xs
xsm
sm
md
lg

“ทีโอที” ปลุกต่อมขยันติดตามงานเน็ตชายขอบหวังเสร็จทันเป้าหมาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


คณะกรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมผู้บริหารทีโอที ลงพื้นที่จังหวัดตาก ตรวจเยี่ยมและติดตามงานโครงการเน็ตชายขอบพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งเร่งดำเนินการอย่างเต็มกำลังเพื่อให้เสร็จตามเป้าหมาย

เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2561 คณะกรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดย น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์, นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข และนายพรชัย หาญยืนยงสกุล พร้อมนายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร ทีโอที ลงพื้นที่ภาคเหนือเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามงานโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) หรือโครงการเน็ตชายขอบ ของสำนักงาน กสทช. ซึ่งทีโอที ชนะการประมูล ประกอบด้วย ภาคเหนือ การจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service) และการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) และอาคารศูนย์ USO NET

นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที เปิดเผยว่า สำหรับโครงการเน็ตชายขอบเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดนำประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งคณะกรรมการ ทีโอที ได้กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดอย่างใกล้ชิดรวมทั้งการสนับสนุนทรัพยากรทุกด้าน เพื่อให้งานโครงการเน็ตชายขอบสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย โดยฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบในพื้นที่ให้ความสำคัญได้เร่งดำเนินการอย่างเต็มกำลังสามารถ เพื่อให้แล้วสำเร็จตามเป้าหมาย

สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามงานการติดตั้งอุปกรณ์ รวมถึงการก่อสร้างอาคาร USO Net โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ศาสตราจารย์สำเภา-ไพวรรณ วรางกูร บ้านห้วยระพริ้ง ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหาร ทีโอที นำโดยนายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที, นายวุฒิดนัย ฐิตะกสิกร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่, นายสมศักดิ์ มหาวิริโย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ภาคขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1 รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจำที่และบรอดแบนด์, นายบุญเหลือ เฟื่องชุม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ภาคขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 3 และคณะผู้บริหาร ทีโอที ได้ตรวจเยี่ยมจุดติดตั้งจุดกระจายสัญญาณไวไฟ (Access point) ที่บ้านตีนธาตุ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก และตรวจเยี่ยมอาคาร USO Net ที่โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตากSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...