xs
xsm
sm
md
lg

ซิสโก้ จับมือ ม.อ.ปั้นโมเดลต้นแบบสร้างสมาร์ท ซิตี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ซิสโก้ ร่วมกับ ม.อ. สร้างโมเดลเมือง สมาร์ท ซิตี้ พร้อมพัฒนาบุคลากรเพื่อให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน หวังกระจายต้นแบบไปยังจังหวัดต่างๆ ทางภาคใต้ ทั้งเมืองอัจฉริยะเก่า และใหม่ที่กำลังเตรียมพัฒนา

นายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย ซิสโก้ กล่าวว่า ซิสโก้ ได้ลงนามความร่วมมือเป็นระยะเวลา 1 ปี กับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) โดยนำร่องพัฒนาพื้นที่ในเขตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ด้วยงบประมาณ Big Rock ภายใต้แนวคิด “PSU Smart and Green Campus 2022 เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ Happy Workplace” เพื่อเป็นโมเดลการพัฒนาสู่เมืองยุคใหม่ที่พร้อมขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีรวมถึงพัฒนาบุคลากรดิจิทัลเพื่อสร้างสรรค์เมืองอัจฉริยะให้สมบูรณ์แบบในทุกมิติ และเพิ่มโอกาสให้คนในท้องถิ่นได้พัฒนาชุมชนของตนเองอย่างยั่งยืนโดยการสร้างรายได้กลับมาให้ชุมชนจากทรัพยากรที่มีอยู่

สำหรับโซลูชันนำร่องของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ ม.อ.พัฒนาใช้จริง มีพันธกิจที่ครอบคลุม 4 ส่วนหลักคือ วิทยาเขตที่ปลอดภัย (Safe and Secured Campus), สังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน (Green & Sustainable), ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับ Sharing Economy และ สังคมที่มีสุขภาพดี (Healthy Society)

“เรามีความเชื่อมั่นในการนำเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานหรือ Core Network และดาต้าเซ็นเตอร์ที่ออกแบบเพื่อการใช้งาน AI ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาต่อยอดสมาร์ทโซลูชันและแอปพลิเคชันต่างๆพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยแบบเอ็นด์ทูเอ็นด์มาช่วยในการตอบโจทย์การสร้างสมาร์ทซิตี้อย่างสมบูรณ์ ”

ทั้งนี้ สมาร์ทซิตี้จะขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วไม่ได้ถ้าขาดบุคลากรที่เข้าใจเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซิสโก้มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรของ ม.อ. อย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการ Cisco Network Academy ที่ให้ความรู้เบื้องต้นทางด้าน IoT และ DevNet ซึ่งให้ความรู้เฉพาะทางด้านเน็ตเวิร์กจากนักพัฒนาซอฟแวร์ที่มีความสามารถทางด้านเน็ตเวิร์กด้วยเทคโนโลยีของซิสโก้ โดยซิสโก้ได้จัดการอบรม แบ่งปันความรู้และทักษะให้กับบุคลากรของ ม.อ. เพื่อรองรับความต้องการของโลกดิจิทัลในอนาคต

ด้านผ.ศ.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี ม.อ. กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณปี 2561 จากทางภาครัฐ จำนวน 130 ล้านบาท นอกจากนี้ ม.อ.ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ร่วมสร้างสนามทดสอบเทคโนโลยี 5G กับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ทำให้มิติของต้นแบบครบสมบูรณ์และพร้อมจะเป็นต้นแบบให้ม.อ.อีก 4 จังหวัด คือ ภูเก็ต,สุราษฎร์ธานี ,ตรัง และ ปัตตานี รวมถึงจังหวัดอื่นๆ ในภาคใต้เพื่อร่วมกันถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างสมาร์ท ซิตี้ ร่วมกัน

ความร่วมมือกับซิสโก้จะช่วยผลักดันและร่วมพัฒนาเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นรากฐานและเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาต่อยอดการสร้างสมาร์ทโซลูชั่นต่างๆ โดยหนึ่งในวาระเร่งด่วนคือการพัฒนาเมืองอัจฉริยะไปทั่วประเทศทั้งกลุ่มเมืองเดิมที่ต้องปรับปรุงให้น่าอยู่และอัจฉริยะมากขึ้นและกลุ่มเมืองใหม่ที่จะต้องออกแบบให้สมบูรณ์ทันสมัยด้วย

สำหรับเทคโนโลยีอัจฉริยะตามลักษณะของเมืองอัจฉริยะ 7 ด้าน ประกอบด้วย 1.สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) 2.เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) 3.ขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) 4.พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) 5.พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) 6.การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) และ 7.การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance)

อย่างไรก็ตาม การที่ ม.อ. ซึ่งรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับ 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อให้แต่ละเมืองได้เห็นโมเดลรูปแบบการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเมืองและนำไปปรับใช้กับพื้นที่เขตความรับผิดชอบของตนนั้น ความร่วมมือระหว่างซิสโก้และม.อ. จึงนับเป็นการตอบโจทย์การสร้างโมเดลสมาร์ทซิตี้ให้เป็นต้นแบบการพัฒนาเมืองแห่งอนาคตที่มีความสมดุลในทุกมิติ ซึ่งซิสโก้มีส่วนช่วย ม.อ.ในการพัฒนานวัตกรรมสมาร์ทโซลูชั่นแพลตฟอร์ม IoT และเติมเต็มความสามารถทางดิจิทัลของบุคลากร ม.อ. เพื่อการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ที่เป็นไปอย่างราบรื่นและสมบูรณ์


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...