xs
xsm
sm
md
lg

'ทีโอที' เร่งเน็ตชายขอบ หลังนิ่งเป็นทองไม่รู้ร้อนมานาน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ทีโอที ตั้งใจมุ่งมั่นทำต่อตามสัญญาโครงการ 'เน็ตชายขอบ' กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผนึกกำลังกระจายลงพื้นที่ติดตามใกล้ชิดเพื่อให้ส่งมอบ กสทช.ได้สำเร็จโดยเร็ว

ในระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2562 นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที นำทีมรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผนึกกำลังทำงานดาวกระจายแบ่งเป็น 7 ทีม ลงพื้นที่พร้อมกัน ในโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบหมู่บ้านชายขอบ (Zone C+) หรือโครงการ USO Net เพื่อติดตามงานตามโครงการและร่วมกันแก้ไขได้ทันที พร้อมกับให้กำลังใจทีมงานเพื่อร่วมกันทุ่มเททำงานสุดกำลังสามารถ

นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที กล่าวว่า ช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2562 ได้มอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ จัดแบ่งเป็น 7 ทีม ลงพื้นที่พร้อมกันเพื่อติดตามงานการสร้างอาคารศูนย์ USO Net อย่างใกล้ชิด และหากพื้นที่ใดติดปัญหาให้ร่วมกันแก้ไขได้ทันที รวมถึงเพื่อให้กำลังใจทีมงานเพื่อร่วมแรงร่วมใจทุ่มเทสุดกำลังสามารถเพื่อให้สามารถส่งมอบโครงการฯ ได้สำเร็จโดยเร็วที่สุด โดยทีมผู้บริหารได้จัดแบ่งทำงานแบบดาวกระจายเป็น 7 ทีม ประกอบด้วย

ทีมที่ 1 มี นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำทีม ลงพื้นที่ อ.วังน้ำเขียว อ.สูงเนิน อ.ห้วยแถลง อ.ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ทีมที่ 2 มีนายมรกต เธียรมนตรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาองค์กร นายวุฒิดนัย ฐิตะกสิกร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและอินเทอร์เน็ตภาครัฐ นำทีม พร้อม นายพงศ์ฐิติ พงศ์ศิลามณี ประธาน สหภาพฯทีโอที ลงพื้นที่ อ.หนองกรุงศรี อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ อ.เต่าเอย จ.สกลนคร อ.ดงหลวง อ.เมือง จ.มุกดาหาร อ.เมือง จ.สกลนคร

ทีมที่ 3 มี นายกำธร ไวทยกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน นำทีมลงพื้นที่ อ.บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา อ.แวงใหญ่ อ.ชนบท อ.หนองสองห้อง อ.บ้านฝาง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ทีมที่ 4 มี นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย นำทีมลงพื้นที่ อ.ศรีเทพ อ.วิเชียรบุรี อ.ท่าตะโก อ.ตาคลี อ.แม่วงก์ จ.เพชรบูรณ์

ทีมที่ 5 มี นายสมศักดิ์ มหาวิริโย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าภาคกลาง ภาคใต้และภาคตะวันออก นำทีมพร้อม นายบุญเหลือ เฟื่องชุ่ม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงพื้นที่ อ.หนองบัวแดง อ.เกษตรสมบูรณ์ อ.ภูเขียว อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ทีมที่ 6 มี นายเรืองศักดิ์ ชินะโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้า ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำทีมลงพื้นที่ อ.น้ำหนาว อ.หล่มเก่า อ.นครไทย อ.เนินมะปราง จ.เพชรบูรณ์

ทีมที่ 7 มี นางวรรณพร ลีฬหาชีวะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าองค์กร นำทีมพร้อม นายวันชัย ศศิมหศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงพื้นที่ อ.สีชมพู อ.เขาสวนกวาง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

นายมนต์ชัย ย้ำว่า การลงพื้นที่พร้อมๆ กันของผู้บริหารในครั้งนี้ จะทำให้การแก้ไขเป็นไปอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์ของผู้บริหาร ที่จะให้ข้อแนะนำแนวทางการดำเนินงาน พร้อมให้ทีมงานสามารถโทรหารือ/รายงานผลได้โดยตรง และเมื่อรวมกับความชำนาญของทีมงานในพื้นที่ จะสามารถร่วมกันประมวลหาแนวทางที่รวดเร็วเหมาะสมทันที นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความมั่นใจในการเดินหน้าเร่งดำเนินการให้สำเร็จโดยเร็วที่สุดตามแผนที่เสนอ กสทช.

สำหรับโครงการ 'เน็ตชายขอบ' เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ทีโอที ได้มีหนังสือไปยัง กสทช.แจ้งยืนยันว่า ทีโอที ตั้งใจมุ่งมั่นทำต่อไม่ยกเลิกสัญญา และแจ้งถึงสาเหตุล่าช้าของการดำเนินโครงการที่ไม่สามารถส่งมอบได้นั้นมีอุปสรรค อาทิ อุปสรรคในการเข้าถึงพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าไปดำเนินโครงการ ได้ตามกำหนด ได้แก่ จุดติดตั้งที่อยู่ในเขตวนอุทยานแห่งชาติที่ไม่สามารถเข้าดำเนินการติดตั้งได้ ปัญหาการกำหนดประเภทโครงข่ายและ/หรือสื่อของจุดติดตั้งไม่เหมาะสม เช่น ระบุเป็นประเภท 2 สื่อ FTTx แต่ในพื้นที่ไม่มีแนวเสาไฟฟ้าพาดผ่าน ระบุชนิดสื่อเป็นดาวเทียม แต่พื้นที่อยู่ใกล้เคียงโครงข่าย USO Network ระบุเป็นโครงข่ายประเภท 3 แต่เป็นพื้นที่ที่ไม่มีผู้ให้บริการ หรือจุดติดตั้งได้รับอนุมัติจุดติดตั้งแล้ว แต่ในการทำประชาพิจารณ์ปรากฏว่าชุมชนไม่ขอรับบริการ รวมถึงปัญหาข้อจำกัดของเหตุสุดวิสัยเช่น อุทกภัย

แหล่งข่าวในวงการโทรคมนาคมให้ความเห็นว่า โครงการเน็ตชายขอบถือเป็นโครงการที่กระจายถนนดิจิทัลเข้าสู่พื้นที่ทุรกันดารทั่วประเทศ เป็นการสร้างความเจริญไปสู่ชนบทชายขอบเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลและเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ห่างไกล คนที่อยู่เบื้องหลัง นิ่งดูดาย ทำให้โครงการนี้ง่อยเปลี้ยเสียขามาตั้งแต่ต้น ถือเป็นคนถ่วงความเจริญและทำลายโอกาสของคนในชาติ เมื่อส่งมอบโครงการแล้วเสร็จถือว่าความผิดสำเร็จแล้ว กระบวนการเปิดโปงไอ้โม่งที่อยู่เบื้องหลังความเหลวแหลกของโครงการนี้ ต้องเริ่มต้นอย่างเข้มข้น


'เมื่อเร็วๆนี้ น่าจะเพิ่งเห็นตัวอย่างของการเบียดบังรัฐ ทุจริตคอรัปชั่น เอื้อประโยชน์เอกชน ซึ่งยังไม่ใช่รายสุดท้ายของผู้บริหารทีโอที ไอ้โม่งทั้งหลายที่อยู่เบื้องหลังโครงการนี้ จะถูกกระชากหน้ากากแน่นอน อีกไม่นาน'
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...