xs
xsm
sm
md
lg

เปิดรับสมัครนิสิต-นศ.อบรมฟรี “ผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) จัดอบรมฟรี โครงการผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม- 2 ก.ย.2562 ที่ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี สำหรับโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนหลักจาก บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และสนับสนุนร่วมโดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์” หรือ “Young Digital News Providers” ปีนี้เป็นรุ่นที่ 4 เพื่อถ่ายทอดความรู้ในทุกมิติของการผลิตข่าวบนโลกดิจิทัล อาทิ ทิศทางในการนำเสนอข่าวสารและพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคดิจิทัล, การใช้เครื่องมือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ, การนำเสนอในรูปแบบมัลติมีเดีย, เรียนรู้จริยธรรมการนำเสนอข่าวที่ถูกต้องและเหมาะสม, การวางแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ข่าว, การสร้างสรรค์และออกแบบเว็บไซต์ข่าวให้น่าสนใจ รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ เปิดมุมมอง ความคิดสร้างสรรค์ให้กับนิสิต นักศึกษา อีกทั้งจัดให้มีการประกวด “เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม” ระดับอุดมศึกษา โดยให้นิสิต นักศึกษาส่งผลงานจริงเข้าประกวดหลังจากได้ฝึกอบรมไปแล้ว ก่อนที่จะก้าวไปสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ

สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมครั้งนี้จะต้องเป็นนิสิต นักศึกษา สาขานิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารการตลาด, สาขาการออกแบบสื่อดิจิทัล, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในชั้นปีที่ 3 หรือชั้นปีที่ 4 รวม จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธัญฉัต วจีเกษม โทรศัพท์ 081 700 2601 อีเมล์ SonpAssociation@gmail.com ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2562 และจะประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าร่วมการอบรม ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 หน้าเว็บไซต์ www.sonp.or.th


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...