xs
xsm
sm
md
lg

“ยิบอินซอย” มั่นใจธุรกิจ SI โต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สุภัค  ลายเลิศ
ยิบอินซอย แนะมองวิกฤต “ดิสรัปชัน” (Disruption) คือ ประตูสู่โอกาสใหม่ทางธุรกิจ เดินหน้าจัดทัพองค์กร เร่งพัฒนาคน พร้อมส่งต่อโซลูชันส์ และบริการบนฐานเทคโนโลยีเกิดใหม่ มุ่งแก้โจทย์ธุรกิจในทุกการเปลี่ยนแปลง มั่นใจเอสไอยังโตต่อ เพราะลูกค้าเชื่อมั่นในศักยภาพ และประสบการณ์

นายสุภัค ลายเลิศ กรรมการอำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ผู้นำนวัตกรรมด้านการให้บริการโซลูชันเทคโนโลยีครบวงจร เปิดเผยถึงกระแส “เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก หรือ ดิสรัปชัน” ว่าเป็นสิ่งที่องค์กรได้ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงมาตลอดระยะเวลาสองสามปีที่ผ่านมา โดยมุ่งศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธุรกิจในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกอย่างรอบด้าน เพื่อหาแนวทางพัฒนาโซลูชันส์ บริการ หรือการสนับสนุนทางเทคนิคใหม่ๆ ที่ทำให้ลูกค้าก้าวข้ามความเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างราบรื่น และสร้างผลสัมฤทธิ์สูงสุดทางธุรกิจ พร้อมกับการพัฒนาบุคลากรที่เดิมมีความเชี่ยวชาญเชิงลึกเฉพาะด้าน เช่น ยูนิกซ์ จาวา ให้สามารถปรับเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งใหม่ให้เร็ว หลากหลาย และต่อเนื่องมากขึ้น

“ระบบไอทีที่เราติดตั้งให้กับลูกค้า ซึ่งเคยใช้เวลา 3 ปีกว่าจะปรับปรุง หรือเปลี่ยนระบบใหม่ ตอนนี้กลับมีการลงทุนที่เร็วกว่าเดิม แสดงให้เห็นถึงวงจรชีวิตของเทคโนโลยีนั้นสั้นลง หรือถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ในเวลาไม่นาน โซลูชันส์ซึ่งเปลี่ยนจากการขายขาดเป็นการเช่าใช้งานแล้วแต่ต้องการ ก็สะท้อนว่า การใช้ไอทีที่พร้อมเพิ่ม ลด หรือเปลี่ยนจากเทคโนโลยีหนึ่งไปอีกเทคโนโลยีหนึ่งอย่างรวดเร็ว ซึ่งบุคลากรของเราก็ต้องมีทักษะและความสามารถที่ตามให้ทันการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดนี้ให้ได้”

ทั้งนี้ การปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานฝ่ายขาย และบริการ โดยยังคงรูปแบบการดูแลลูกค้าเป็นรายๆ (Account Focus) แต่เพิ่มเติมประสิทธิภาพให้ครอบคลุมมากขึ้น ด้วยโมเดลการบริการที่แยกตามโซลูชันส์หรือแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยี เช่น โซลูชันส์ระบบความปลอดภัย คลาวด์ บิ๊ก ดาต้า และการวิเคราะห์ข้อมูล เทคโนโลยีคอนเทนเนอร์ ไอโอที การมีทีมเฉพาะกิจไว้คอยเกาะติดแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือแพลตฟอร์มใหม่ๆ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาโซลูชันส์และการบริการที่สนับสนุนแผนบริหารจัดการด้านไอที หรือเพิ่มประสิทธิผลทางธุรกิจของลูกค้าในเชิงปริมาณ และคุณภาพแบบมองไกลถึงอนาคต

