี และอังกฤษ แม้ว่าจะมีฐานะเศรษฐกิจด้อยกว่า แต่เป็นเพราะประโยชน์ที่ได้จากการมีประชากรจำนวนมากชดเชยเกินกว่าความเสียเปรียบในด้านฐานะทางเศรษฐกิจ ในการแข่งขัน Athens Games 2004 สาธารณรัฐประชาชนจีนประสบความสำเร็จอย่างงดงามในการจี้ตามหลังสหรัฐอเมริกา จนเป็นที่คาดกันว่า การแข่งขันจะทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้นใน Peking Games 2008

ผลการแข่งขันในอดีตเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งในการกำหนดผลการแข่งขันใน Athens Games 2004 ประเทศที่เคยประสบความสำเร็จการแข่งขันในอดีตสามารถต่อยอดความสำเร็จในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา รัสเซีย จีน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และอังกฤษ

คำทำนายสำคัญจากแบบจำลองนี้ ก็คือ การกระจุกตัวของเหรียญโอลิมปิก (Concentration of Olympic Medals) จะลดน้อยถอยลงตามกาลเวลา การเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งทำให้ประเทศด้อยพัฒนามีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นและจำนวนประชากรมีมากขึ้น ทำให้โลกที่สามอยู่ในฐานะที่จะแย่งชิงเหรียญโอลิมปิกจากโลกที่หนึ่งได้มากขึ้น

ในการแข่งขันโอลิมปิกปี 2503 ประเทศที่ติดอันดับ 10 ประเทศแรกคว้าเหรียญโอลิมปิกได้ถึง 78% ของจำนวนเหรียญโอลิมปิกทั้งหมด ใน Sydney Games 2000 หรืออีก 40 ปีต่อมา ประเทศที่ติดอันดับ 10 ประเทศแรก คว้าเหรียญโอลิมปิกได้เพียง 55% ของจำนวนเหรียญโอลิมปิกทั้งหมด

คำทำนายว่าด้วยการลดการกระจุกตัวของเหรียญโอลิมปิก ทำให้นักเศรษฐศาสตร์ทั้งสองให้คำทำนายว่า จำนวนเหรียญโอลิมปิกที่สหรัฐอเมริกาได้รับจะลดน้อยถอยลง ซึ่งเริ่มปรากฏตั้งแต่ Athens Games 1996 จากจำนวน 101 เหรียญ เหลือ 97 เหรียญ ใน Sydney Games 2000 และคาดว่าจะเหลือ 93 เหรียญ ใน Athens Games 2004 คราวนี้คำทำนายผิด เพราะสหรัฐอเมริกาได้เหรียญโอลิมปิกรวมทั้งสิ้น 103 เหรียญ

โอกาสที่คำทำนายไม่ตรงต่อสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมีอยู่เป็นอันมาก เพราะมีอุบัติการณ์ระดับจุลภาคที่คาดไม่ถึง ดังเช่นการตรวจสอบการใช้สารกระตุ้น สุขภาพนักกีฬาที่เสื่อมทรุดโดยฉับพลัน ฯลฯ ถึงกระนั้นก็ตาม วงวิชาการเศรษฐศาสตร์ใช้ความพยายามในการพัฒนาแบบจำลองเพื่อให้มีศักยภาพในการให้คำทำนายที่ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

หมายเหตุ

1. ความเห็นของประธานโอลิมปิกสากลที่มีต่อ Athens Games โปรดอ่าน "Rogge Hails Athens Success", BBC News (August 29, 2004)

2. การจัดการแข่งขัน Sydney Games คุ้มการลงทุนหรือไม่ โปรดอ่าน Christian Mahne, "Did the Sydney Olympic Pay Off?", BBC News (August 10, 2004)

3. ต้นทุนการจัดการแข่งขัน Athens Games โปรดอ่าน Nick Malkoutzis, "Greek Hopes for Olympic Windfall", BBC News (August 30, 2004)

4. ระบบการหารายได้ของโอลิมปิกโปรดค้นจาก www.athens2004.com/Olympic Games Sponsors

5. รายงานข่าวการพยากรณ์ผลการแข่งขันโอลิมปิกโปรดอ่าน "Athens Maths", The Economist (August 12, 2004)
Donald MacLeod, "Economists Predict Olympic Success", The Guardian (July 27, 2004) Sian Wherrett, "Olympic Medal Tally Falls Short of Academic Predictions", The Guardian (August 27, 2004)

6. สถิติเหรียญโอลิมปิก Athens Games 2004 โปรดอ่าน "Medals Table", BBC News (August 29, 2004)

7. เทคโนโลยีกับ Athens Games 2004 โปรดอ่าน Cynthia L. Webb, "Tech Goes for Gold in Athens", washingtonpost.com (August 18, 2004)

8. แบบจำลองการพยากรณ์ผลการแข่งขันโอลิมปิก โปรดอ่าน
Andrew B. Bernard and Meghan R. Busse, "Who Wins the Olympic Games : Economic Resources and Medal Totals", Review of Economics and Statistics, Vol. 86, No. 1 (February 2004), pp 413-417

9. คำทำนายผลการแข่งขัน Athens Games 2004 โปรดค้นหา http:/mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/andrew.bernard/
กำลังโหลดความคิดเห็น...