xs
xsm
sm
md
lg

CAT ภูมิใจ วางระบบสื่อสารสนับสนุน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


งาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระราชาอนุญาตให้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561-19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า พร้อมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ในพิธีเปิดงาน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัว และสังคม

นับเป็นงานระดับประเทศที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่จากความร่วมมือร่วมใจทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ หน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจสูงสุด เพื่อให้งานอุ่นไอรักสำเร็จสมดังพระราชประสงค์ โดยภารกิจหนึ่งที่กองอำนวยการร่วมฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง คือ ภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมทั้งหมด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนจำนวนมากที่มาร่วมงาน โดยนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

นางสุวรรณา หรรษาจารุพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริการและบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT กล่าวว่า ในภารกิจของงาน “Bike อุ่นไอรัก” นี้ CAT ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการในด้านดิจิทัลและสื่อสารโทรคมนาคม ได้นำระบบสื่อสารอันทันสมัยไปร่วมให้บริการอำนวยความสะดวก ตั้งแต่การวางระบบเชื่อมสัญญาณสื่อสาร พร้อมการเฝ้าระวัง เพื่อดูแลการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตลอดการจัดงาน

โดยเทคโนโลยีหลักที่ให้บริการ คือ การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายกล้อง CCTV/การวางระบบ Back up วงจรสื่อสัญญาณ เพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายระบบวิทยุสื่อสาร PS-LTE (Public Safety Long Term Evolution) รวมทั้งการให้บริการ WiFi ในศูนย์บัญชาการ เพื่อร่วมสนับสนุนภารกิจในการติดต่อสื่อสารให้รวดเร็ว ทันต่อความต้องการของหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติในศูนย์บัญชาการดังกล่าว

ในครั้งนี้ CAT ได้ให้บริการเชื่อมโยงวงจรระบบกล้อง CCTV เพื่อเชื่อมโยงสัญญาณภาพของกล้อง CCTV ตลอดเส้นทางที่ทรงเสด็จมากกว่า 90 วงจร มาที่ศูนย์บัญชาการ และจัดเก็บข้อมูล เพื่อพร้อมใช้งานบนระบบคลาวด์ของ CAT ซึ่งเป็นการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเสริมให้หน่วยงานรักษาความมั่นคงทำงานได้ง่ายขึ้นในการดูแลประชาชน และรักษาความสงบเรียบร้อยตลอดการจัดงาน

นอกจากนี้ CAT ได้จัดวางวงจรระบบโครงข่าย PS- LTE ซึ่งเป็นโครงข่ายวิทยุสื่อสารระบบใหม่ประสิทธิภาพสูงทันสมัย เพื่อให้บริการสำหรับการติดต่อสื่อสารด้วยภาพ และเสียง เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ติดต่อสื่อสารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และหลากหลายมากขึ้นกว่าเดิม โดย CAT ได้ดำเนินการเพิ่มระบบ Back up ตลอดเส้นทางจำนวน 22 สถานีฐาน และมีทีมงานมากกว่า 70 คนเฝ้าระวังให้หน่วยงานด้านความมั่นคงพร้อมใช้งานด้วยประสิทธิภาพสูงสุด

รวมถึงระบบอินเทอร์เน็ตโดยติดตั้งระบบสื่อสัญญาณ WiFi ณ กองอำนวยการร่วมฯ และ สภ.พระประแดง เพื่อให้ความสะดวกแก่ภารกิจของคณะทำงาน ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ เพื่อสนับสนุนภารกิจในการควบคุมและเฝ้าระวังในทุกระบบที่ให้บริการตลอดระยะเวลาการจัดงาน

“แม้เป็นเรื่องยาก แต่ก็คือ ความภาคภูมิใจที่สามารถทำภารกิจนี้ได้สำเร็จอย่างราบรื่นตามเป้าหมาย โดยในอนาคต งานสำคัญในระดับประเทศที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทีมงาน CAT ทุกคนพร้อมและเต็มใจที่จะอาสารับภารกิจด้านการวางระบบสื่อสาร และนำเทคโนโลยีต่างๆ มาให้บริการ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานด้านความมั่นคงในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างดีที่สุด”


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...