xs
xsm
sm
md
lg

เทสล่า ส่งเทคโนโลยีผลิตกระแสไฟฟ้าแบบเวอร์ชวลบุกออสเตรเลีย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เทสล่า (Tesla) ลุยสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าแบบเวอร์ชวลในออสเตรเลีย โดยแทนที่จะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ณ พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง เทสล่ากลับเลือกที่จะใช้หลังคาของบ้านเรือนเป็นตัวติดตั้งชุดคิต ที่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 5 กิโลวัตต์ และทำงานร่วมกับแบตเตอรีพาวเวอร์วอล 2 ขนาด 13.5 กิโลวัตต์ โดยแผนการครั้งนี้ตั้งเป้าไว้ว่าจะมีบ้านเรือนที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 50,000 หลังในระยะเวลา 4 ปี และจะกลายเป็นโรงผลิตกระแสไฟฟ้าแบบเวอร์ชวลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ที่ 250 เมกะวัตต์ ซึ่งคิดเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ของความต้องการใช้ไฟฟ้าในหนึ่งวันของรัฐเซาท์ออสเตรเลียเลยทีเดียว

ทางหน่วยงานภาครัฐออกมาเผยว่า ชุุดผลิตกระแสไฟฟ้าของเทสล่าสามารถช่วยให้ครัวเรือนในออสเตรเลียประหยัดค่าไฟไปได้ 30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นั้น จะไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผู้เช่าอีกด้วย

สำหรับพลังงานที่ผลิตได้นั้น ไม่เพียงแต่จ่ายให้กับบ้านที่ติดตั้งชุดโซลาร์เซลล์ แต่ยังสามารถส่งกระแสไฟฟ้าให้กับเมืองได้ในยามที่เกิดปัญหาไฟดับด้วย

นอกจากนี้ บริษัทเทสล่ายังเคยให้สัญญาณไว้ว่าจะมาสร้างฟาร์มแบตเตอรี่ขนาด 100 เมกะวัตต์ให้ที่เซาท์ออสเตรเลีย ซึ่งเงื่อนไขของเทสล่าก็คือ ถ้าไม่สามารถติดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 100 วัน บริษัทจะติดตั้งให้ฟรีด้วย

แนวคิดเรื่องโรงผลิตกระแสไฟฟ้าแบบเวอร์ชวลที่ใช้หลังคาบ้านของประชากรภายในเมืองนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่ล้ำสมัย และช่วยลดความต้องการพื้นที่ขนาดใหญ่ เพื่อติดตั้งอุปกรณ์อย่างแผงโซลาร์เซลล์ลงได้ อีกทั้งยังไม่ต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ มาใช้ในการผลิตกระแสไฟ ส่งผลให้ปัจจุบันมีบ้านเรือนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการแล้ว 1,100 ราย และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2022


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น