xs
sm
md
lg

กสทช. เดินหน้าเน็ตหมู่บ้านเฟสสอง/ส่วนประมูล 2 คลื่น รอไปก่อน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


กสทช. เดินหน้าเน็ตประชารัฐเฟสสองแน่นอน ภายใต้งบประมาณ 3,000 ล้านบาท ด้วยมาตรฐานเดียวกับที่ทีโอทีทำให้กระทรวงดีอี เร่งออกเกณฑ์การประมูลเพื่อให้ติดตั้งเสร็จภายในสิ้นปี 2561 หลังจากนั้น จะยกระดับเน็ตประชารัฐ ทั้ง 40,000 หมู่บ้าน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกับเน็ตชายขอบ ส่วนการประมูลคลื่น 900/1800 MHz บอร์ด กสทช. ลงมติให้รอกฤษฎีกาตอบกลับมาก่อนภายใน 1-2 เดือน เหตุไม่มั่นใจว่าอยู่ในอำนาจของ กสทช. เก่าหรือไม่

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ที่ประชุม กสทช. ลงมติให้เดินหน้าทำโครงการ USO NET หรือ โครงการเน็ตประชารัฐ เฟสสอง จำนวน 15,732 หมู่บ้าน ภายใต้งบประมาณ 3,283.155 ล้านบาท โดยต้องทำโครงการตามแนวทางเดียวกับที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ให้บริษัท ทีโอที จำกัด เป็นผู้ดำเนินโครงการ จำนวน 24,700 หมู่บ้าน เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน คือ มีไวไฟฟรี 1 จุดต่อ 1 หมู่บ้าน ซึ่งจะต้องแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค. 2561 ตามที่รัฐบาลประกาศ จากนั้น ในปีถัดไป กสทช. อาจจะทำโครงการยกระดับเน็ตประชารัฐทั้ง 40,432 หมู่บ้าน ให้มีมาตรฐานเดียวกับโครงการเน็ตชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน

“แม้ว่าตอนนี้ กสทช. จะยังไม่ได้รับหนังสือตอบกลับอย่างเป็นทางการจากกระทรวงดีอี แต่ กสทช. ก็ได้รับคำตอบจากกระทรวงดีอีมาแล้วว่าไม่สามารถทำได้ ดังนั้น กสทช. รอคำตอบอย่างเป็นทางการไม่ได้อีกแล้ว งานต้องเร่งทำ ไม่เช่นนั้น หากทำไม่เสร็จภายในสิ้นปีนี้ กสทช. ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ”

ดังนั้น ภายในเร็ว ๆ นี้ กสทช. จะเร่งประกาศหลักเกณฑ์การประมูลออกมา โดยเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประเภทที่ 1 เข้าร่วมประมูลได้ทั้งหมด ซึ่งจะเป็นการเปิดกว้างให้ผู้ให้บริการประมาณ 60 รายได้มีโอกาสเข้ามาประมูลโครงการดังกล่าว ต่างจากเมื่อครั้งประมูลเน็ตชายขอบที่เปิดโอกาสสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตประเภทที่ 3 เท่านั้น

ส่วนเรื่องที่ทีโอทีดำเนินโครงการเน็ตชายขอบล่าช้า และหากเมื่อครบกำหนดวันที่ 31 มี.ค. 2561 แล้วยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ 15% มีความผิดแน่นอน และจะมีผลต่อการอาจถูกตัดสิทธิในการเข้าร่วมประมูลครั้งใหม่ด้วย เพราะเป็นสิ่งที่กระทบถึงกันกับโครงการใหม่ที่จะเข้าร่วมประมูล

***ประมูลคลื่น 900/1800 MHZ รอกฤษฎีกาให้คำตอบ

นายฐากร กล่าวว่า สำหรับเรื่องการประมูลคลื่น 900 และ 1800 MHz นั้นที่ประชุม กสทช. ยังไม่สามารถลงมติที่ประชุมได้ โดยให้รอความเห็นจากคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนว่าอำนาจควรเป็นของ กสทช. ชุดรักษาการ หรือ กสทช. ชุดใหม่ หากภายใน 1-2 เดือนยังไม่ได้รับคำตอบ ที่ประชุมจะนำเรื่องดังกล่าวขึ้นมาหารือกันอีกครั้งหนึ่ง จากนั้น จึงค่อยเสนอต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (บอร์ดดีอี)

สำหรับการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์) เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา มีหลายฝ่ายแสดงความเห็นที่เป็นประโยชน์ ประกอบกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เป็นผู้ศึกษาแผนการประมูลนั้น ให้ความเห็นว่า การเปิดประมูลคลื่น 900 MHz จำนวน 5 MHz นั้นมีความเป็นไปได้ว่า คลื่นความถี่ที่ประมูลจะรบกวนกับคลื่นความถี่เดียวกันที่ กสทช. ได้มอบให้กระทรวงคมนาคม สำหรับใช้การสื่อสัญญาณของรถไฟความเร็วสูง ดังนั้น ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกิจการด้านโทรคมนาคม จึงให้ชะลอการวางแผนการประมูลในย่านความถี่ดังกล่าวออกไปก่อนจนกว่าจะมีการสร้างการ์ด แบนด์ เพื่อไม่ให้คลื่นรบกวนการใช้งานรถไฟฟ้าความเร็วสูง

ส่วนการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ซึ่งแต่เดิมร่างหลักเกณฑ์การประมูลจะจัดสรร จำนวน 3 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 15 MHz นั้น หลังจากที่รับฟังความเห็นสาธารณะ พบว่ามีโอเปอเรเตอร์บางรายเสนอให้แบ่งคลื่นความถี่ทั้ง 45 MHz ออกเป็น 9 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 5 MHz และให้โอเปอเรเตอร์แต่ละรายเป็นผู้เลือกว่ามีความต้องการกี่ใบอนุญาต กี่ MHz ซึ่งการปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นผลดีกับทุกฝ่าย เนื่องจากเอกชนแต่รายละมีความต้องการไม่เท่ากัน
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...