xs
xsm
sm
md
lg

กลุ่มทรู คว้าที่ 1 สองปีซ้อน DJSI กลุ่มสื่อสาร ย้ำความมุ่งมั่นสร้างนวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กลุ่มทรู ภูมิใจองค์กรสื่อสารโทรคมนาคมไทยติดอันดับกลุ่มดัชนีความความยั่งยืนระดับโลก 3 ปีซ้อนทั้งกลุ่มดัชนีดาวโจนส์ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ประเภท Emerging Markets 3 ปีซ้อน ด้วยคะแนนที่ 1 ของโลกในหมวดธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมติดต่อกันเป็นปีที่สอง รวมถึงคงสถานภาพเป็นสมาชิกกลุ่มดัชนี FTSE4Good Index Series ขอบคุณทุกแรงสนับสนุนจากชาวไทย ที่ส่งให้ทรู มุ่งมั่นดำเนินงานขับเคลื่อนด้านความยั่งยืนของบริษัทอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม สร้างนวัตกรรมที่แตกต่าง ครอบคลุมทั้ง 3 มิติอย่างต่อเนื่องทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบ 3 H’s: Heart Health Home เพื่อสร้างคุณค่าระยะยาวและยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชาติต่อไป

ดร.กิตติณัฐ ทีคะวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ในปี 2562 นี้ กลุ่มทรู ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกความยั่งยืนระดับโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ทั้ง DJSI หมวดธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมประเภท Emerging Markets โดยมีคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลกในหมวดธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมติดต่อกันเป็นปีที่สอง รวมถึงคงสถานภาพ สมาชิกกลุ่มดัชนี FTSE4Good Index Series ซึ่งต้องขอขอบคุณคนไทยที่ร่วมสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กลุ่มทรู มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม สร้างนวัตกรรมที่แตกต่าง จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จากการประเมินผลการดำเนินงานที่ครอบคลุม 3 มิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบ 3 H’s ของกลุ่มทรู อันประกอบด้วย Heart – มุ่งมั่นทำธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน Health - มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ยั่งยืน และ Home - มุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ซึ่งบริษัทฯ ได้ยึดเป็นหลักปฏิบัติมาโดยตลอด บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นที่น่ายินดีว่า ในปีนี้องค์กรจากประเทศไทยได้คะแนนสูงสุดเป็นที่หนึ่งของโลกในหลายอุตสาหกรรม อันแสดงให้เห็นว่าทุกองค์กรต่างช่วยกันยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ดีของแต่ละอุตสาหกรรมในไทยอีกด้วย

นายศิริพจน์ คุณากรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า “การคงความเป็นสมาชิกถึง 2 ดัชนีระดับโลกอย่างต่อเนื่อง เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่นักลงทุน นักวิเคราะห์ทางการเงิน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆทั่วโลก ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการตัดสินใจเพื่อการลงทุน โดยทุกคนในองค์กรต่างตั้งใจและทุ่มเทอย่างเต็มที่ ในการนำศักยภาพนวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสารทางดิจิทัล ร่วมสร้างคุณค่าด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั่วประเทศ การคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการที่คำนึงถึงทุกภาคส่วนตลอดทั้งกระบวนการ การบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยออนไลน์และดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล การเสริมศักยภาพของคู่ค้าและบุคคลากรขององค์กรในทุกๆ ด้าน ตลอดจนสนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง ด้วยความเชื่อมั่นในการมีกันและกัน อันจะนำไปสู่ความความยั่งยืนในทุกระดับไปด้วยกัน”


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...