xs
xsm
sm
md
lg

ลุ้น ม.44 ช่วยขยายงวดค่าคลื่น 900 MHz ปูทาง 5G

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กสทช.เตรียมชี้แจงรัฐบาลอีกรอบ หลัง 3 โอเปอเรเตอร์ส่งหนังสือขอ ม.44 ขยายงวดชำระเงินคลื่น 900 MHz พร้อมส่งเรื่องให้สำนักกฎหมาย กสทช.ดูความเป็นไปได้ในการนำเงินกองทุน กทปส.ให้เอกชนยืม หวังกระตุ้นให้เกิดการประมูล 5G

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า กสทช. เตรียมเข้าไปประชุมร่วมกับรัฐบาล เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้นในการออกหรือไม่ออกมาตรการช่วยเหลือช่วยเหลือผู้ประกอบการโทรคมนาคม เรื่องการขยายระยะเวลาการชำระค่างวดเงินประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz

หลังจากที่ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัดในกลุ่ม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัดในกลุ่มบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เอไอเอส ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ได้ยื่นหนังสือขอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณาขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าประมูลดังกล่าว โดยจะต้องชำระเงินประมาณ 60,000 ล้านบาทต่อราย เป็นงวดสุดท้ายที่มีการกำหนดชำระในปี 2563

ขณะเดียวกัน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ก็ได้ยื่นหนังสือขอให้ คสช. พิจารณาขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าประมูลคลื่น 900 MHz เช่นกัน โดยดีแทค ขอให้ขยายระยะเวลาออกไปเป็น 15 ปี โดยจะต้องชำระเงินงวดสุดท้าย 30,024 ล้านบาท (ไม่ร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในปี 2565 หลังจากเป็นผู้ชนะประมูลคลื่น 900 MHz เมื่อปี 2561 ด้วยราคา 38,064 ล้านบาท

“เอไอเอส และทรู ได้ขอขยายเวลาจ่ายค่างวดคลื่น 900 MHz ออกไป 9 ปี เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ส่วนดีแทค ขอขยายออกไป 15 ปี แต่ตามหลักการ จะขยายได้ครึ่งหนึ่งของระยะเวลาของใบอนุญาต หรือประมาณ 7-8 ปี โดย กสทช. จะมองที่ผลประโยชน์ของประชาชน และประเทศชาติ เป็นหลัก ไม่เอื้อประโยชน์ให้เอกชน เพียงแต่ช่วยให้เอกชนเดินต่อไปได้เท่านั้นเอง”

นอกจากการช่วยเหลือดังกล่าวแล้ว ขณะนี้ฝ่ายกฎหมายของสำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ซึ่งปัจจุบันมีเงินอยู่ในระบบประมาณ 40,000 ล้านบาท มาปล่อยกู้ให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โอเปอเรเตอร์) คิดอัตราดอกเบี้ย 1.5% ต่อปี เพื่อให้นำเงินไปพัฒนาเทคโนโลยี 5G ทั้งการนำเงินไปประมูลคลื่นความถี่ และนำเงินไปใช้ลงทุนต่อไป

ขณะเดียวกัน กสทช. พยายามผลักดันให้เกิด 5G ไปพร้อมๆ กับการแก้ปัญหาทีวีดิจิทัล ดังนั้น กสทช. พร้อมที่จะช่วยเหลือทั้งในส่วนของผู้ประกอบการโทรคมนาคม และผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล โดยในส่วนของการช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล กสทช. มีการเรียกคืนคลื่น 700 MHz เพื่อนำมาประมูลล่วงหน้า และนำเงินบางส่วนที่ได้จากการประมูลมาช่วยเหลือทีวีดิจิทัล

ทั้งนี้ คลื่น 700 MHz นำมาประมูลล่วงหน้า และสามารถให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวได้หลังจากปี 2563 ดังนั้น จึงยังไม่ต้องชำระเงินค่าประมูลงวดแรกในขณะนี้ แต่ต้องวางแบงก์การันตีไว้ก่อนเท่านั้น จากนั้นเมื่อ กสทช. ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมให้ จึงจะชำระเงินค่าประมูลงวดแรก

นอกจากนี้ กสทช. ยังมีการเรียกคืนคลื่น 2600 MHz โดยอาศัยอำนาจตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หรือนำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น โดยเป็นการเรียกคืนจาก บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จำนวน 160 MHz และกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 30 MHz รวมเป็น 190 MHz

สำหรับการเรียกคืนคลื่น 2600 MHz เพื่อนำมาประมูลในปี 2562 จากนั้น นำเงินที่ได้จากการประมูลมาเยียวยา อสมท และนำเงินที่เหลือส่งเข้ากองทุน กทปส. เพื่อนำเงินมาช่วยเหลือทีวีดิจิทัลต่อไปกรณีที่ไม่ประสบความสำเร็จในการประมูลคลื่นความถี่ 700 MHz โดยขณะนี้กระบวนการเรียกคืนคลื่นดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เตรียมนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานด้านโทรคมนาคม และที่ประชุม กสทช. ในวันที่ 12 ก.พ.2562

นายฐากร กล่าวว่า สำหรับแนวทางการประมูลคลื่นความถี่นั้น กสทช. ต้องสร้างแรงจูงใจให้โอเปอเรเตอร์ โดย กสทช. จะมีการทบทวนการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ใหม่ และการทบทวนเงื่อนไขการชำระค่าใบอนุญาต รวมถึงแบ่งการประมูลเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ ประมูลแบบที่ใช้งานครอบคลุมการให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ และประมูลแบบที่ครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ที่กำหนด เช่น ในเขตพื้นที่ภาคการผลิต และอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ต้องกำหนดหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่หลายย่านพร้อมกัน (มัลติแบรนด์) เช่น คลื่น 2600 MHz คู่กับ 26 GHz หรือ 28 GHz


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...