xs
xsm
sm
md
lg

เปิดเทรนด์ไอที ปี 61 ไอเอ็มซี คาดดิจิทัลเพย์เมนต์มาแรง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สถาบันไอเอ็มซี ชี้ปี 2561 คนจะจ่ายเงินผ่านดิจิทัลมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เหตุมีพร้อมเพย์ และ ดิจิทัลแบงกิ้งจูงใจ หันมาเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน

นายธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการ สถาบัน ไอเอ็มซี กล่าวว่า เทคโนโลยีที่เป็นไฮไลต์ในปี 2561 ประกอบด้วย 8 แนวโน้ม ได้แก่ 1. Digital Payment/Cashless Society 2. Digital Banking 3. Big Data 4. Data Analytic 5. Data Available 6. IoT/Smart City/Smart Farm 7. Network/Broadband และ 8. LoRA

แม้ว่าในประเทศไทยอาจจะยังไม่ใช่สังคมไร้เงินสดทันทีในปีหน้า แต่จะเห็นมีการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากโครงการพร้อมเพย์ ซึ่งทำให้คนสนใจดิจิทัลเพย์เมนต์ รวมถึงดิจิทัลแบงกิ้ง โดยจะเห็นสังคมมีวิธีการชำระเงินแบบใหม่มากขึ้น เรียกว่า เปลี่ยนพฤติกรรมของคนในสังคมพอสมควร


ส่วนอีกเรื่องที่เด่น คือ IoT นั้น เกิดจากการที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) อนุมัติคลื่น LoRA เพื่อใช้งาน IoT ทำให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีต้นทุนราคาถูกลง ทำให้ทุกสิ่งในสังคมเข้าสู่ดิจิทัลมากขึ้น

นอกจากนี้ เทคโนโลยีที่ยังมีผลกับองค์กรไทยไม่เปลี่ยนแปลง คือ Big Data ซึ่งองค์กรไทยยังมีปัญหาเรื่องความเข้าใจทั้งการอิมพลีเมนต์ และการใช้งาน จุดนี้มีผลต่อการใช้เทคโนโลยี Data Analytic (supply side/programmer) ที่ไม่สามารถจำลอง และวิเคราะห์ รวมถึงการทำ Data Available หรือการตีข้อมูลให้เป็นประโยชน์ องค์กรไทยบางแห่งจึงนำข้อมูลไปใช้ไม่ได้


อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทุกภาคส่วนเริ่มเห็นความสำคัญของดิจิทัลทรานฟอร์เมชัน เนื่องจากเห็นการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก และการผลักดันนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของภาครัฐ แต่ส่วนใหญ่ก็ยังเน้น เพียงการทำตลาดผ่านโซเชียล และการทำอีคอมเมิร์ซ ซึ่งก็ยังไม่ใช่หัวใจของดิจิทัลทรานฟอร์เมชัน ยกตัวอย่าง เอสเอ็มอีไทยก็ปรับตัวแค่ Digitization ตัวเอง ด้วยการวางขายสินค้าออนไลน์ มุ่งเพียงการใช้เทคโนโลยี แต่ยังไม่ได้มีการปรับแนวคิด หรือยังไม่ได้เข้าใจการทรานฟอร์เมชันในโลกดิจิทัล หรือยังไม่ได้นำดิจิทัลมาปรับใช้ในการดำเนินกิจการอย่างแท้จริง

ส่วนอีกเทรนด์ที่เห็นชัดในปีหน้า คือ ผู้ให้บริการอีคอมเมิร์ซจะแข็งแกร่งขึ้น เพราะอีคอมเมิร์ซต่างชาติทำได้ดี และกวาดตลาดไปได้มาก ขณะที่ผู้ประกอบการไทยยังไม่สามารถเริ่มแข่งขันได้ แม่ค้าพ่อค้าไทยเลือกใช้และมั่นใจบริการแพลตฟอร์มจากต่างชาติมากกว่า ทั้งนี้ รวมถึงบริการจัดส่ง ที่ต่างชาติจะเข้ามารุกตลาดไทยมากขึ้น

นายธนชาติ มองว่า เทคโนโลยีที่ถูกพูดถึงมาก และองค์กรตื่นตัวรับนำมาใช้ คือ ทุกเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลทรานฟอร์เมชัน แต่การลงทุนด้านไอทีบ้านเรายังกระจุกอยู่กับการลงทุน แพลตฟอร์ม เน้นการซื้อฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ ไม่กระจายถึงการลงทุนเพื่อปรับองค์กรสู่ดิจิทัลทรานฟอร์เมชันรอบด้าน โดยหลายองค์กรยังไม่นำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควร

ขณะที่การสนับสนุนด้านไอทีจากภาครัฐในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา เห็นผลชัดเจนเรื่องสร้างการรับรู้ให้คนไทยตื่นตัวมากขึ้นจากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 แต่การลงทุนไอทีทางภาครัฐยังค่อนข้างน้อย และยังเห็นช่องว่างเชิงดิจิทัลชัดขึ้น โดยเฉพาะข้อสำคัญ คือ Digital Mindset ในภาครัฐยังไม่สามารถเทียบเท่ากับภาคเอกชนได้ แต่รัฐบาลไทยเดินมาถูกทางแล้วที่จะทำ EEC ในภาคตะวันออก ในการเน้นการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การเชื่อมโยงกับต่างประเทศ และการดึงนักลงทุนขนาดใหญ่มา แต่การกำหนดพื้นที่อาจเป็นอุปสรรคในการเติบโต

“ในบางเรื่องก็ไม่สามารถจะกำหนดพื้นที่ได้ โดยเฉพาะการทำงานที่เป็นดิจิทัลในยุคใหม่ ที่ส่วนใหญ่จะทำงานที่ไหนก็ได้ รวมถึงบางกิจการ การกำหนดพื้นที่เป็นอุปสรรคในการเติบโต เป็นอุปสรรคในการรวมตัวของคนที่มีความสามารถหลากหลาย”
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...