xs
xsm
sm
md
lg

LoxSim จับมือเอ็มไอเปิดตัวสู่ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ล็อกซเล่ย์ ซิมูเลชั่น จับมือสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง ผลักดันผู้ประกอบการด้านลอจิสติกส์ เน้นขับขี่แบบประหยัดน้ำมัน ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ พร้อมตั้งเป้าปีหน้ารุกตลาดงานการแพทย์ กู้ชีพ

นายวรรษิษฐ์ จาติกวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์ ซิมูเลชั่น เทคโนโลยี จำกัด หรือ LoxSim กล่าวว่า LoxSim ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (เอ็มไอ) ซึ่งมีสมาชิกในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า ไทย เวียดนาม และมณฑลยูนนานของจีน โดยการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ จะเป็นการร่วมกันศึกษาวิจัยระยะเวลา 2 ปี รวมถึงการทำเวิร์กชอป และการฝึกอบรมด้วยการนำเครื่องฝึกขับรถจำลอง (Driving Simulator) มาเสริมสร้างความรู้ให้แก่กลุ่มบริษัทที่ทำธุรกิจด้านลอจิสติกส์ และซัปพลายเชน ตั้งแต่ผู้ปฏิบัติงานไปจนถึงพนักงานขับรถ ภายใต้แนวคิดการเชื่อมโยงการขับขี่แบบประหยัดน้ำมัน ส่งผลไปสู่การขับขี่ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

“การขับขี่แบบประหยัดน้ำมัน คือ การขับขี่โดยใช้ความเร็วและเกียร์ที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดการใช้เบรกและคันเร่งแบบกะทันหัน ซึ่งส่งผลต่ออัตราการเผาผลาญน้ำมัน ทำให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติน้อยลง ช่วยลดมลพิษจากท่อไอเสีย และก๊าซพิษที่ทำลายชั้นบรรยากาศจากการใช้รอบเครื่องยนต์ที่ไม่ถูกต้อง เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งหมดนี้ต้องอาศัยการฝึกฝนเสริมสร้างทักษะความรู้ให้แก่ผู้ขับขี่ เพื่อให้สามารถคิดตัดสินใจเลือกใช้ความเร็วในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม ซึ่งเครื่องฝึกขับรถจำลองของ LoxSim สามารถตอบโจทย์ในเรื่องนี้ได้”

ความร่วมมือกับสถาบันเอ็มไอ ถือเป็นก้าวแรกสู่การเปิดตลาดในระดับภูมิภาค รวมถึงการผลักดันให้ผู้ประกอบการในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน ตระหนักถึงความสำคัญของกรีนลอจิสติกส์ หรือการบริหารจัดการลอจิสติกส์ในมิติที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม นอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานแล้ว ยังช่วยลดต้นทุน และทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย

โดยปัจจุบันพบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังมุ่งเน้นแต่เรื่องเทคโนโลยีของรถยนต์ที่ใช้ในการขนส่ง แต่ลืมไปว่า ปัจจัยสำคัญนั้นอยู่ที่บุคลากร ผู้ขับขี่ ดังนั้น การใช้เครื่องฝึกขับรถจำลองจะช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถฝึกฝนได้ทุกสถานการณ์ โดยไม่ต้องใช้พาหนะจริง ทำให้ประหยัดน้ำมัน ที่สำคัญ ปลอดภัยสำหรับผู้ฝึก และสะดวกในการฝึกอบรมได้ทุกเวลา

ทั้งนี้ LoxSim เป็นตัวแทนจำหน่าย ติดตั้ง พัฒนา และวิจัยระบบการเรียนการสอนเสมือนจริง ตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆ เช่น ซิมูเลเตอร์สำหรับฝึกอบรมหน่วยกู้ชีพกู้ภัย เจ้าหน้าที่ CCTV เพื่อฝึกหรือประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งฝึกในเรื่องของการสั่งการ การติดต่อสื่อสาร และการตัดสินใจ โดยฝึกภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ประหยัดทั้งค่าใช้จ่าย และเวลา

มีการเปิดศูนย์ฝึกขับรถบรรทุกจำลองที่นำหัวรถบรรทุกจริงๆ มาติดตั้งบนแพลตฟอร์มแบบ 6DOF ที่ให้การเคลื่อนไหวอิสระแบบ 6 ทิศทาง ทำให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์เสมือนจริง โดยให้บริการฝึกพนักงานขับรถตั้งแต่ขั้นพื้นฐานถึงขั้นสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งการฝึกเชิงป้องกันอุบัติเหตุ การฝึกขับประหยัดน้ำมัน และฝึกเทคนิคการขับในสถานการณ์ที่ฝึกจริงไม่ได้ นอกจากนี้ ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องฝึกขับรถเสมือนจริงแต่เพียงผู้เดียวให้แก่บริษัท Autosim ประเทศนอร์เวย์ ผู้นำตลาดทางยุโรปที่มีประสบการณ์มากว่า 20 ปี

“ปีหน้า LoxSim จะเริ่มรุกตลาดในส่วนของหน่วยงานการแพทย์ และหน่วยงานกู้ชีพกู้ภัย พร้อมสานต่อความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการศึกษาต่างๆ เพื่อนำระบบจำลองเสมือนจริงไปใช้ในการศึกษาวิจัยต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อไป”


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...