“เรายังร่วมมือกับผู้ประกอบการในสายอุตสาหกรรมอื่น (Cross Industry) เพื่อพัฒนาโซลูชันส์ที่สร้างโอกาสใหม่ๆ ในการทำธุรกิจ เช่น ทีมที่ดูแลเรื่องไอโอที ซึ่งตั้งมาได้สักประมาณหนึ่งปีเต็ม เราก็เริ่มเห็นช่องทางขยายธุรกิจ โดยไปจับมือกับผู้ผลิตเครื่องจักรในการพัฒนาไอโอที ซึ่งใช้เซ็นเซอร์ในการเก็บข้อมูลการทำงานของเครื่องจักร เพื่อนำมาประมวลผล ตรวจประเมิน เฝ้าระวัง หรือติดตามประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องจักรในสายการผลิตสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลาง ให้มีความทันสมัย และตอบโจทย์ทางธุรกิจได้มากขึ้น การจับมือกับบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มยิบอินซอย เพื่อบูรณาการนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจซึ่งกันและกัน เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีระบบจัดการและกักเก็บพลังงานไฟฟ้า เพื่อเสริมธุรกิจการรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดย่อย การออกแบบโซลูชันส์ที่ช่วยในการวางแผนและคาดการณ์ระบบจัดการน้ำ ปุ๋ย ร่วมกับบริษัทผลิตเคมีเกษตร เพื่อเสนอระบบการจัดการแบบองค์รวมให้กับธุรกิจภาคเกษตรกรรม เป็นต้น”

นอกจากนี้ ยังรวมถึงการขยายขอบข่ายความร่วมมือทางธุรกิจกับผู้พัฒนา หรือให้บริการแพลตฟอร์ม หรือซอฟต์แวร์โซลูชันส์ทุกค่าย เพื่อพร้อมสนับสนุนประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ เช่น การจับมือเป็นพาร์ตเนอร์ทางธุรกิจกับผู้ให้บริการคลาวด์ หรือเว็บเซอร์วิสที่หลากหลาย ให้สามารถตอบสนองได้ทุกวัตถุประสงค์การใช้งานทั้งคลาวด์ส่วนตัว คลาวด์สาธารณะ หรือไฮบริด คลาวด์ ความร่วมมือกับบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์โซลูชันส์ที่สนับสนุนการทำงานบนคลาวด์ เช่น ไมโครซอฟท์ อาซัวร์

นายสุภัค กล่าวเพิ่มเติมว่า ความได้เปรียบของยิบอินซอย ในฐานะเอสไอ เกิดจากการยืนหยัดในธุรกิจด้านไอทีมาอย่างยาวนาน ประกอบกับความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เชิงลึก และหลากหลาย ซึ่งสั่งสมจากการก้าวผ่านความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมาหลายยุคหลายสมัย สิ่งเหล่านี้ได้ตกผลึกเป็นองค์ความรู้ที่แข็งแกร่ง ซึ่งต่อยอดไปสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ โดยที่ผ่านมา ธุรกิจไอทีสามารถสร้างรายได้ในสัดส่วนที่สูงราว 70-80% ของรายได้รวมที่มาจากทุกกลุ่มธุรกิจของยิบอินซอย

“ถ้าให้มองยิบอินซอย อีก 3-5 ปีข้างหน้า ปรัชญาธุรกิจเราคงเหมือนเดิม คือ ไม่ทิ้งลูกค้า ไม่ทิ้งคู่ค้า และเราจะทำงานให้หนักขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากรให้เท่าทันกับเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา การกระชับโครงสร้างองค์กรให้กะทัดรัด เพื่อขับเคลื่อนการทำงานที่รวดเร็วตรงจุด ตลอดจนเฝ้าติดตามทิศทางการเปลี่ยนแปลง และมุ่งแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์เรื่องประสิทธิภาพการให้บริการ และตอบแทนความเชื่อมั่น ความไว้วางใจที่ลูกค้ามีให้กับองค์กร รวมถึงพิสูจน์ให้เห็นว่า ยิบอินซอย พร้อมเดินเคียงข้างในฐานะเพื่อนคู่คิดทางเทคโนโลยีไปตลอดเส้นทางธุรกิจของพวกเขา”


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...