xs
xsm
sm
md
lg

เอไอเอสหนุนดีป้าส่งแพลตฟอร์มเสริมสตาร์ทอัป

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เอไอเอสจับมือดีป้า ผุดแพลตฟอร์มนักพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล บนพื้นที่ชั้น 2 สำนักงานดีป้าแห่งใหม่ “ลาดพร้าวฮิลล์” หวังสร้างยูนิคอร์นตัวใหม่

นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ เอดับบลิวเอ็น บริษัทในเครือเอไอเอส กล่าวว่า เอไอเอส และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับนวัตกรรมดิจิทัลฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ดีป้า และเอไอเอส ตกลงร่วมกันที่จะส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจกิจดิจิทัลในประเด็นต่างๆ ดังนี้ คือ


1.ร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับนักพัฒนา ซึ่งรวบรวมเครื่องมือต่างๆ สำหรับเอื้อให้นักพัฒนาเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทางด้านนวัตกรรมดิจิทัล และส่งเสริมผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเหล่านั้นออกสู่ตลาดได้จริง


2.ร่วมสนับสนุนส่งเสริม พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในด้านการนำเทคโนโลยีด้านดิจิทัลเข้ามาช่วยแก้ปัญหา เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล


3.ร่วมสนับสนุนส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสถาบันไอโอทีฯ ในการเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายระบบนิเวศน์ไอโอทีในประเทศไทย เกิดการเชื่อมต่อ และหลอมรวมทรัพยากรตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การผลิต ไปจนถึงเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ และปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ข้อมูลจากไอโอทีเป็นฐาน


4.ร่วมพัฒนากิจกรรมในการสร้างความตระหนัก ด้าน Internet of Things (IoT) / Artificial intelligence (AI) รวมไปถึงเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ ในอนาคต


5.ร่วมกันสนับสนุนการจัดฝึกอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล และ 6.ร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ

“เอไอแอส พร้อมร่วมมือ และให้การสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ อาทิ ซิมการ์ด Sim Card/Cloud/NB-IoT ในการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ตลอดจนร่วมกับดีป้า ในการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดสถาบันไอโอทีทั่วประเทศ รวมถึงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) ต่อไป”

ด้านนายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการดีป้า กล่าวว่า ดีป้า ยินดีทำงานร่วมกับพาร์ตเนอร์ทุกราย เพื่อให้สตาร์ทอัปมีแพลตฟอร์มในการพัฒนาสินค้า และอนาคต เขาจะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นของตนเองออกสู่ตลาดได้ เพื่อให้ประเทศไทยมีสตาร์ทอัประดับยูนิคอร์นต่อไป


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...