xs
xsm
sm
md
lg

ทีโอที เฟ้นหาคนดิจิทัล โครงการ TOT Hackathon 2019

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที เป็นประธานมอบรางวัลการแข่งขันประกวดผลงานนวัตกรรม และบริการใหม่ ในรูปแบบ Digital Platform โครงการ TOT Hackathon 2019 ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้าน Digital ในการนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีมาบูรณาการ ประยุกต์ สร้างนวัตกรรมและแนวธุรกิจดิจิทัล


โดยมีนิสิตนักศึกษาสนใจสมัครร่วมโครงการกว่า 20 มหาวิทยาลัย รวม 45 ทีม ทั้งนี้โครงการ TOT Hackathon 2019 นอกจากจะเป็นขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายของรัฐบา โดยสนับสนุนให้นักศึกษา และผู้สนใจที่มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีมาแชร์ มาบูรณาการร่วมกัน เพื่อประยุกต์ สร้างนวัตกรมและแนวธุรกิจดิจิทัล เป็นการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลสร้าง Start Up คนรุ่นใหม่ให้กับประเทศ


ที่สำคัญจะเป็นการลงทุนสร้างนวัตกรรมรูปแบบใหม่สำหรับการทำธุรกิจดิจิทัล และเป็นการสร้างทรัพยากรด้านดิจิทัลให้กับองค์กร รวมถึงเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานของ ทีโอที ในการทำงานร่วมกับคนรุ่นใหม่ เพื่อให้การปรับธุรกิจสู่ Digital Transformation ประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น

สำหรับการประกวดแข่งขันนวัตกรรม “โครงการ TOT Hackathon 2019” ได้มีการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 11–12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที ถ.งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 3 ประเภท ดังนี้

-ประเภทความมั่นคงปลอดภัยของโครงข่ายสื่อสาร Network Security โดยเป็นโครงการด้านความมั่นคง ปลอดภัยสารสนเทศภายในเครือข่ายมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 9 ทีม โดยทีมที่ชนะเลิศคือ ทีม !cleartext

- ประเภทการวิเคราะห์เชิงลึกของข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data analytics มีผู้ร่วมแข่งขันจำนวน 10 ทีม โดยทีมชนะเลิศคือทีม 101

-ประเภทความฉลาดเทียมร่วมกับอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง AI and IoT ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND INTERNET OF THINGS มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 29 ทีม ไม่มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ทั้งนี้ ทุกประเภทจะได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท รางวัลที่ 2 รับเงินรางวัล 50,000 บาท รางวัลที่ 3 รับรางวัล 30,000 บาท และรางวัลชมเชย รับรางวัล 10,000 บาทSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...