xs
xsm
sm
md
lg

“เสี่ยหนู” สั่งโฆษกพรรคกระจายแนวคิดสุดล้ำ “กรุงเทพ สะดวก สบาย” ทางเลือกใหม่ของคน กทม.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.2561 พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ หัวหอกทีมยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลและโฆษกพรรคภูมิใจไทย ได้บรรยายในหัวข้อ “IT Trends 2019 : The Year of Disruption” ณ โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ซึ่งจัดโดย IMC Institute และ Optimus (Thailand)

โดยหลังจากการบรรยาย พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้สั่งให้ตนเองในฐานะที่เป็นโฆษกและหัวหน้าทีมยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลของพรรคภูมิใจไทย อธิบายขยายความให้พี่น้องชาว กทม. รับทราบแนวคิดของพรรค เพื่อให้พี่น้องประชาชนใน กทม. พิจารณาพรรคภูมิใจไทยเป็นทางเลือกใหม่ของคนกรุงเทพฯ

ปัจจุบัน รูปแบบของธุรกิจ การใช้ชีวิต และการทำงานของผู้คนในเมืองหลวงทั่วโลกโดยเฉพาะใน กทม. เปลี่ยนไปอย่างมาก ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย ไม่ต้องเดินทางโดยไม่จำเป็น อีกทั้งยังสามารถที่จะพัฒนาประชาชนให้มีคุณภาพในด้านการศึกษา และใช้ชีวิตที่มีคุณภาพได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัญหาการจราจรติดขัดกลายเป็นปัญหาที่หมักหมม และไม่เคยแก้ไขได้เลยจนถึงปัจจุบัน ทำให้พรรคภูมิใจไทย ได้นำเสนอแนวคิด “กรุงเทพ สะดวก สบาย” ขึ้น เพื่อให้พี่น้องประชาชนใน กทม. พิจารณาพรรคภูมิใจไทย เป็นทางเลือกใหม่ ทั้งนี้ สำหรับปัญหาของคนกรุงเทพฯ มีความต่างจากจากพี่น้องต่างจังหวัด แนวทางการแก้ปัญหามีลักษณะเฉพาะทาง

ทั้งนี้ ปัญหาการจราจรสร้างความแออัดบนถนน ปัญหามลพิษ ปัญหาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ปัญหาสุขภาพร่างกายจิตใจ และวุฒิภาวะทางอารมณ์ ส่งผลอย่างมากมายต่อคุณภาพชีวิต พรรคภูมิใจไทย จึงมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการจราจร ซึ่งเป็นปัญหาต้นทางของชาวกรุงเทพมหานคร ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้ ความทุกข์ของคน กทม. และปริมณฑล คือ เรื่องของปัญหารถติด ทำลายทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต เราต้องลดปริมาณรถบนท้องถนน แนวทางของพรรค คือ การให้รถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน ต้องเป็นเรื่องถูกกฎหมาย พร้อมไปกับสนับสนุนให้ประชาชนทำงานออนไลน์อยู่บ้านมากขึ้น หรือที่ในหลายประเทศเรียกว่า work from home และเด็กนักเรียนนักศึกษาต้องสามารถเรียนออนไลน์อยู่บ้าน เพื่อลดจำนวนรถบนท้องถนน พร้อมไปกับเปิดช่องทางให้ประชาชนได้ทำมาหากินสะดวกขึ้น ไม่ยึดติดกับกฎกรอบแบบเดิม

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ทางพรรคภูมิใจไทย มองถึง Co-Working Space คือ ให้คนนอกเมือง ได้มาพบปะสร้างสรรค์งานในพื้นที่ที่ภาครัฐจัดให้ และไม่ต้องเดินทางเป็นระยะทางไกลเพื่อเข้าเมืองอีกต่อไป เป็นการสกัดรถ ไม่ให้ต้องมาแออัดอยู่ในเมือง มันถึงเวลาที่พรรคการเมืองต้องกล้านำเสนอทางเลือกใหม่ที่สามารถทำได้จริง ทำได้เลย ทั้งนี้ แนวคิดของพรรคภูมิใจไทย ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน ทางพรรคมีทีมยุทธศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้

ในส่วนระบบการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบันยังปรับตัวไม่ทัน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด จึงทำให้การเรียนไม่สามารถที่จะอยู่แต่ในห้องเรียนตามโรงเรียน และมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ควรจะอยู่ทุกที่ทุกเวลา ดังนั้น ในปัจจุบัน ประเทศชั้นนำด้านการศึกษาทั่วโลกได้มุ่งเน้นการศึกษาตลอดชีวิต และศึกษาที่บ้านหรือที่ใดก็ได้ ผ่านระบบออนไลน์สำหรับคนทุกคนได้ตลอดเวลา และฟรี

ดังนั้น รัฐบาลจำเป็นที่จะต้องเร่งปรับทักษะของประชาชน และนักศึกษา เพื่อเข้าสู่ธุรกิจที่เปลี่ยนไปและรูปแบบงานที่เปลี่ยนไปอย่างมาก จนต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะใหม่ที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ซึ่งการที่ประชาชนคนทำงาน และนักเรียนนักศึกษา ไม่จำเป็นต้องเคลื่อนที่ออกจากบ้านมากเกินความจำเป็น ก็จะทำให้สามารถอยู่กับครอบครัวได้นานขึ้น มีความสุขกับครอบครัวมากขึ้น รวมถึงการแก้ปัญหาจราจรก็จะเกิดขึ้นได้อย่างอัตโนมัติ

