xs
xsm
sm
md
lg

กสทฯ-ทีโอที เตรียมระบบรับมือ พายุโซนร้อน “ปาบึก”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กสทฯ เตรียมพร้อมรับมือพายุโซนร้อนปาบึก เฝ้าระวังระบบเครือข่ายขั้นสูงสุดผ่าน War Room ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอด 24 ชั่วโมง สำรองระบบเคเบิลใยแก้วภาคพื้นดิน และระบบเคเบิลใยแก้วใต้น้ำ สร้างความมั่นใจให้บริการต่อเนื่องในพื้นที่เสี่ยงภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก ที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย ขณะที่ทีโอทีเตรียมความพร้อมในการดูแลระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนสามารถใช้บริการได้ตามปกติ

นายพัฒนา ณ สงขลา รักษาการในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงการดูแลระบบการสื่อสารโทรคมนาคมให้มีเสถียรภาพในทุกด้าน เพื่อรองรับการให้บริการได้อย่างต่อเนื่องในช่วงพายุโซนร้อนปาบึก

ทั้งนี้ เตรียมความพร้อมโครงข่ายสื่อสารทั้งระบบเคเบิลใยแก้วใต้น้ำ และระบบเคเบิลใยแก้วภาคพื้นดิน ซึ่งมีเส้นทางสำรองมากกว่าหนี่งเส้นทาง กรณีที่โครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงภาคพื้นดินได้รับความเสียหายจากพายุ บริษัทยังมีเคเบิลใต้น้ำอีกเส้นทางที่เชื่อมโยงระหว่าง จ.สงขลา, เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี, จ.ชุมพร, ๗.เพชรบุรี และ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งจะทำให้สามารถรักษาเสถียรภาพของเครือข่ายไว้ได้ ทราฟฟิกส่วนใหญ่จะไม่ได้รับผลกระทบ โดยบริษัทมีความพร้อมของระบบเครือข่าย ระบบไฟฟ้าสำรอง รถโมบายล์ และวิศวกรผู้ความเชี่ยวชาญเฝ้าระวังในพื้นที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ 16 จังหวัด และได้ร่วมกับ War Room หรือศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการเฝ้าระวังระบบเครือข่ายทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ตลอด 24 ชั่วโมง

ขณะที่สำนักงานบริการลูกค้าเขตใต้ ได้ติดตามความเคลื่อนไหว และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในทุกจังหวัดตลอดเวลาอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมการรับมือป้องกันและแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัยในพื้นที่ โดยเน้นความพร้อมของระบบไฟฟ้าสำรองให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับระบบสื่อสารโทรคมนาคม ในกรณีที่ไฟดับจากเสาไฟฟ้าหักโค่น หรือเกิดอุทกภัยซึ่งจะส่งผลกระทบให้การจ่ายไฟฟ้าหยุดชะงัก รวมถึงการจัดทีมช่างและวิศวกรที่อยู่ในพื้นที่มีความเสี่ยงน้อย เพื่อมาช่วยพื้นที่ที่อยู่ในเส้นทางของพายุ หรือพื้นที่มีโอกาสได้รับผลกระทบมาก เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบการสื่อสารที่จะใช้งาน เครือข่ายสื่อสารที่จะใช้งานเป็นหลักในช่วงสถานการณ์พายุดังกล่าว คือ เครือข่ายสื่อสารไร้สาย 850MHz เชื่อมต่อการสื่อสารได้ทุกที่ทุกเวลา โดยครอบคลุมทุกพื้นที่ภาคใต้ทุกจังหวัด พร้อมระบบเส้นทางสำรอง เสริมด้วยเครือข่ายวิทยุสื่อสารไร้สาย Trunked Mobile ซึ่งสถานีโครงข่ายของ CAT กระจายในทุกพื้นที่สำคัญทั่วภาคใต้ สามารถใช้งานได้ในทุกสถานการณ์ รวมถึงระบบเครือข่ายเคเบิลใยแก้วใต้น้ำ ซึ่งมีสถานีเคเบิลภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยที่ชุมพร สมุย และสงขลา พร้อมในการรองรับการสื่อสารทั้งภายในและระหว่างประเทศ

