xs
xsm
sm
md
lg

ATCI กระตุ้นภาครัฐ-เอกชน นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ATCI ร่วมส่งเสริมส่งเสริมให้หน่วยงาน ภาครัฐและอุตสาหกรรมต่างๆ เกิดความเข้าใจ และมั่นใจในการพัฒนาองค์กรและธุรกิจด้วยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ พร้อมปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล รวมตัวพันธมิตรในสมาคมฯ จัด August Series 2019 กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว ทั้งภาครัฐและเอกชนผ่านเทคโนโลยีทางด้าน Digital HR , Cloud , Big Data , ภาครัฐดิจิทัล และเมืองอัจฉริยะ

นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กล่าวถึงมุมมองรัฐบาลไทยในยุคดิจิทัลว่า ไทยอยู่ในช่วงของการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อผลักดันให้โครงสร้างเศรษฐกิจภาพใหญ่ของประเทศมั่นคง โดยเรามีการจัดวัดระดับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อี-กอฟเวอร์เมนท์ (e-Government) ว่าแต่ละส่วนราชการมีการบริการในระดับใด

โดยพบว่ากลุ่มผู้นำ หรือ ลีดเดอร์ (Leader) มีความสำคัญมากในการขับเคลื่อนแนวทางการทำงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยสร้างระบบที่ทำให้ผู้นำมีการพัฒนาหน่วยงานเพื่อการแข่งขันกันเอง กระตุ้นให้คนในหน่วยงานตระหนักรู้และเกิดการเปลี่ยนผ่านอย่างราบรื่น และมีการชี้วัดผลที่เห็นได้ชัดเจน

“การเปลี่ยนผ่านจะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจะต้องเดินกันไปทั้งองคาพยพ และไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้น ที่มองว่ากลุ่มคนที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้องค์กรพัฒนาไปสู่ดิจิทัลได้เป็นผู้นำ”

ขณะที่ นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ที่เป็นภาคส่วนสำคัญในการกระตุ้นให้บริษัทเอกชนและภาครัฐได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น (Digital Transformation) กล่าวว่า การจัดงานสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทุกปี

สำหรับงาน August Series 2019 ครั้งนี้ ได้รวบรวมเอาการประชุมและสัมมนาทางวิชาการใน 4 ประเด็นสำคัญของประเทศไทยไว้ในงานเดียว คือ งาน eGovernment Forum ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7, งาน Digital HR Forum จัดขึ้นเป็นปีที่ 2, งาน Big Data & Cloud Computing และงาน ASOCIO Smart City Summit เป็นการประชุมด้านไอทีในระดับภูมิภาค

ในปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดงานด้วยเช่นกันโดยทุกงานที่เกิดขึ้นล้วนมุ่งเน้นการนำดิจิทัลเทคโนโลยีไปใช้ในการบริหารงานทั้งภาครัฐ, ภาคเอกชน, การบริหารทรัพยากรบุคคลและการบริหารเมืองอัจฉริยะ ให้สำเร็จและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...