xs
xsm
sm
md
lg

กสท พร้อมรับรายได้ ดีแทค หลังเซ็นสัญญาระงับข้อพิพาท

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กสท เผย เงินดีแทค จากสัญญาเคลียร์ข้อพิพาทจะทำให้ผลประกอบการปีหมูที่คาดการณ์ไว้ 45,000 ล้านบาท เป็นมากกว่า 52,000 ล้านบาท

พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การลงนามเซ็นสัญญาระงับข้อพิพาทกับ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค นั้น ดีแทคจะแบ่งจ่ายเป็น 2 งวดแต่ไม่สามารถตอบได้ว่างวดแรกจะได้ในเดือนไหน เพราะเป็นเรื่องภายในของดีแทค คาดว่าดีแทคจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินงวดแรกตามที่ดีแทคแจ้ง 6,840 ล้านบาทนั้น หากสามารถบันทึกเข้ามาในปีนี้ได้ ก็จะทำให้ กสท โทรคมนาคม มีรายได้พิเศษเข้ามา 1 รายการ ซึ่งจะเป็นผลให้ผลประกอบการในปี 2562 นี้เพิ่มขึ้นจากเดิมที่คาดว่าจะมีรายได้ 45,000 ล้านบาท เป็นมากกว่า 52,000 ล้านบาท

สำหรับผลดีของการเซ็นสัญญาในการระงับข้อพิพาทดังกล่าวนี้ จะทำให้ทั้งกสท โทรคมนาคม และดีแทคสามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากข้อพิพาทที่มีร่วมกัน ซึ่งพูดตามตรงหากเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้แพ้ ก็อาจจะต้องรับภาระการชำระหนี้มากกว่ามูลค่าดังกล่าว

พ.อ.สรรพชัย ย้ำว่า ในแง่ของกสท โทรคมนาคม นั้น ยืนยันว่า ไม่ได้ทำให้รัฐเสียประโยชน์ เพราะเรื่องดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว ในสัญญายุติข้อพิพาท และสัญญาเช่าอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐาน (อินฟราสตรัคเจอร์) คลื่น 1800 และ 850 MHz จำนวน 8,000 สถานีฐาน ซึ่งนอกจากกสท โทรคมนาคม จะได้รับเงินในการยุติข้อพิพาทแล้ว ก็จะได้รับเงินจากดีแทคที่เช่าโครงข่ายของกสท โทรคมนาคม ปีละ 6,000 ล้านบาทด้วย

อนึ่ง สัญญาระงับข้อพิพาทกับกสท โทรคมนาคมนั้นไม่ได้มีผลเป็นการยุติข้อพิพาทที่มีอยู่ระหว่างดีแทคและ กสท โทรคมนาคม ทั้งหมด แต่เป็นการยุติข้อพิพาทที่มีระหว่างกันเป็นส่วนใหญ่ซึ่งรวมถึงข้อพิพาทที่เป็นคดีความแล้ว เช่น ข้อพิพาทเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมต่างๆและข้อพิพาทที่ กสท โทรคมนาคม แจ้งมายังดีแทคว่าไม่ปฏิบัติตามข้อ 14.8 (ข้อห้ามแข่งขัน) ของสัญญาสัมปทาน และรวมถึงข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องที่ กสท โทรคมนาคม อาจเรียกร้องต่อดีแทคในอนาคตภายใต้สัญญาสัมปทาน และ ทั้งนี้ เว้นแต่ข้อพิพาทเรื่องส่วนแบ่งรายได้ที่เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต และข้อพิพาทเรื่องส่วนแบ่งรายได้ที่เกี่ยวกับค่าเชื่อมต่อโครงข่าย ซึ่งข้อพิพาทดังกล่าวจะมิได้ถูกระงับลงไปโดยผลของสัญญาระงับข้อพิพาทด้วย

ทั้งนี้ ดีแทคตกลงชำระค่าตอบแทน เพื่อการระงับข้อพิพาทข้างต้นเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นกว่า 9,510 ล้านบาท โดยหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรายการนี้ ดีแทคจะชำระค่าตอบแทนส่วนแรกจำนวน 6,840 ล้านบาท ให้แก่ กสท โทรคมนาคม ก่อน ส่วนที่เหลือจะชำระเมื่อกระบวนการถอนคดีที่ค้างอยู่ในศาลเสร็จสิ้นลงแล้ว ตามรายละเอียดในสัญญาระงับข้อพิพาท โดยดีแทคเห็นว่าการชำระค่าตอบแทนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อสภาพคล่อง และฐานะทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...