xs
sm
md
lg

ทีโอที มั่นใจ กสทช. หนุนทำ 2300 MHz

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ทีโอที มั่นใจ กสทช. ให้ความเห็นสนับสนุนให้ทีโอที นำคลื่น 2300 MHz มาสร้างประโยชน์ให้กับประเทศขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0

นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงกรณีเกี่ยวกับการพัฒนาคลื่น 2300 MHz เพื่อให้บริการ 4G LTE-TDD ซึ่งเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 และ 22 เมษายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้เห็นชอบแผนการปรับปรุงการใช้งานคลื่น 2300 MHz เพื่อปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเป็น LTE จำนวน 60 MHz โดยสามารถให้บริการ Fixed Wireless และ Mobile Broadband ได้

ทั้งนี้ การพัฒนาคลื่น 2300 MHz เพื่อให้บริการ 4G LTE-TDD ของทีโอที เป็นหนึ่งในแผนการพัฒนาใช้ทรัพยากรของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างประโยชน์กับประชาชนทั้งในพื้นที่เมือง และในพื้นที่ห่างไกล เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการให้ประชาชนคนไทยทุกภาคได้มีโอกาสในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างเท่าเทียม รองรับกับความต้องการในการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ของตลาดทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมถึงเป็นการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพตามนโยบายประเทศไทย 4.0

สำหรับการพัฒนาคลื่น 2300 MHz เพื่อให้บริการ 4G LTE-TDD ทีโอที ได้สรรหาพันธมิตรธรุกิจโดยได้พิจารณาคัดเลือกให้บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค เป็นคู่ค้าทางธุรกิจ โดยทีโอที เป็นผู้บริหารคลื่น รวมถึงการบริหารจัดการโครงข่ายปฏิบัติกลาง (เน็ตเวิร์กโอเปอเรชันเซ็นเตอร์) และควบคุมการเข้าถึงระบบข้อมูลการใช้งานของลูกค้าโดยตรง ซึ่งการเป็นพันธมิตรกับดีเทค เป็นการทำสัญญาลักษณะเดียวกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กับบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด

นายมนต์ชัย กล่าวว่า ทีโอที ได้ส่งร่างสัญญาดังกล่าวไปยัง กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นการดำเนินงานของทีโอที สอดคล้องกับมาตรา 46 ของ พ.ร.บ. ประกอบกิจการโทรคมนาคม ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ทีโอทีซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจาก กสทช. ซึ่งทีโอที เข้าใจว่า กสทช. จำเป็นต้องมีกระบวนการในการพิจารณาให้รอบคอบบนพื้นฐานของประโยชน์สูงสุดของประเทศ

“ทีโอทีต้องขอขอบคุณ กสทช. ที่ได้ให้การสนับสนุนเห็นชอบแผนการปรับปรุงการใช้งานคลื่น 2300 MHz เพื่อปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเป็น LTE มาตั้งแต่ต้น และเชื่อมั่นว่า กสทช. จะยังคงให้การสนับสนุนการที่ทีโอที นำทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว คือ คลื่นมาสร้างประโยชน์สูงสุดให้เกิดกับประเทศ และเชื่อว่า หลังจากการประชุมวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นี้ จะมีผลประชุมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ และต่อประเทศ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพตามนโยบายประเทศไทย 4.0”
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...