xs
xsm
sm
md
lg

ดีป้า ต่อยอดภูเก็ต สมาร์ทซิตี หนุนบิ๊กดาต้าบริหารเมือง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ดีป้า ดันภูเก็ต สู่ต้นแบบเมืองอัจฉริยะเต็มรูปแบบ หนุนภูเก็ต พัฒนาเมือง ต่อยอดบริหารจัดการเมืองด้วยบิ๊กดาต้า หวังเปิดข้อมูลแบบเรียลไทม เอื้อทุกภาคส่วนนำข้อมูลสู่การวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ

นายมีธรรม ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโสสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวว่า ในการผลักดันภูเก็ต ได้เป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะ (สมาร์ทซิตี) ได้ดำเนินการมา 3 ปีแล้ว เพื่อให้เกิดความยั่งยืน จึงต้องมีการต่อยอดจากการวางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และเปิดให้ทุกภาคส่วนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

การเปิดเผยข้อมูลเมือง เช่น ข้อมูลน้ำ การจราจร ผังเมือง ตลอดจนความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ เป็นต้น จะมีประโยชน์อย่างยิ่ง ซึ่งหากมีการเชื่อมโยงข้อมูล นำมาวิเคราะห์ และนำเสนอบริการข้อมูลสนับสนุน การบริหารจัดการเมือง ส่งเสริมการท่องเที่ยว และการลงทุน จะส่งผลให้เกิดรายได้เข้าประเทศ ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว ทั้งมิติทางสังคม และเศรษฐกิจ

สำหรับระยะแรกในการดำเนินการสมาร์ทซิตีที่ภูเก็ต คือ การมุ่งเน้นการเพิ่มความสามารถของเมืองจากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้การจัดการเมือง โดยวางโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัล เช่น อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ LoRa Wan และ NB-IoT และมีการใช้ดิจิทัลในการตรวจวัด และการตรวจจับอัตโนมัติ เช่น IoT เซ็นเซอร์ CCTV ดังนั้น ข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีดังกล่าวจึงเป็นข้อมูลแบบเรียลไทม์ ที่นำมาใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการเมืองได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ในส่วนของการดำเนินการดีป้า ได้ทำงานร่วมกับพันธมิตร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ในการขับเคลื่อนเมืองให้ยั่งยืน ซึ่งต้องการให้สมาร์ทซิตีเป็นโจทย์หนึ่งที่ทำให้สตาร์ทอัปสามารถดำเนินการได้ และนำข้อมูลที่ได้ ไปสร้างธุรกิจใหม่ นอกจากนี้ ทั้งภาครัฐและเอกชนก็สามารถนำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจ และคิดแผนการตลาดตลอดจนการแก้ปัญหาต่างๆ ได้

ภูเก็ตสมาร์ทซิตีมีการทำงานใน 7 ด้าน ประกอบด้วย 1.Smart Economy มีการจัดตั้ง ภูเก็ต สมาร์ทซิตี อินโนเวชัน พาร์ค เพื่อเป็นศูนย์กลางการบ่มเพาะผู้ประกอบการสตาร์ทอัปขึ้น พร้อมมาตรการที่ช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการดิจิทัลรายใหม่ที่ต้องการประกอบธุรกิจจากดีป้า 2.Smart Tourism มีการดำเนินการ ไวไฟสาธารณะตามแหล่งท่องเที่ยว และได้พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย

3.Smart Safety มีการติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อใช้ด้านความปลอดภัยนักท่องเที่ยว และมีการนำระบบรถโมบายยูนิตมาใช้ในงานของตำรวจ 4.Smart Environment มีการนำระบบ IoT Environment Sensor มาใช้ในการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

5.Smart Education การให้ความรู้และอบรมด้านดิจิทัลแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ 6.Smart Government มีการติดตั้งศูนย์กลางการบัญชาการ เป็นการเชื่อมต่อระบบเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้บริหารสามารถสั่งการแบบเรียลไทม์ ซึ่งปัจจุบันมีการเชื่อมต่อระบบกล้อง CCTV เข้ากับศูนย์บัญชาการกลางจากสถานีตำรวจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน และ 7.Smart Healthcare ระบบรถพยาบาลฉุกเฉินสำหรับปฏิบัติการด้านการแพทย์ ที่สามารถเชื่อมต่อระบบข้อมูล ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนภูเก็ต ให้มีศักยภาพ


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...