“ตนเองเป็นทั้งโฆษกและหัวหน้าทีมยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลของพรรคภูมิใจไทย ซึ่ง นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้เคยเเถลงแนวคิดของพรรคภูมิใจไทย ได้ที่จะผลักดัน “Thailand Sharing University เรียนฟรีตลอดชีวิต” ตามที่ประชาชน และสื่อมวลชน ได้ทราบไปแล้ว ทางทีมยุทธศาสตร์ของพรรคก็ได้เสนอในทุกระดับชั้นการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมถึงปริญญาเอก”

ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีหลักสูตรวุฒิบัตรระยะสั้น เช่น มีแนวคิดในการทำหลักสูตรระยะสั้นที่เกี่ยวข้องกับเอไอ (AI) และบล็อกเชน (Blockchain) ในระดับต่างๆ ไม่ว่าระดับพื้นฐานเพื่อประชาชน, ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษา และมหาวิทยาลัย ให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ของ Thailand Sharing University เนื่องจากสังคมในชีวิตประจำวัน และการทำงานกำลังพบกับเทคโนโลยีเอไอ และบล็อกเชน ที่กำลังเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันทั่วไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วพันเอก ดร.เศรษฐพงค์ ยังให้รายละเอียดต่อไปว่า หลักสูตรทุกหลักสูตรจะมีกระบวนการทดสอบ โดยใช้เลข 13 หลักของบัตรประชาชน ไปจนถึงการสแกนใบหน้า หรือลายนิ้วมือผ่านเข้าไปในระบบ Thailand Sharing University เพื่อทำการเรียน และทดสอบภาคทฤษฎี อย่างไรก็ตาม หากมีภาคปฏิบัติ ผู้เรียนสามารถที่จะไปสอบตามสถานที่ที่หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบจัดสอบไม่ว่าจะเป็น Co-Working Space ตามนโยบาย “กรุงเทพ สะดวก สบาย” ที่จะจัดสร้างขึ้น

โดยการทดสอบภาคปฏิบัติเป็นในรูปแบบเวิร์กช็อป และโครงการขนาดเล็ก ที่ผู้เรียนสามารถนำเสนอเองตามความต้องการของผู้เรียน แต่ต้องสอดคล้องกับวิชาเรียน โดยจะมีการออกวุฒิบัตรโดยรัฐบาลเมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนด ซึ่งอาจจะเป็นระยะเวลา 3 เดือน, 5 เดือน หรือนานกว่านั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับความลึก และความสามารถของผู้เรียน โดยในส่วนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสามารถที่จะนำเอาจำนวนหน่วยกิตที่ได้ไปใช้กับระบบการศึกษาของตนเองได้ด้วย และระบบดังกล่าวก็นำมาใช้กับทุกจังหวัดทั่วประเทศอีกด้วย

ในส่วนบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญในด้านการสอนเอไอแ ละบล็อกเชน พรรคภูมิใจไทย มีแนวคิดที่จะใช้บุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่ถูกคัดเลือกมาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือจากภาคเอกชนในธุรกิจดิจิทัล และไอซีที ซึ่งในขณะนี้มีหลายบริษัทระดับโลกได้เข้ามาตั้งศูนย์ และทีมวิจัยและพัฒนา รวมทั้งทำธุรกิจด้านเอไอและบล็อกเชนหลายแห่ง

โดยสามารถร่วมมือกันจัดทำหลักสูตรทุกหลักสูตรคู่ขนานในเวลาเดียวกัน เพื่อให้หลักสูตรดังกล่าวเกิดด้วยความรวดเร็ว ด้วยการสร้างคอนเทนต์ และระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญ ต้องมีการสอนที่เข้าใจง่าย เพื่อที่จะสามารถเรียนในระบบออนไลน์ได้ตามที่ได้กล่าวไปแล้ว ซึ่งในหลายประเทศได้มีการทำระบบในลักษณะนี้ ซึ่งได้รับการยอมรับ และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด, มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด, และมหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลีใต้ เป็นต้น

ทั้งนี้ พื้นฐานที่หลากหลายก็จะทำให้ผู้เรียนสามารถเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับตัวเองได้ ในส่วนระดับมหาวิทยาลัยนักศึกษาที่มีพื้นฐานทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์ก็สามารถเลือกเรียนในหลักสูตรเชิงลึก และสามารถนำเอาวุฒิบัตรไปสมัครงาน ซึ่งในขณะนี้ในสาขาเอไอ และบล็อกเชน เป็นสาขาที่ขาดแคลนอย่างมากในทุกประเทศ จึงทำให้แนวคิด “Thailand Sharing University เรียนฟรีตลอดชีวิต” จะสามารถที่จะเตรียมทักษะของคนและงานในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างมากมาย จากการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างรวดเร็ว และทันเวลา

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้ย้ำกับตนเองว่า สิ่งที่ทีมยุทธศาสตร์คิด “ต้องทำได้จริง และทำได้เลย” เท่านั้น และแนวคิดนี้จะทำให้ชาว กทม. มีความสุขขึ้น สมกับสโลแกน “กรุงเทพ สะดวก สบาย”


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...