xs
xsm
sm
md
lg

กลุ่มสามารถเปิดโครงการ Young Technopreneur ปีที่ 8 เวทีส่งเสริมทักษะความรู้ เพื่อส่งเสริมนักธุรกิจด้านเทคโนโลยีตัวจริง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


โครงการ Young Technopreneur ปีที่ 8 เปิดรับสมัครผ่านทาง www.samartsia.com แล้ว ตอกย้ำเป็นเวทีแห่งเดียวที่มุ่งส่งเสริมทักษะความรู้ในทุกเรื่อง พร้อมเปิดโอกาสในการนำเสนอผลงานต่อกลุ่มลูกค้าและนักลงทุน เพื่อสร้างโอกาสให้เป็นเจ้าของธุรกิจด้านเทคโนโลยีตัวจริงมากขึ้น

นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทสามารถมุ่งส่งเสริมทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีมายาวนานถึง 17 ปี เพราะเล็งเห็นว่าความรู้เป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ จึงเป็นที่มาของโครงการส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์ SAMART Innovation Award ในปี 2003 จนมาถึงโครงการ Young Technopreneur ที่กลุ่มสามารถ ร่วมกับ สวทช. ที่เน้นส่งเสริมทักษะความรู้เพื่อสร้างเจ้าของธุรกิจด้านเทคโนโลยีที่มีความแข็งแกร่ง

ด้วยจุดเด่นของโครงการ คือ Training ด้วยหลักสูตรอบรมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับนักธุรกิจรุ่นใหม่ ซึ่งมีทั้งการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี กลยุทธ์ด้านการตลาด รวมถึงเทคนิคการนำเสนอผลงาน , Idea to Market มอบโอกาสนำเสนอผลงานต่อกลุ่มลูกค้าตัวจริงและนักลงทุน , Business Matching เปิดเวทีในการจับคู่ธุรกิจรวมถึงการแสวงหาแหล่งเงินทุน และโอกาสในการทำธุรกิจร่วมกับ 'กลุ่มบริษัทสามารถ', Mentors มีโอกาสเรียนรู้เทคนิคและคำแนะนำดีๆจากที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง ทั้งด้านการตลาด การเงินการลงทุน และเทคโนโลยี

'ตลอด 7 ปีของโครงการ Young Technopreneur มีน้องๆที่ได้รับโอกาสในการบ่มเพาะความรู้ไปแล้วกว่า 1,000 คน บริษัทมั่นใจว่าน้องๆเหล่านี้จะนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอด และสร้างโอกาสให้กับธุรกิจของตัวเองไม่มากก็น้อย ไม่เพียงเท่านั้นโครงการ Young Technopreneur ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง Ecosystem เพื่อให้นักธุรกิจรุ่นใหม่มีโอกาสเติบโต มีการจ้างงานและเกิดเป็นรายได้ ตามนโยบายThailand 4.0 ของรัฐบาล ที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม'

สำหรับหัวข้อการประกวดในปีนี้ มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดรับกับแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศ เป็นการนำเทคโนโลยี Robo Tech, IOT, AI, Deep Techมาปรับใช้เพื่อต่อยอดในอุตสาหกรรมหลัก 4 ด้าน ได้แก่ 1. อุตสาหกรรมอาหาร และการเกษตร (Food & Agriculture) 2. อุตสาหกรรมการแพทย์ และบริการเพื่อผู้สูงอายุ (Medical & Aging Society) 3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และบริการ (Tourism & Services) และ 4. อุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation & Logistics)

ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะได้สิทธิในการบ่มเพาะความรู้จากโครงการเป็นระยะเวลา 36 ชั่วโมง และต้องมานำเสนอผลงานของตัวเองต่อคณะกรรมการ สุดท้ายทีมชนะเลิศจะได้รับรางวัล 100,000 บาท พร้อมรางวัล Samart Innovation อีก 100,000 บาท รวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น 200,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 และ 3 จำนวน 80,000 และ 50,000 ตามลำดับ ส่วนทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทุกทีมจะได้รับทุนพัฒนาผลงานจำนวน 30,000 บาท

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและสมัครโครงการ Young Technopreneur ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2519 ที่ www.samartsia.com และ https://www.facebook.com/SamartInnovationAwards/ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โทร. 0 2564 7000 ต่อ 81490 และ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น โทร. 0 2502 6000 ต่อ 6522, 8183


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...