xs
xsm
sm
md
lg

ครีเดนรุกภาครัฐดันบริการเอกสารออนไลน์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ครีเดนจับมือภาครัฐ ดีป้า-กรมพัฒนาที่ดิน และ รพ.วชิระ นำร่องใช้บริการสร้างเอกสารและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ทางออนไลน์ หวังสร้างความเชื่อมั่นให้เอกชนหันมาใช้บริการ คาดภายในปีนี้ภาครัฐ 20 หน่วยงานจะเริ่มใช้บริการคึกคัก ขณะที่หน่วยงานรัฐขานรับบริการช่วยลดเวลาและเอกสารในการให้บริการ

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี ) กล่าวว่า ภาครัฐโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดีอี ได้นำร่องใช้บริการสร้างเอกสารและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ทางออนไลน์ของ บริษัท ครีเดน เอเชีย จำกัด สอดรับกับนโยบายการลดการใช้กระดาษในองค์กร ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) จะช่วยให้ลดปริมาณขยะ ลดค่าใช้จ่ายโดยรวมของภาครัฐ สร้างความสะดวกในการทำงานยิ่งขึ้น

สำหรับบริการดังกล่าว มีความสำคัญสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รวมถึงนโยบาย Thailand 4.0 ในการขับเคลื่อนประเทศ โดยเฉพาะระบบราชการต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานใหม่ ต้องปรับตัวเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitalization) นำเทคโนโลยีที่มีมาบูรณาการ และช่วยอํานวยความสะดวกให้ประชาชน โดยความร่วมมือครั้งนี้ถือว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของภาครัฐในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศไทยในทุกมิติ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาส และเชื่อมโยงประเทศสู่เวทีโลก อีกทั้งยังปฏิรูปประเทศไทยไปสู่เป้าหมายของการเป็นดิจิทัลไทยแลนด์อย่างเต็มรูปแบบ และผลักดันให้ประเทศไทยทัดเทียมเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน

ด้านนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ครีเดน เอเชีย จำกัด กล่าวว่า เป้าหมายของบริษัท คือ การให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐก่อน คาดว่า ภายในปีนี้จะมีหน่วยงานภาครัฐใช้บริการ 20 หน่วยงาน เพื่อสร้างความเชื่อมันในการใช้งาน ซึ่งต่อไป ภาคเอกชนก็จะหันมาใช้ด้วย ซึ่งรายได้ของบริษัทจะมาจากการให้บริการภาคเอกชน การนำร่องให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐในครั้งนี้ นอกจากดีป้าแล้ว ยังมีโรงพยาบาลวชิระ และกรมพัฒนาที่ดิน นำบริการไปใช้ เพื่อให้ความสะดวกแก่ประชาชนด้วย ซึ่งเร็วๆ นี้ สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ ดีจีเอ จะเข้าร่วมใช้บริการดังกล่าวด้วย และบริษัทตั้งใจจะรุกตลาดอาเซียน ภายในสิ้นปีนี้ โดยจะเริ่มที่ประเทศอินโดนีเซีย ก่อน

ขณะที่ นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการดีป้า กล่าวว่า ดีป้า ได้เริ่มนำบริการมาปรับใช้กับองค์กรได้ประมาณ 2-3 เดือนแล้ว โดยเน้นบริการที่เกี่ยวกับการขอใช้บริการของประชาชน ได้แก่ การขอทุน การอบรม และการขอสมาร์ท วีซ่า เป็นต้น เพื่อลดขั้นตอนการจัดส่งเอกสารมายังสำนักงาน ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดระยะเวลาได้เพิ่มขึ้น 25%

นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า กรมฯ ได้นำบริการไปช่วยให้เกษตรกรสะดวกยิ่งขึ้น ทั้งเรื่องการจัดเก็บเอกสาร ช่วยลดกระดาษ และทำให้ประชาชนได้รับบริการที่เร็วขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ต่อยอดได้อีกด้วย

ส่วน นพ.ประยุทธ ศิริวงษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล กล่าวว่า บริการที่โรงพยาบาลใช้ คือ การขอเอกสารของประชาชน เช่น การขอใบรับรองแพทย์ ซึ่งปกติต้องใช้เวลาหลายวัน ทำให้คนไข้ต้องเสียเวลาในการมารับเอกสารในอีก 2-3 วันต่อมา แต่หากมีบริการนี้ โรงพยาบาลจะช่วยลดขั้นตอนนี้ลงได้ และจะจัดส่งให้คนไข้ทางอีเมล หรือไลน์ (Line) แทนSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...