xs
xsm
sm
md
lg

กสทช.เปิดหลักเกณฑ์เงินชดเชยขอคืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัล

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กสทช.เชิญผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลรับฟังเงื่อนไขการให้เงินชดเชยสำหรับช่องที่ต้องการคืนใบอนุญาต ย้ำ 10 พ.ค. วันสุดท้ายยื่นแสดงความจำนงค์ขอใช้สิทธิ์จากนั้นไม่เกิน 90 วัน ส่งแผนขอเงินชดเชยเพื่อให้บอร์ดพิจารณาจอดับภายใน 30 วัน พร้อมคืนเงินทันทีโดยไม่ต้องรอเงินประมูลคลื่น 700 MHz

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสอบถามข้อสงสัยในการขอคืนใบอนุญาตโดยเฉพาะประเด็นสูตรคำนวณค่าชดเชยในการคืนใบอนุญาต ซึ่งวิธีการคำนวณคือ ผู้ประกอบต้องนำเงินชำระค่าประมูล 4 งวดที่ชำระมาแล้ว คูณด้วย 10 (ระยะเวลาใบอนุญาตที่เหลือ)หารด้วย 15 (อายุใบอนุญาตทั้งหมด) โดยหากผลประกอบการมีกำไรต้องนำมาหักออกรวมถึงสิทธิพิเศษที่รัฐเคยให้คือค่าเช่าดาวเทียมและค่าเช่าโครงข่ายด้วย

เมื่อผู้ประกอบการคำนวณแล้วเห็นเหมาะสมว่าควรคืนใบอนุญาตก็ต้องมายื่นความจำนงค์ขอใช้สิทธิ์ภายในวันที่ 10 พ.ค. ก่อนเวลา 16.00 น.จากนั้นกสทช.จะให้เวลาผู้ประกอบการในการยื่นแผนขอเงินชดเชยต่อกสทช.ภายใน 60 วัน หากไม่ทันจะขยายให้อีก 30 วัน เพื่อนำเข้าที่ประชุมพิจารณา เพื่อกำหนดวันยุติการออกอากาศภายใน 30 วัน

เมื่อช่องยุติการให้บริการแล้วกสทช.จะนำเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) มาจ่ายทันทีในวันรุ่งขึ้น โดยไม่ต้องรอเงินที่ได้จากการประมูลคลื่น 700 MHz จากนั้นเมื่อได้เงินประมูลจากคลื่น 700 MHz เข้ามาค่อยนำมาคืนกลับเข้าไปในกองทุน ทั้งนี้ขอให้ผู้ประกอบการมั่นใจว่ากสทช.มีเงินแน่ เพราะว่าได้มีผู้ประกอบการโทรคมนาคมยื่นความจำนงในการเข้าร่วมจัดสรรคลื่น 700 MHz เมื่อเช้าวันนี้ (7 พ.ค. 2562 ) จำนวน 1 ราย

ทั้งนี้คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2562 ในการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2562 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลที่ไม่ประสงค์จะดำเนินธุรกิจต่อสามารถคืนใบอนุญาตได้ โดยให้แจ้งการรับสิทธิตามมาตรา 44 และคืนใบอนุญาต ภายในวันที่ 10 พ.ค. 2562

กสทช.จึงจัดประชุมผู้ประกอบการ เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์จ่ายค่าชดเชยการคืนใบอนุญาต โดยการจ่ายค่าชดเชยในการคืนใบอนุญาต ผู้ที่จะได้รับการชดเชยเมื่อคืนใบอนุญาตต้องชำระค่าธรรมเนียมครบทั้ง 4 งวดที่ผ่านมา การคำนวณค่าชดเชย คำนวณโดยนำค่าธรรมเนียมที่ชำระแล้วทั้งหมดคูณด้วยอายุใบอนุญาตที่เหลือ แล้วหารด้วยอายุใบอนุญาตประกอบกิจการทั้งหมด


จากนั้นให้นำผลประโยชน์ที่เคยได้รับจากการประกอบการมาหักลบ ประกอบด้วยกำไรสุทธิจากการประกอบกิจการตั้งแต่ได้ใบอนุญาต เงินที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้โครงข่ายหรือ MUX ตามที่คสช.เคยมีคำสั่งที่ 9/2561 เงินช่วยเหลือและค่าใช้จ่ายในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ตามที่คสช.ให้ความช่วยเหลือ และกรณีที่ยังชำระค่าธรรมเนียมไม่ครบให้นำค่าธรรมเนียมส่วนที่ค้างชำระมาหักลบออกจากค่าชดเชยที่จะได้รับด้วย ทั้งนี้เมื่อผู้ประกอบการยื่นความประสงค์คืนใบอนุญาตแล้วจะไม่สามารถขอยกเลิกได้


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...