xs
xsm
sm
md
lg

'พุทธิพงษ์' มั่นใจ ETDA รับมือวิเคราะห์บิ๊ก ดาต้าได้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


'พุทธิพงษ์' ตั้ง ETDA วิเคราะห์บิ๊ก ดาต้า เชื่อบุคลากร-เครื่องมือ พร้อม คาดภายใน 3 สัปดาห์รวบรวมข้อมูลกลุ่มท่องเที่ยวเสร็จ เพื่อเดินหน้าวิเคราะห์ข้อมูล ให้เกิดประโยชน์ 3 ด้าน รัฐ ธุรกิจ และประชาชน จากนั้นจะทยอยทำบิ๊ก ดาต้าในกลุ่มสาธารณสุข และ การนำเข้า-ส่งออก ต่อไป

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า ปัญหาสำคัญของการทำ บิ๊ก ดาต้า คือ การขาดนักวิเคราะห์ข้อมูล เพราะการวิเคราะห์ไม่ได้อยู่ที่การใช้เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว เทคโนโลยี AI ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเองได้ หากไม่มีคนนำข้อมูลป้อนเข้าสู่ระบบ และข้อมูลที่ได้จะไม่เกิดประโยชน์หากไม่มีคนที่สามารถอ่านข้อมูลและนำข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ตรงความต้องการและช่วยแก้ปัญหาของประเทศไทย

ดังนั้นกระทรวงดีอีจึงมอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA เป็นเลขานุการในการนำบิ๊ก ดาต้า ที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อใช้งาน โดยมั่นใจว่า ETDA มีบุคลากรและเครื่องมือในการทำงานที่พร้อม

แม้ว่ารัฐบาลได้กำหนดให้มีสำนักงานบิ๊ก ดาต้า ซึ่งขณะนี้อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงดีอี โดยก่อนหน้านั้น นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี มอบหมายให้ DEPA ดูแลไปก่อนก็ตาม แต่เนื่องจากยังไม่สามารถหาบุคลากรมาทำงานในสำนักงานได้ กระทรวงดีอีจึงนำบุคลากรเบื้องต้นที่มีมาทำงานร่วมกันก่อน ซึ่งต้องยอมรับว่ากระทรวงดีอีมีนักวิเคราะห์เพียง 4-5 คน ดังนั้นกระทรวงก็ต้องแก้ปัญหาด้วยการประสานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อนำนักวิเคราะห์มาช่วยกันทำงาน

'สิ่งสำคัญที่บิ๊ก ดาต้า ไม่เกิดเป็นรูปธรรมคือ คนมีข้อมูล มองภาพไม่ออกว่าจะนำข้อมูลไปทำอะไร ดังนั้นเมื่อมีข้อมูลแล้วต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าจะเกิดประโยชน์อย่างไร และต้องเริ่มเป็นกลุ่มๆ เมื่อเจ้าของข้อมูลเห็นว่าสำคัญเขาก็พร้อมจะแบ่งปันข้อมูล'

นายพุทธิพงษ์ ย้ำว่า การผลักดันการจัดทำข้อมูลบิ๊กดาต้าให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ควรเริ่มทำทีละกลุ่มอุตสาหกรรม โดยจะเริ่มจากด้านการท่องเที่ยวเป็นกลุ่มแรก เนื่องจากเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญและเป็นรายได้หลักของประเทศ โดยปี 2561 ไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวม 3.08 ล้านล้านบาท เป็นอันดับ 4 ของโลก

ทั้งนี้ เบื้องต้นได้หารือร่วมกับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท การบินไทย จำกัด เป็นต้น เพื่อประสานขอข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานมีอยู่ค่อนข้างครบถ้วน มารวบรวมและกำหนดเป้าหมายในการนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คาดว่าภายใน 2-3 สัปดาห์จะสามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์ได้ ซึ่งการจัดทำข้อมูลบิ๊กดาต้าด้านการท่องเที่ยว จะเกิดประโยชน์กับ 3 กลุ่ม ได้แก่ ภาครัฐ,ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน

กลุ่มแรก ภาครัฐ จะสามารถใช้ในการวางแผนการจัดสรรงบประมาณ อาทิ จังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยว ก็จะสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้มีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น ส่วนในจังหวัดที่ไม่มีนักท่องเที่ยวหรือมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปน้อย รัฐบาลสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปพิจารณาในการเพิ่มงบประมาณ เพื่อให้แต่ละจังหวัดนำไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เพราะเชื่อว่าตราบใดที่ยังไม่มีการจัดสรรงบประมาณลงไปกระตุ้น จังหวัดนั้นๆ ก็ยังจะไม่มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น กลายเป็นเมืองรองหรือเป็นเมืองทางผ่านต่อไป

กลุ่มที่สอง ภาคธุรกิจ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม เป็นต้น ที่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการดำเนินธุรกิจได้ ไม่ต้องคาดการณ์เอง หรือ เปิดไปแล้วต้องปิดกิจการเพราะไม่ได้เป็นอย่างที่คิด และ กลุ่มสุดท้าย ภาคประชาชน นักท่องเที่ยว ที่ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการท่องเที่ยวและคำนวณค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า นอกจากกลุ่มท่องเที่ยวแล้ว ต่อไปก็จะทำไปยังกลุ่มสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนสามารถเชื่อมต่อข้อมูลของตนเองในการรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆได้ทุกโรงพยาบาลโดยไม่ต้องตรวจซ้ำ เพียงใช้บัตรประชาชนของตนเองในการนำข้อมูลออกมาให้โรงพยาบาล ซึ่งจะเป็นการลดข้อกังวลเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลได้ เพราะเป็นข้อมูลที่ผู้ป่วยนำออกมาเอง ทำให้การรักษารวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะในสังคมผู้สูงอายุที่อนาคตประเทศไทยกำลังจะก้าวไปสู่สังคมดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพในการรับการรักษาที่สะดวก รวดเร็วขึ้น

อีกกลุ่มคือ การนำเข้าและส่งออก ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ ข้อมูลสินค้านำเข้าและส่งออกเป็นข้อมูลที่สำคัญที่จะสามารถนำไปวิเคราะห์และวางแผนในอุตสาหกรรมได้ นอกจากนี้ตนยังมีการหารือร่วมกับนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการนำข้อมูลบัตรสวัสดิการรัฐมาวิเคราะห์เพื่อสร้างนโยบายในการช่วยเหลือประชาชนต่อไปอีกด้วย


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...