xs
xsm
sm
md
lg

กสทช.พร้อมเปิดเสรี ดาวเทียมตำแหน่ง 50.5 องศาตะวันออกก่อนดวงแรก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กสทช.พร้อมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะแผนดาวเทียมไทย 21 ต.ค.นี้ ก่อนเปลี่ยนจากระบบสัมปทานสู่ระบบการอนุญาต เปิดโอกาสผู้ประกอบการรายเดิมและรายใหม่แข่งขันภายใต้กติกาเดียวกัน คาดต้นปี 63 พร้อมนำวงโคจร 50.5 องศาตะวันออก เปิดเสรีก่อน เหตุไม่มีผู้ใช้งานและกำลังจะหมดสิทธิ์การใช้งานจาก ITU

พล.อ.ท.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช.ได้อนุมัติในหลักการต่อ (ร่าง) แผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม รวมทั้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการใช้สิทธิวงโคจรดาวเทียม และหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ โดยในวันที่ 21 ต.ค. 2562 จะมีการจัดทำประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนฯ และประกาศหลักเกณฑ์ทั้ง 2 ฉบับ ที่โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ แผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม จะเป็นทิศทางในการกำหนดแนวทางการบริหารกิจการดาวเทียมของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม หรือที่เรียกว่าเอกสารข่ายงานดาวเทียม (Satellite Network Filing) ทั้งหมดของประเทศไทยอันเป็นสมบัติของชาติ ที่กำหนดคุณสมบัติทางเทคนิคของดาวเทียม คลื่นความถี่ที่ใช้งาน วงโคจร (Slot) และพื้นที่บนโลกที่ใช้งานได้ (Footprint) ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับที่สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) กำหนด

นอกจากนั้น แผนฯ ยังได้กำหนดแนวทางในการให้ได้มาและรักษา รวมทั้งการสละสิทธิ โดยมีสาระสำคัญ เช่น การแบ่งประเภทของสิทธิเป็นสิทธิขั้นต้นและขั้นสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ของ ITUทำให้การรักษาสิทธิจะรักษาเฉพาะสิทธิหรือข่ายงานดาวเทียมขั้นสมบูรณ์ที่มีดาวเทียมใช้งานอยู่จริง สำหรับการอนุญาตให้มีการใช้สิทธินั้นหากเป็นสิทธิขั้นต้นกรณีข่ายงานดาวเทียมใหม่ จะพิจารณาโดยใช้หลักใครมาขอก่อนได้ก่อน

สำหรับสิทธิขั้นสมบูรณ์เดิม กสทช.จะออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการใช้สิทธิ เพื่อให้เกิดการแข่งขัน และมีบทเฉพาะการรองรับการอนุญาตใช้สิทธิสำหรับบริษัทไทยคม ไปจนกว่าอายุสัญญาสัมปทานจะสิ้นสุด ซึ่งเป็นหลักการที่ใช้กับสัมปทานคลื่นความถี่ โดยกสทช.พบว่าประเทศไทยมีดาวเทียมที่มีสิทธิขั้นสมบูรณ์ จำนวน 14 สิทธิ์หรือไฟล์ลิ่ง แต่ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) มีสัญญาสัมปทานใช้งานอยู่กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) 11 ไฟล์ลิ่ง รวมไทยคม 4,5,6 และ 7,8 ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการรออนุญาโตตุลาการตัดสิน ดังนั้นจึงเหลือเพียง 3 ไฟล์ลิ่ง คือ วงโคจร 50.5 องศาตะวันออก จำนวน 2 ไฟล์ลิ่ง ซึ่งกำลังจะหมดอายุการใช้งานที่จองไฟล์ลิ่งไว้กับITU และ วงโครจร 120 องศาตะวันออก จำนวน 1 ไฟล์ลิ่ง

พล.อ.ท.ธนพันธุ์ กล่าวว่า หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ หรือ Landing Right นั้น เป็นการเปิดให้ผู้ประสงค์จะใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติเพื่อประกอบการให้แก่บุคคลอื่นทั่วไปรวมถึงผู้ประกอบการดาวเทียมต่างชาติที่ประสงค์จะประกอบการดาวเทียมสื่อสารในประเทศไทย ซึ่งนอกเหนือจากการได้รับอนุญาตใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติแล้ว ต้องได้รับการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ตามกฎหมายไทยแล้วแต่กรณีด้วย และต้องสอดคล้องตามนโยบายที่คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติกำหนด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้ทิศทางดาวเทียมของประเทศไทยจะไปสู่การเปิดตลาดเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมตามหลักสากล โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการในการอนุญาต ที่โปร่งใส ชัดเจน ตามประกาศที่จะเกิดขึ้น


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...