นอกเหนือจากการดูแลและสนับสนุนระบบสื่อสารโทรคมนาคมแล้ว บริษัทยังได้พิจารณายกเว้นค่าบริการอินเทอร์เน็ตในช่วงที่ลูกค้าได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์พายุดังกล่าว รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานราชการระดับจังหวัดในการให้ความร่วมมือช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเปิดเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวให้กับประชาชนที่บ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบอีกด้วย

ด้านนายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้า และประชาชน ทีโอที ได้เตรียมพร้อมในการดูแลระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้การติดต่อสื่อสารในพื้นที่ประสบภัยสามารถให้บริการได้ตามปกติ ทีโอที ได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ตั้งแต่ก่อนเกิดภัยพิบัติจนกระทั่งสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติ ดังนี้

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและดูแลระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งมีการบูรณาการการทำงานจากส่วนกลางลงสู่พื้นที่ประสบภัยเพื่ออำนวยการ สั่งการและประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่วนกลางมีคณะกรรมการ Business Continuity Management มีกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที เป็นประธาน พร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับภาคที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ เป็น ผอ.ศูนย์ฯ และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัดทั้ง 14 จังหวัด โดยมีโทรศัพท์จังหวัดเป็นหัวหน้าศูนย์ พร้อมทั้งกำหนดผู้ประสานงานและช่องทางติดต่อสื่อสารกับส่วนงานระดับจังหวัด เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการประปาส่วนภูมิภาค เป็นต้น

การดำรงระบบสื่อสารในระหว่างภัยพิบัติ โดยการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์โทรคมนาคม และชุมสายในเส้นทางหลัก ทดสอบและปรับสภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และสำรองน้ำมัน จัดระบบสื่อสารสำรองผ่านดาวเทียม เพื่อใช้ในการประสานงานภายในกับหน่วยงานภายนอก ให้การสนับสนุนระบบสื่อสารในศูนย์ประสานงาน ศูนย์พักพิง จำนวน 32 แห่งใน 11 จังหวัด โดยดำเนินการติดตั้งเลขหมายโทรศัพท์ Fixed Line 44 เลขหมาย ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 15 พอร์ต นอกจากนี้ ทีโอที ยังได้สนับสนุนน้ำดื่ม ทีโอที ให้กับศูนย์พักพิง ท่าศาลา ปากนคร และปากพนัง จำนวน 200 โหล จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ และยานพาหนะเฝ้าระวัง และพร้อมปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขเหตุเสียที่ชุมสาย/สถานีโทรคมนาคมในเส้นทางหลัก และจุดเสี่ยงต่างๆ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันน้ำท่วมชุมสาย/สถานีโทรคมนาคม และประสานงานกับ กสท โทรคมนาคม เพื่อขอใช้แบนด์วิดท์ เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตในกรณีที่จำเป็น
ขณะที่ภายหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ทีโอที จะเร่งฟื้นฟูเข้าไปสำรวจระบบสื่อสารโทรคมนาคมในพื้นที่ประสบภัย โดยการจัดเตรียมพนักงาน เครื่องมือ และยานพาหนะ เพื่อเข้าซ่อมแซมชุมสาย/สถานีโทรคมนาคม และข่ายสายหลังภัยพิบัติ จัดเตรียมโครงข่ายวิทยุสั่งการสำหรับใช้งานหลังภัยพิบัติ จัดเตรียมกองงานสนับสนุนจากส่วนกลาง อะไหล่ วัสดุอุปกรณ์เพื่อเข้าสมทบกับกองงานของภาคใต้ในการฟื้นฟูระบบหลังภัยพิบัติ

นอกจากนี้ ทีโอที ยังได้ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย โดยจัดเตรียมรถโมบายล์เคลื่อนที่พร้อมเครื่องปั่นไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ (mobile generator) และซิม TOTmobile เพื่อให้บริการผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ TOTmobileในพื้นที่ในกรณีฉุกเฉินจากภัยพิบัติ จัดเตรียมรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ เพื่อเข้าพื้นที่ที่มีระดับน้ำท่วมสูง ประสานงานกับกรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง เพื่อขอใช้เรือของกรมฯ ในกรณีที่มีความจำเป็น จัดเตรียมถุงยังชีพ น้ำดื่ม และชุดปฐมพยาบาล เพื่อแจกจ่ายประชาชน จัดเตรียมเครื่องปลายทาง และเลขหมาย เพื่อให้บริการผู้ประสบภัยในพื้นที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...