xs
xsm
sm
md
lg

“พุทธิพงษ์” ยันศูนย์ตรวจสอบข่าวปลอมไม่เป็นเสือกระดาษ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“พุทธิพงษ์” ไฟแรง เร่งตั้งคณะกรรมการประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอมที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน คาด 29 ส.ค.มีความชัดเจนตั้งคณะทำงานตรวจสอบข่าวปลอมแต่ละด้าน ชูจุดเด่นตรวจสอบข่าวปลอมเร็วภายใน 2 ชั่วโมง มั่นใจ ต.ค.นี้เดินหน้าตรวจสอบข่าวปลอมได้

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวถึงความคืบหน้าในการตั้งศูนย์ตรวจสอบข่าวปลอมว่า ได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอมที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน” โดยมีตนเองเป็นประธานกรรมการ พร้อมดึงตัวแทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมเป็นคณะกรรมการ

สำหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอมฯ มีทั้งสิ้น 25 คน นอกเหนือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดดีอี ยังมีหน่วยงานด้านสาธารณสุข กรมประชาสัมพันธ์ สถาบันการศึกษาชั้นนำในสาขานิติศาสตร์-นิเทศศาสตร์-วารสารศาสตร์ ผู้แทนสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย องค์กรด้านสื่อวิทยุและโทรทัศน์ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมด้านการคุ้มครองผู้บริโภค กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และผู้แทนจากสมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้จะมีการเชิญหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาทำงานร่วมกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), เฟซบุ๊ก และกูเกิล เพื่อเป็นการรวมศูนย์เกี่ยวกับการตรวจสอบข่าวปลอมครั้งแรก

ทั้งนี้ ในวันที่ 29 ส.ค.นี้ จะมีการหาข้อสรุปในการตั้งคณะกรรมการย่อยเพื่อตรวจสอบข่าวในแต่ละด้าน เช่น ด้านสังคม, การเงิน, อาหารและยา เป็นต้น เพื่อให้ทำงานตรวจสอบข่าวปลอมได้รวดเร็วขึ้น โดยกระทรวงจะมีเบอร์ประสานงานกับตัวแทนต้นสังกัดในการตรวจสอบข่าวอย่างน้อยหน่วยงานละ 2 เบอร์ ที่สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง ซึ่งจะทำให้การทำงานตรวจสอบข่าวปลอมเร็วขึ้น สามารถทราบผลได้ภายใน 2 ชั่วโมงในช่วงแรก เพื่อให้ทราบว่าเป็นข่าวปลอมหรือไม่ก่อน

จากนั้นจึงค่อยนำข้อมูลออกมาชี้แจงภายหลัง และจะทำให้เร็วขึ้นเป็น 1 ชั่วโมงภายใน 3 เดือน คาดว่าภายในเดือน ต.ค. ศูนย์นี้จะสามารถทำงานได้ โดยจะมีเว็บไซต์ในการรวบรวมข่าวปลอม ให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบ รวมถึงการมีแชทบอท เพื่อให้ประชาชนเข้ามาแจ้งและสอบถามเกี่ยวกับข่าวปลอมได้ นอกจากนี้จะมีไลน์ ออฟิเชียล ในการเป็นกลุ่มเผยแพร่และชี้แจงข่าวปลอม

นายพุทธิพงษ์กล่าวว่า สำหรับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้จะครอบคลุมการวางแผนการดำเนินงานและแผนการเผยแพร่ตามขั้นตอนการพิจารณาข่าวปลอม การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารออนไลน์อย่างรู้เท่าทันของภาครัฐ ติดตาม ตรวจสอบ ข้อมูลที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์และระบบอินเทอร์เน็ต พร้อมวิเคราะห์แนวโน้ม และบ่งชี้ข้อมูลที่เป็นข่าวปลอม ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อมูล ผลิตข้อมูลที่ถูกต้อง และจัดส่งข้อมูลต่อหน่วยงานที่เป็นเจ้าของเรื่องประกอบการดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่

รวมทั้งดำเนินขั้นตอนการตอบโต้ข้อมูลข่าวสารปลอม และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องต่อประชาชน และสาธารณชน ผ่านกลไกภาคสื่อสารมวลชน เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน รายงานผลการดำเนินงานต่อ รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ รวมถึงแต่งตั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานในการประสานงาน และแก้ไขปัญหาข่าวปลอม

ส่วนเรื่องความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายกฎหมาย ซึ่งหากมีการตรวจสอบแล้วว่าเป็นข่าวปลอมและมีการแชร์อีกจะผิดกฎหมาย

“ผมขอยืนยันว่าศูนย์นี้จะไม่เป็นเครื่องมือของรัฐแน่นอน และไม่ยุ่งเกี่ยวกับความคิดเห็นส่วนตัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ศูนย์นี้กำลังตั้งชื่อ คิดโลโก้ และผมอยากให้ศูนย์นี้อยู่ยั่งยืน เราไม่อยากทำงานแบบเสือกระดาษ”
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...